Una dintre direcțiile de acțiune prevăzute în Strategia Națională de Apărare a Țării este dezvoltarea unei strategii de retenție si de atragere a talentului (brain-gain) a specialiștilor în diferite domenii de interes național, pentru a preveni stagnarea economică, în contextul unei economii tot mai centrate pe tehnologia de vârf. În acest sens, un prim pas ar putea fi reprezentat de simplificarea procedurilor de acceptare a dosarelor cercetătorilor străini care doresc să lucreze în Romania, se arată în strategie.

cercetatoriFoto: pixabay.com

Direcții care vizează dimensiunea economică energetică

  • Dezvoltarea cuprinzătoare și promovarea unor politici care să asigure reducerea decalajelor de dezvoltare dintre regiunile țării;
  • Promovarea liberei inițiative și consolidarea capitalului autohton;
  • Protejarea proprietății publice private;
  • Asigurarea cadrului concurențial a competitivității prin diminuarea factorilor care afectează buna funcționare a mediului de afaceri;
  • Asigurarea transparenței piețelor autohtone a capacității de funcționare interconectată cu cele externe, inclusiv prin extinderea parteneriatelor strategice cooperării în domeniul economic;
  • Asigurarea securității energetice prin adaptarea operativă și optimizarea structurii consumului de resurse energetice primare, dezvoltarea de capacități de producere a energiei, creșterea eficienței energetice, dezvoltarea proiectelor menite să asigure diversificarea accesului la resurse și transformarea României într-un actor important pe piața energetică, prin valorificarea resurselor de care dispune în Marea Neagră, creșterea capacității de interconectare a competitivității, inclusiv prin implementarea obiectivelor Uniunii Energetice;
  • Reducerea dependenței de combustibili fosili prin utilizarea inovațiilor viitoare în generarea de energie, inclusiv energie verde, nepoluantă, ceea ce va ajuta la rezolvarea problemele generałe de schimbările climatice, energia flind de importanță vitală pentru continuitatea socială;
  • Dezvoltarea și modernizarea rețelelor de infrastructuri naționale;
  • Asigurarea serviciilor de comunicații pe întreg teritoriul național a continuității acestora, la o calitate definită și la tarife accesibile pentru toți utilizatorii, ca o consecință a garantării dreptului de acces la serviciile de comunicații;
  • Dezvoltarea unei strategii de retenție si de atragere a talentului (brain-gain) a specialiștilor în diferite domenii de interes național, pentru a preveni stagnarea economică, în contextul unei economii tot mai centrate pe tehnologia de vârf. În acest sens, un prim pas ar putea fi reprezentat de simplificarea procedurilor de acceptare a dosarelor cercetătorilor străini care doresc să lucreze în Romania.

Vezi aici Strategia Națională de Apărare a Țării