​Un articol din OUG 114/2018 a atras atenția Consiliului Legislativ, care avertizează asupra unei posibile încălcări a Constituției României. Potrivit Consiliului Legislativ, se creează premisele unei economii centralizate, constituind o simplă formă de colectare de resurse bugetare, ce încalcă principiile economiei de piață, impunând societăților cu capital majoritar de stat să distribuie profitul către stat, cu ignorarea intereselor acționarilor minoritari. OUG 114/2018 se află acum în Senat pentru a fi transformată în lege, fiind în procedură de urgență.

HotNews.roFoto: Hotnews

Consiliul Legislativ și-a expus punctul de vedere asupra ordonanței, iar printre altele consideră că articolul 43 din acest act normativ ar putea fi neconstituțional. Pe scurt, articolul menționat prevede că societățile cu capital de stat sau regiile autonome trebuie să distribuie, în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare aferente anului 2018, sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat, 35% din sumele aflate în rezervele care nu erau angajate la data de 31 decembrie 2018.

Ce spune Consiliul Legislativ:La art.43, semnalăm că soluția legislativă preconizată este susceptibilă a aduce atingere libertății constituționale de exerctitare a unei activități economice, în scopul obținerii de profit, fiind impusă acționarilor o voință străină de interesul societar, contrar art. 135 din Constituția României, coroborat cu art. 45 din Legea fundamentală, consacrat libertății economice, în sensul garantării accesului la activitățile economice. Se creează premisele unei economii centralizate, constituind o simplă formă de colectare de resurse bugetare, ce încalcă principiile economiei de piață, impunând societăților cu capital majoritar de stat să distribuie profitul către stat, cu ignorarea intereselor acționarilor minoritari. Menționăm că, de plano, Legea societăților nr 31/1990 stabilește ca atribut al voinței societare repartizarea profitului din exercițiul financiar.

Această obligație vine după ce timp de doi ani, 2017 și 2018, Guvernul a stors la maximum companiile de stat, lăsându-le fără bani de investiții. Acestea au fost obligate să distribuie minim 90% din profituri sub formă de dividende. În plus, au fost obligate să umble și la rezerve, repartizând acționarilor sume mari sub formă de dividende suplimentare.

Ce prevede exact articolul 43 din OUG 114/2018, la care face referire Consiliul Legislativ: Operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, distribuie și virează în condițiile legii, în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare aferente anului 2018, sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat, în cazul regiilor autonome, 35% din sumele repartizate la alte rezerve, în condițiile art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, regăsite în conturile de disponibilități bănești existente în casă și conturi la bănci precum și cele aferente investițiilor pe termen scurt la data de 31 decembrie 2018 și care la aceeași dată nu sunt angajate, prin contracte de achiziție, pentru a fi utilizate ca surse proprii de finanțare.

Vezi aici punctul de vedere al Consiliului Legislativ pe OUG 114/2018