Corpul de Control al Prim-ministrului a finalizat, în perioada 4 noiembrie 2019 - 28 februarie 2020, în mandatul lui Ludovic Orban, acțiuni de control la opt instituții și companii de stat, descoperind o serie de nereguli, de la modul de numire a șefilor și până la încheierea unor contracte. De exemplu, în cazul Tarom, corpul de control a descoperit foarte multe nereguli: nerespectarea cerințelor privind timpii de odihnă a personalului navigant, întârzierea a jumătate din zboruri, contract de leasing cu semne de întrebare privind preluarea a 9 aeronave ATR de la NORDIC AVIATION CAPITAL DAC. Parchetul a fost sesizat și în cazul unor nereguli descoperite la Romaero. Vezi datalii.

HotNews.roFoto: Hotnews

Instituțiile și companiile controlate

 • 1) Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Transporturi Aeriene - TAROM S.A.
 • 2) Oficiul Național pentru Cultul Eroilor
 • 3) Ministerul Energiei
 • 4) Metrorex S.A.
 • 5) Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc
 • 6) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
 • 7) Societatea „Romaero” S.A.
 • 8) Institutul Geologic al României – I.G.R. București – Institut de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției

TAROM: Dosar penal

La nivelul TAROM SA a fost perpetuată situația provizoratului în administrarea Companiei, aspect care a condus la situația ca, în perioada 01.01.2017 – 31.10.2019, în CA al TAROM SA să fie numiți 32 de administratori provizorii. Raportat la această situație, autoritatea tutelară, respectiv ministerul Transporturilor (MT), nu și-a îndeplinit obligațiile legale privind declanșarea și desfășurarea procedurii de selecție prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, fapt ce a condus la o instabilitate managerială, situație ce poate afecta performanțele economice ale Companiei pe termen mediu și lung.

În perioada 01.01.2017 – 31.10.2019, conducerea executivă a Companiei a fost asigurată de 8 directori generali numiți exclusiv pentru mandate provizorii, fluctuația de personal generând o instabilitate în ceea ce privește activitatea managerială a Companiei care s-a desfășurat în lipsa unui plan de management aprobat și asumat care să asigure realizarea indicatorilor de- performanţă financiari şi nefinanciari, cu consecințe directe asupra situației economico-financiare a Companiei.

În cadrul activității de supraveghere derulate la TAROM SA de către AACR în cursul anului 2019, au fost identificate neconformități referitoare la implementarea cerințelor privind timpii de muncă și de odihnă a personalului navigant, implementarea cerințelor referitoare la sistemul de management al siguranței și la transportul aerian de bunuri periculoase.Totodată, la solicitarea TAROM SA, AACR a desfășurat o investigație cu privire la „înregistrări din carnetul de zbor al unui pilot” al Companiei, în urma căreia a fost avertizat pilotul în cauză cu privire la completarea defectuoasă a carnetului de zbor propriu, a fost emisă o neconformitate de nivel 2 către TAROM SA și a fost sesizată Poliția Transporturi pentru „un caz de fals în înscrisuri în carnetul de zbor”.

În data de 10.10.2019, din cele 42 de zboruri programate și efectuate de aeronavele TAROM SA, 18 zboruri au înregistrat întârzieri (cuprinse între 5 și 45 de minute), durata medie a „întârzierii la plecare” fiind de 16 minute, în perioada 07-13.10.2019 nefiind înregistrate curse anulate.

Cu privire la numărul parlamentarilor care au făcut parte din listele de pasageri ale curselor aeriene operate de Companie către București la data de 10.10.2019, din verificări a rezultat faptul că 5 parlamentari au făcut parte din aceste liste.

La data de 28.10.2019, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a comunicat CCPM faptul că, în cursul anului 2019, reprezentanții TAROM SA au notificat autorității trei situații privind încălcări de securitate, după cum urmează:

 • – prima a reprezentat o eroare operațională generată de resetarea softului utilizat pentru emiterea facturilor, investigația finalizându-se fără aplicarea de măsuri corective;
 • – a doua a vizat dezvăluirea către presă a unei liste privind pasagerii unui zbor TAROM SA, prin fotografiere cu telefonul mobil a ecranului unei stații de lucru, fiind afectate 22 de persoane (dintre care un demnitar-ministru); Cu privire la acest aspect, conform comunicatului postat pe site-ul ANSPDCP, investigația efectuată la TAROM SA s-a finalizat în data de 07.11.2019, iar în urma verificărilor s-a constatat că aceasta a încălcat prevederile art. 32 alin. (4) coroborat cu art. 32 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul General privind Protecția Datelor și a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 95.194 lei, echivalentul a 20.000 EURO;
 • – a treia notificare s-a referit la publicitatea itinerariului unor pasageri – persoane publice (demnitari – senatori/deputați), precum și interogări ale unor baze de date, investigațiile cu privire la acest incident fiind în curs de desfășurare. Potrivit documentelor puse la dispoziție de persoana responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal la nivelul TAROM SA, cea de a treia notificare de încălcare a securității datelor cu caracter personal a fost transmisă electronic către ANSPDCP la data de 22.10.2019 și a semnalat „(…) apariția în media a unor informații referitoare la divulgarea numelor unor persoane publice care au călătorit pe data de 10 octombrie pe curse interne TAROM.” La nivelul ANSPDCP, se afla în desfășurare o investigație cu privire la diseminarea/transmiterea de către persoane din cadrul companiei, a listelor de pasageri sau a numelor unor pasageri ai zborurilor interne ale TAROM SA, operate în data de 10.10.2019.

Flota TAROM SA era constituită, la data de 09.10.2019, dintr-un număr de 25 aeronave cu o vechime cuprinsă între 1-31 de ani. Reprezentanții TAROM SA au concluzionat că imobilizările dese și prelungite pentru remedierea deficiențelor apărute în operarea aeronavelor de tip Boeing 737-300 și ATR42/72 au avut un impact negativ atât asupra imaginii Companiei, cât mai ales asupra rezultatelor financiare din operarea curselor regulate.

TAROM SA a înregistrat pierderi anuale brute în fiecare dintre exercițiile financiare aferente perioadei 2008-2018, iar în primele opt luni ale anului 2019, Compania a înregistrat pierdere brută, dar în primele opt luni ale anului 2019 s-a constatat o ușoară redresare a performanțelor economice ale Companiei. Evoluția disponibilului TAROM SA a înregistrat un trend pronunțat descendent începând cu semestrul al doilea al anului 2016 și până la finele primului trimestru al anului 2019.

Până la finalizarea verificărilor CCPM, contractul de leasing („Leasing Agreement”) care prevedea preluarea noilor aeronave ATR nu a fost încheiat de TAROM SA cu NORDIC AVIATION CAPITAL DAC, firma de leasing nominalizată în MoU încheiat în data de 21.06.2019. Din informațiile/documentele puse la dispoziția CCPM de reprezentanții TAROM SA, nu a reieșit în ce modalitate a fost selectată firma de leasing NORDIC AVIATION CAPITAL în vederea derulării operațiunilor de leasing operațional și buy-back, raportat la obligațiile instituite de prevederile art. 23 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările și completările ulterioare.

Au fost constatate și alte aspecte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni, motiv pentru care actul de control a fost înaintat unității de parchet competentă.

Oficiul Național pentru Cultul Eroilor: Prea indulgent

În perioada 01.01.2017 – 09.07.2019, Oficiul Național pentru Cultul Eroilor (ONCE) a acordat un număr de 56 de avize pentru lucrări efectuate la mormintele și operele comemorative de război românești și străine din România. În vederea realizării lucrărilor la monumentul comemorativ din satul Bâcu, comuna Joița, județul Giurgiu, Primăria a emis certificatul de urbanism și autorizația de construcție fără obținerea avizului ONCE, conform legii. În urma recomandărilor ONCE, Primăria comunei Joița a solicitat emiterea avizului prevăzut de lege, cu 4 ani întârziere față de data demarării lucrărilor la monumentul comemorativ din comuna Joița. Deși reprezentanții ONCE au constatat că Primăria comunei Joița nu a precizat în certificatul de urbanism obligativitatea obținerii avizului ONCE, aceștia nu au aplicat sancțiunile contravenționale, ci doar au transmis către Primărie 3 înștiințări, în urma cărora, până la data de 03.09.2019, nu au fost întreprinse măsuri în vederea remedierii situației. Reprezentanții ONCE nu au efectuat verificări în teren, nici anterior sesizării, nici ca urmare a acesteia, deși această obligație revenea Oficiului.

Ministerul Energiei: 25 de investiții prevăzute în Planul Național de Investiții au fost anulate

În Planului Național de Investiții (PNI) au fost prevăzute 29 de investiții, din care: două au fost finalizate, două sunt în curs de implementare și 25 de investiții au fost anulate, fără posibilitatea de a mai fi încheiate alte contracte cu beneficiarii investițiilor prevăzute în plan.

PNI se află în curs de implementare, derularea acestui program fiind afectată de mai mulți factori:

 • - lipsa posibilităților de finanțare a unor proiecte propuse, pe fondul deteriorării situației financiare. Unii beneficiari PNI au intrat în procedura de insolvență, în perioada 2012 – 2018);
 • – modificarea structurii pieței de energie și cota de piață din ce în ce mai mare, revendicată de producătorii de energie din surse regenerabile
 • – dispariția unor consumatori importanți, în special din domeniul industriei chimice, ceea ce a determinat renunțarea realizării investițiilor programate
 • – restructurarea și reorganizarea producătorilor de energie pe bază de cărbune

Anumite contracte de finanțare au fost încheiate în anul 2016 cu două societăți comerciale după o perioadă mai mare de 2 ani de la aprobarea de către ministrul energiei a cererilor de finanțare (în anul 2014), în principal, din cauza inexistenței în cadrul normativ, până la data de 30.09.2015, a formei standardizate a contractului de finanțare.

Până la data de 29.10.2019, Ministerul Energiei a încheiat patru contracte de finanțare cu beneficiarii investițiilor, în valoare totală de 824.219.082,10 lei. Reprezentanții ME nu au respectat termenul de maximum 90 de zile de la data depunerii cererilor de rambursare, cu privire la informarea beneficiarului în legătură cu sumele aprobate/neaprobate la plată.

Până la data de 29.10.2019, din valoarea totală a contractelor încheiate de 824.219.082,10 lei au fost realizate plăți de către minister, în sumă totală de 320.718.953,73 lei, reprezentând un procent de 38,91%, în condițiile în care, beneficiarii investițiilor au solicitat plăți, în sumă totală de 371.788.729,23 lei, reprezentând 45,11% din valoarea totală a contractelor încheiate, iar diferența de 131.711.399,14 lei, reprezentând un procent de 15,98%, urmează a fi solicitată la rambursare în cursul anului 2020, potrivit contractelor de finanțare.

Având în vedere faptul că nu mai există posibilitatea de a fi încheiate alte contracte cu beneficiarii investițiilor prevăzute în PNI, la finalul perioadei de implementare a investițiilor din PNI (anul 2020) nu vor fi utilizate toate fondurile acumulate în contul acestui plan, iar obiectivul urmărit, prevăzut în Aplicația României privind modernizarea sectorului energetic, va fi realizat parțial, respectiv un grad de execuție al PNI de 58,17%.

Metrorex: Contract pentru Magistrala 5 modificat prin șase acte adiționale, sume majorate în timp ce termenul de execuție a prelungit cu 7 ani

Derularea procedurii de atribuire a contractului de proiectare și execuție a structurii de rezistența aferentă „Magistralei 5 – Drumul Taberei – Pantelimon. Tronsonul 1. Drumul Taberei – Universitate. LOT L1.1. – Secțiunea Râul Doamnei – Hașdeu (Opera)”:

A. În oferta declarată câștigătoare nu au fost detaliate elementele componente ale valorii cheltuielilor de monitorizare a modului de comportare a lucrărilor executate și a preîntâmpinării unor posibile efecte negative asupra construcțiilor existente, precum și cele ale valorii cheltuielilor cu lucrările aferente organizării de șantier, cu toate că autoritatea contractantă a solicitat în mod expres aceste informații. O consecință directă a acceptării ofertei în această formă a fost decontarea, pe parcursul derulării contractului, exclusiv „(…) pe baza verificării vizuale a corespondenței dintre planurile din documentații cu situația reală din teren (…)”, a sumei totale de 4.006.595,66 lei (în care este inclusă TVA), aferentă valorii cumulate a lucrărilor pentru obiectul „Organizare de șantier”, fără existența unor referințe cantitative și valorice, pe baza cărora să se certifice stadiul și realitatea lucrărilor.

B. Entitatea a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare nu a respectat obligația prevăzută în documentația de atribuire, de a depune anumite formulare pentru toate categoriile de lucrări și, totodată, informațiile conținute în formularele depuse, odată cu oferta, au fost discordante.

C. Obligația prevăzută în caietul de sarcini, de a înscrie în formularele corespunzătoare ofertei o valoare a resurselor materiale nenominalizate cu o pondere maximă de 20% din valoarea totală a respectivei resurse, nu a fost respectată în situația unui formular aferent structurii de rezistență, precum și în cazul unui formular aferent lucrărilor de epuismente.

Deficiențele constatate în derularea contractului de proiectare și execuție a structurii de rezistența aferentă „Magistralei 5 – Drumul Taberei – Pantelimon. Tronsonul 1. Drumul Taberei – Universitate. LOT L1.1. – Secțiunea Râul Doamnei – Hașdeu (Opera)

A. Contractul încheiat la finalizarea procedurii de atribuire a fost modificat pe parcursul derulării sale, printr-un număr de 6 acte adiționale și 6 instrucțiuni. Ca urmare a acestor modificări valoarea contractului a crescut de la 918.937.999,41 lei la 1.049.496.061,65 lei (cu 14,21%), iar termenul de execuție a contractului a fost prelungit de la data de 14.04.2013 la data de 14.03.2020 (cu aproximativ 7 ani).

B. Prin încheierea, în anul 2013, a unui act adițional s-a convenit efectuarea unor lucrări suplimentare în valoare de 51.076.575,93 lei, fără TVA, din care valoarea lucrărilor suplimentare de deviere a rețelelor edilitare a fost de 46.261.063,18 lei. Pentru justificarea necesității execuției unor lucrări suplimentare față de cele contractate au fost invocate de către executant, consultant și beneficiar circumstanțe imprevizibile. În această privință Autoritatea de Management POST a stabilit că lucrările suplimentare, în valoare de 37.637.879,40 lei, au fost achiziționate de METROREX S.A. în absența unor astfel de circumstanțe imprevizibile, fiind încălcate prevederile art. 252 lit. j) din OUG nr. 34/2006, forma în vigoare în perioada derulării procedurii de atribuire, fapt ce a determinat aplicarea unei corecții financiare de 100% și decontarea lucrărilor suplimentare în cuantumul menționat anterior din fonduri alocate de la bugetul de stat. Valoarea inițială a lucrărilor de deviere a rețelelor edilitare a fost, în oferta de bază, de 38.327.835,40 lei, ajungând, prin modificări succesive, la valoarea de 128.107.074,56 lei. Propunerea tehnică în baza căreia s-a încheiat contractul nu a fost fundamentată de ofertant pe realitatea existentă în amplasamentul obiectivului de investiție. În această privință, din documentele puse la dispoziția CCPM, nu a reieșit faptul că autoritatea contractantă a analizat cauzele care au condus la situația de a fi majorat prețul contractului cu valoarea unor lucrări suplimentare de deviere a rețelelor edilitare și nici că aceasta a procedat la identificarea unor eventuale persoane responsabile, avându-se în considerare dispozițiile art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

C. Invocând circumstanțele imprevizibile, generate de intrarea în vigoare, la data de 03.04.2011, a prevederilor Ordinului nr. 2689/2010 privind aprobarea Normativului privind proiectarea geotehnică a structurilor de susținere NP 124:2010, s-a procedat la încheierea unui număr de două acte adiționale, prin care a fost suplimentat prețul contractului cu o valoare, fără TVA, de 74.999.512,71 lei. Din această creștere de preț a contractului, valoarea de 30.139.500,17 lei a fost aferentă unor lucrări suplimentare a căror necesitate nu a rezultat din punerea în aplicare a noilor norme și, implicit, nu a fost consecința apariției unor circumstanțe imprevizibile datorate intrării în vigoare a NP 124:2010. Autoritatea contractantă nu a identificat cauzele efective care au condus la majorarea prețului contractului cu valoarea de 30.139.500,17 lei, aferentă unor lucrări de execuție a pereților mulați și, implicit, nu a procedat la identificarea unor eventuale persoane responsabile, avându-se în vedere dispozițiile art. 24 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare. Pe de altă parte, în contextul modificărilor efectuate de contract, în cursul decontării contravalorii lucrărilor de execuție a pereților mulați, a fost achitată executantului o sumă cu 4.972.054,56 lei mai mare decât cea cuvenită.

D. METROREX S.A. a acordat executantului din alocări de la bugetul de stat, în cursul anului 2011, avansuri în patru tranșe, în sumă totală de 63.000.000 lei. S-a constatat faptul că nu au fost respectate prevederile art. 6 alin. (2) din HG 264/2003, forma în vigoare în perioada respectivă, potrivit cărora, în cazul în care avansul din fonduri publice urma a fi virat în tranșe, acordarea unei noi tranșe putea fi făcută doar în condițiile în care avansul acordat anterior ar fi fost justificat integral sau recuperat din sumele datorate. În condițiile în care suma de 62.930.332,87 lei din valoarea totală a avansului acordat de METROREX S.A. nu a fost folosită conform destinației prevăzute, autoritatea contractantă nu a calculat și nu a perceput dobânzi şi penalități de întârziere aferente perioadei în care resursele financiare au fost imobilizate, nerespectând obligația prevăzută la art. 7 alin. (2) din HG 264/2003, forma în vigoare în perioada respectivă.

E. Din analiza documentelor puse la dispoziția CCPM a reieșit faptul că au existat mai multe litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești, în care executantul a formulat pretenții, reprezentând contravaloarea unor lucrări suplimentare, penalități de întârziere sau daune interese. Instanțele au obligat METROREX S.A. la plata sumelor suplimentare și a celor reprezentând daune interese către executant, în cuantum de 188.339.680,03 lei, precum și la plata sumelor în valoare de 29.022.146,07 lei, reprezentând debite restante și de 1.082.316,19 lei, reprezentând penalități de întârziere. Din informațiile și documentele puse la dispoziția CCPM nu a reieșit dacă, în cadrul METROREX S.A., au fost analizate motivele pe care s-au întemeiat soluțiile instanțelor de judecată, în cazul stabilirii de penalități de întârziere sau daune interese, în scopul identificării eventualelor persoane responsabile de întârzierea plăților sau de întârzierea în executare a contractului, pe care s-au întemeiat pretențiile executantului.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc: Achiziții directe controversate și concursuri aranjate

În perioada 01.01.2016 – 31.01.2019, președintele executiv al IICCMER a emis un număr de 57 de decizii, prin care și-a delegat atribuțiile manageriale pentru un număr total de 353 zile lucrătoare, cu încălcarea dispozițiilor legale.

Începând cu data de 18.01.2019, finanțarea oferită anual IICCMER de către Fundația Konrad Adenauer București a fost suspendată din cauza deficiențelor apărute în derularea unor proiecte comune, întâmpinate atât în activitatea de planificare a proiectelor ce urmau a fi finanțate de fundație, cât și în modul de realizare a acestora, existând cazuri în care implementarea lor a fost doar parțială sau nu s-au mai realizat.

În ceea ce privește desemnarea persoanelor care să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu (CFPP), s-a constatat că în perioada cuprinsă între 09.01.2019 – 19.02.2019, președintele executiv nu a desemnat nicio persoană care să exercite activitatea de controlul financiar preventiv propriu, conform legii. Începând cu data de 20.02.2019, prin decizia președintelui executiv, exercitarea controlului financiar preventiv propriu se realizează de însuși președintele executiv al IICCMER, fără acordul ordonatorului principal de credite (Secretariatul General al Guvernului – SGG), cu încălcarea prevederilor legale.

În procesul de derulare a achizițiilor publice, la nivelul IICCMER a fost aplicată doar procedura „achiziție directă”. În perioada 2016 – 2018, IICCMER a încheiat nouă contracte de prestări servicii de transport, în condițiile în care Institutul avea la dispoziție un microbuz pentru transport persoane/marfă, achiziționat în anul 2014 (acesta fiind utilizat doar în lunile octombrie și noiembrie ale anului 2017).

În ceea ce privește gestionarea unor servicii de telefonie mobilă, s-a constatat că printre abonamentele active au fost regăsite trei abonamente repartizate unor persoane care nu mai au calitatea de salariați ai IICCMER.

În urma analizării dosarelor aferente concursurilor organizate în perioada 01.01.2016-31.12.2018, la nivelul IICCMER, au rezultat următoarele:

 • – comisia de concurs a declarat „ADMIS” un candidat care nu a îndeplinit condițiile de vechime în specialitatea studiilor absolvite și fără a avea pregătirea necesară pentru a îndeplini obligațiile exercitării funcției, așa cum au fost prevăzute în anunțul de concurs;
 • – comisia de concurs a declarat „ADMIS” un candidat din al cărui dosar lipsea un înscris necesar în vederea aplicării pentru postul vacant, așa cum era prevăzut în anunțul de concurs;
 • – constituirea comisiei de concurs, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor, pentru anumite posturi, de către conducerea IICCMER, a fost realizată la o dată ulterioară celei de publicare a anunțului, cu nerespectarea dispozițiilor art. 8 alin. (1) din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare și Procedurii de sistem – Organizarea concursului de ocupare a posturilor în cadrul IICCMER, ediția I, 19.06.2015, revizia 0, aprobată prin Ordinul președintelui executiv al IICCMER nr. 15/19.06.2015;
 • – un proces-verbal privind selecția dosarelor depuse pentru anumite posturi a fost semnat doar de către președintele comisiei, nefiind asumat de secretarul comisiei și de către membrii acesteia;
 • – nu au fost identificate procese-verbale de selecție a dosarelor pentru anumite posturi, întocmirea și asumarea, prin semnătură, a acestora de către secretarul comisiei de concurs și membrii comisiei fiind obligatorii;
 • – nu au fost identificate planurile de interviu și punctajele maxime stabilite/acordate de către membrii comisiei de concurs pentru fiecare dintre criteriile prevăzute în respectivele planuri;
 • – nu au fost identificate centralizatoarele nominale cu punctajele finale pentru concursurile organizate pentru anumite posturi.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară: Cercetare penală pentru modul în care a fost intabulată cuveta lacului Siutghiol

Acțiunea de documentare la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a vizat perioada 01.01.2012 – 27.09.2019. S-a verificat modul în care domeniul public al statului român, mai precis cuveta lacului Siutghiol, a fost intabulat în favoarea orașului Năvodari. De asemenea, s-a avut în vedere modalitatea în care conducerea ANCPI și-a îndeplinit atribuțiile de îndrumare și verificare a activității oficiilor teritoriale.

Principalele constatări ale actului de control

 • – Modul în care domeniul public al Statului Român, mai precis cuveta lacului Siutghiol, a fost intabulat ca domeniu privat al Unității Administrativ-Teritoriale Năvodari face obiectul unor dosare în care sunt efectuate cercetări penale. Nota de informare realizată de CCPM a fost înaintată Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, spre analiză și valorificare.
 • – În perioada 01.01.2012 – 27.09.2019, ANCPI a efectuat la nivelul unităților teritoriale 60 acțiuni de control de fond, 100 acțiuni de control pe linia informațiilor clasificate și 186 de controale tematice.
 • – Din verificările efectuate de către CCPM s-a constatat faptul că, în perioada 2012 – 2019, nu au fost efectuate controale de fond la toate oficiile teritoriale de cadastru, un exemplu în acest sens fiind OCPI Bacău.
 • – Din documentele puse la dispoziția CCPM nu au rezultat cauzele/motivele pentru care oficiile teritoriale de cadastru verificate de ANCPI nu au dus la îndeplinire toate măsurile dispuse în urma acțiunilor de control și nici dacă ANCPI, urmare a neîndeplinirii acestora, a dispus alte măsuri și/sau sancțiuni persoanelor responsabile.

Romaero: Dosar penal pentru nereguli/ Management haotic, angajări masive după disponibilizări

Acțiunea de control de la ROMAERO S.A. (ROMAERO) a vizat perioada 01.01.2016 – 07.05.2019.

Potrivit informațiilor postate pe website-ul ROMAERO, până în luna septembrie 2019, nu a fost finalizată procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație (CA), reprezentanții Ministerului Economiei încălcând OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă, respectiv încadrarea în termenul de finalizare a procedurii de 150 zile de la declanșarea acesteia (aprobată la data de 04.09.2017).

 • – Numirea unor membri ai CA ROMAERO pe o perioadă de 4 ani, delegarea conducerii societății directorului general adjunct pe o perioadă de cel mult doi ani și numirea, respectiv prelungirea mandatului directorului general al ROMAERO pe o perioadă mai mare de 4 luni s-au realizat cu nerespectarea prevederile OUG nr. 109/2011.
 • – În perioada 04.06.2016-18.02.2019, Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) ROMAERO nu a aprobat și încheiat contracte de mandat cu administratorii numiți în CA, fiind încălcate dispozițiile legale incidente.
 • – Până la data de 18.02.2019, CA al ROMAERO nu a stabilit criterii și/sau indicatori de performanță pentru directorul general așa cum s-a prevăzut în contractul de mandat, astfel încât activitatea acestuia să poată fi evaluată în funcție de îndeplinirea acestora.
 • – Directorul general nu a întocmit și prezentat CA rapoarte trimestriale privind execuția mandatului său, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 și prevederilor din contractul de mandat.

La data prelungirii mandatului de director general, acesta nu îndeplinea cerința de vechime în muncă de 5 ani în domeniul specific activității ROMAERO, fiind încălcate dispozițiile din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare.

Conducerea ROMAERO a intenționat reducerea datoriilor societății (măsura nr. 4 din Planul de redresare, reorganizare, restructurare a ROMAERO 2016-2017) prin darea în plată a unor bunuri imobile, în vederea stingerii unor obligații de plată la bugetul general consolidat, deși aceste active erau prevăzute a fi valorificate prin vânzare (măsura nr. 1 din Plan) cu scopul realizării de investiții care să conducă la creșterea și diversificarea portofoliului de comenzi (măsura nr. 3 din Plan).

Planul de disponibilizare (aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 5/05.07.2016), respectiv măsura 2 din Planul de redresare, reorganizare, restructurare a ROMAERO 2016-2017 (aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 4/05.07.2016), a fost dus la îndeplinire parțial.

De la data de 25.10.2016, când a fost aprobată o structură organizatorică a ROMAERO s-a înregistrat o creștere a numărului de posturi a societății. În perioada 2017 – 2018, ca urmare a angajărilor efectuate, numărul posturilor ocupate la nivelul ROMAERO a înregistrat o creștere de la 719 posturi ocupate la 31.12.2016, la 859 posturi ocupate la 30.11.2018, în condițiile în care în aceeași perioadă au încetat activitatea la societate un număr total de 224 salariați (117 în anul 2017 și 107 în anul 2018). Cu toate acestea, ponderea personalului direct productiv la nivel de societate a scăzut de la 59% la data de 31.12.2016, la 56% la data de 31.12.2018, în contextul în care ponderea personalului TESA a crescut de la 25% la data de 31.12.2016 la 29% la data de 31.12.2018.Cheltuielile salariale aferente fluctuației de persoanal din perioada 2017 – 2018 sunt în sumă totală de 11.000.688 lei, în contextul în care, în anul 2016, ca urmare a disponibilizărilor și a Balanței forței de muncă a fost realizată o economie totală de 5.980.159,40 lei.

Nu au fost puse la dispoziția CCPM documente sau informații din care să reiasă modul în care a fost realizată publicitatea posturilor ocupate, respectiv numărul candidaților selectați în vederea angajării, cu excepția posturilor pentru care s-au organizat concursuri de angajare în perioada 2016 – iulie 2018. În perioada 01.01.2016 – 31.07.2018, nu a fost realizată publicitatea prin postarea anunțului în mass-media/site-uri specializate pentru selecția unui număr de 172 persoane angajate în această perioadă și astfel, nu a fost asigurată o concurență reală pentru ocuparea acestor posturi care să conducă la angajarea unor persoane cât mai calificate în cadrul societății

Deși ROMAERO nu avea o obligaţie curentă și generată de un eveniment anterior, societatea a constituit provizioane pentru taxe vamale și TVA, ca urmare a faptului că în anul 2014 societatea a introdus în țară, în regim de perfecționare activă (fără plata taxelor vamale și a TVA) trei aeronave, în scopul reparării și, ulterior, restituirii acestora. Înregistrarea în contabilitate a provizioanelor (cheltuială) pentru taxe vamale și TVA menționate a condus la majorarea pierderii aferente exercițiului financiar 2016, iar anularea acestor provizioane în anul 2017 (venit) a condus la reducerea pierderii aferentă acestui an.

Prin neprezentarea reprezentanților Ministerului Economiei la ședința AGEA din decembrie 2018, nu a fost posibilă majorarea capitalului social până la sfârșitul exercițiului financiar 2018 cu suma de 1.500.000 lei în vederea realizării investițiilor specifice apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.

De asemenea, au fost constatate și alte aspecte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni, motiv pentru care actul de control a fost înaintat unității de parchet competentă.

Institutul Geologic al României: Directorul general a stat fără contract de management

Reprezentanții Ministerul Cercetării și Inovării (MCI) nu au declanșat procesul de negociere a contractului de management cu directorul general al IGR în termenul legal, negocierea fiind inițiată în data de 12.02.2018, respectiv după aproximativ un an de la numirea acestuia în funcție. În cadrul negocierilor purtate în perioada februarie – martie 2018 de reprezentanții MCI și directorul general al IGR pentru încheierea contractului de management, părțile nu au ajuns la un consens cu privire la clauzele contractuale și până la data de 03.09.2019 contractul respectiv nu a fost încheiat. Astfel, nu au fost respectate prevederile legale care stabilesc că încheierea contractului de management se efectuează în termen de 30 de zile, respectiv până la data de 09.03.2017, de la emiterea ordinului de numire.

De la data numirii și până la data finalizării acțiunii de control, directorul general al IGR și-a desfășurat activitatea fără contract de management, cu încălcarea OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. Prin neîncheierea unui contract de management cu directorul general al IGR, ministerul nu a încredințat acestuia conducerea, organizarea și administrarea activității institutului, precum și gestionarea patrimoniului și a mijloacelor materiale și bănești, pe baza unor obiective, criterii și indicatori de performanță, stabilite pentru întreaga perioadă a mandatului. Totodată, în contextul în care, la data 03.09.2019, negocierile privind clauzele contractuale erau blocate, fără un consens între părți și fără a mai fi întreprinse demersuri pentru reluarea acestora din anul 2018, nu au fost puse în aplicare prevederile potrivit cărora, ordinul de numire în funcție se revocă și se emite un alt ordin pentru următorul candidat declarat admis, în ordinea punctajului obținut la concurs, contractul de management fiind încheiat cu cel din urmă.

În perioada supusă controlului, evaluarea anuală a directorului general al IGR nu s-a realizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, deoarece nu există o procedură de evaluare, aprobată prin ordinul ministrului cercetării și inovării și, totodată, nu a fost încheiat un contract de management cu acesta, în care să fie stabilite obiective, criterii și indicatori de performanță, precum și atribuții în Fișa postului.

În perioada 2017 – 2019, la nivelul IGR, au existat situații în care salariile personalului au fost plătite, cu întârzieri, cuprinse între 2 zile și 45 de zile, deși potrivit extraselor de cont, institutul avea în conturi fonduri disponibile pentru achitarea salariilor.

Pentru un număr de 19 salariați din Departamentul instalații de interes național din cadrul IGR, care dețin titlul științific de doctor, fiind remunerați din subvenții primite de la MCI și primesc un spor de doctorat, în cuantum de 15% din salariul de încadrare, reprezentanții IGR nu au respectat prevederile din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, conform cărora aceștia beneficiază de o indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor, în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.