Ministerul Finanțelor prezintă luni în ședința de Guvern un raport anual privind activitatea întreprinderilor publice pentru 2018. Potrivit notei Ministerului Finanțelor, în 2018, rezultatele companiilor de stat au fost mai slabe față de anul anterior, fiind înregistrate profituri mai mici și plăți restante în creștere. Dividendele sau vărsămintele repartizate la bugetul de stat s-au ridicat la circa 3,9 miliarde lei. Companiile de stat, în special cele din transporturi, au beneficiat de subvenții de 6 miliarde lei.

HotNews.roFoto: Hotnews

Situația întreprinderilor publice centrale

 • În 2018 valoarea totală a participațiilor deținute direct/indirect de stat la cele 225 de întreprinderi publice centrale au fost de 26,3 mld. lei.
 • În cadrul întreprinderilor publice centrale și-au desfășurat activitatea 183.152 persoane.
 • Venituri totale în sumă de 44,9 mld. lei, din care subvenții de la bugetul de stat în sumă de 6,0 mld. lei;
 • Cheltuieli totale în sumă de 41,35 mld. lei;
 • Rezultat brut în sumă totală de 3,6 mld. lei
 • Profit brut în sumă de 7,1 mld. lei înregistrat de un număr de 150 de întreprinderi publice centrale
 • Pierdere brută în sumă de 3,5 mld. lei înregistrată de un număr de 48 întreprinderi publice centrale;
 • Dividende/vărsăminte din profitul aferent anului 2018 repartizate la bugetul de stat în sumă de 3,9 mld. lei;
 • Datoriile totale în sumă 23,8 mld. lei din care plăți restante în sumă de 4,4 mld. lei.

În anul 2018 față de anul 2017 s-a constatat o scădere a veniturilor totale cu suma de 2,9 mld. lei și o creștere a cheltuielilor totale cu suma de 1,0 mld. lei, ceea ce a determinat și o scădere a rezultatului brut cu suma de 4,4 mld. lei. Au beneficiat de cele mai mari subvenții pentru exploatare și pentru investiții întreprinderile publice centrale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor în sumă de 5,1 mld. lei, reprezentând o pondere de 85% din totalul de 6,0 mld. lei al subvențiilor acordate.

Plățile restante au crescut cu suma de 0,4 mld. lei, respectiv de la suma de 4,0 mld. lei la 31.12.2017, la suma de 4,4 mld. lei la 31.12.2018 datorită, în principal, creșterii cu suma 0,2 mld lei la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.; Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR - MARFĂ" SA. cu o creștere în sumă de 0,05 mld lei și operatori din industria de apărare (ROMAERO S.A., UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE S.A., AVIOANE CRAIOVA S.A.) și unele filiale ROMARM SA, înregistrând o creștere în sumă de 0,06 mld lei.

Plățile restante înregistrate de întreprinderile publice din administrația publică centrală la 31.12.2018, nu au atins ținta convenită de reducere aprobată prin Bugetele de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018. Ca și concluzie, comparativ cu anul 2017, în anul 2018 se constată o scădere a rezultatelor financiare înregistrate de întreprinderile publice centrale, inclusiv în ceea ce privește plățile restante înregistrate de acestea.

Companiile de stat locale

 • În anul 2018 participațiile deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la cele 1.250 de întreprinderi publice locale au fost în valoare de 4,6 mld. lei.
 • În cadrul întreprinderilor publice locale și-au desfășurat activitatea 98.245 persoane.
 • Venituri totale în sumă de 10,4 mld. lei, din care subvenții acordate de la bugetele locale în sumă de 1,3 mld. lei;
 • Cheltuieli totale în sumă de 10,2 mld. lei;
 • Rezultat brut în sumă totală de 0,2 mld. lei
 • Profit brut în sumă de 0,5 mld. lei înregistrat de un număr de 564 întreprinderi publice locale
 • Pierdere brută în sumă de 0,3 mld. lei înregistrată de un număr de 394 întreprinderi publice locale
 • Datoriile totale în sumă de 6,0 mld. lei din care plăți restante în sumă de 2,9 mld. lei.

În anul 2018, față de anul 2017, s-a înregistrat o creștere a veniturilor totale cu 0,4 mld. lei, o creștere a cheltuielilor totale cu 0,6 mld. lei și o scădere a rezultatului brut cu suma de 0,2 mld. lei.

Plățile restante au crescut cu suma de 1,7 mld. lei, față de nivelul înregistrat la finele anului 2018.

Vezi aici NOTA Ministerului Finanțelor