În următorii cinci ani, foarte mulți bani vor fi cheltuiți pe investiții locale, potrivit planului de relansare economică. Guvernul programează investiții de multe miliarde în proiecte de canalizare, de extindere a distribuției de gaze, în reabilitări și consolidări de imobile, în locuințe pentru specialiști în sănătate și învățământ. Sume importante, circa 12,5 miliarde lei, sunt programate pentru investiții în infrastructura sportivă.

Bazin poloFoto: Primaria ARAD

Investiții în dezvoltarea locală

• Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare:

• Pentru perioada 2021-2027 se alocă un buget de cca. 8 miliarde de lei pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare pentru finanțarea a 750 de proiecte, dintre care 600 în mediul rural și 150 în mediul urban;

• Alte investiții pentru 500 de microstații de tratare, fose septice și sisteme alimentare cu apă, cu o valoare de 250 milioane lei.

• Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale:

• Guvernul va aloca 1 miliard de euro în cadrul multianual 2021-2027, dintr-un un buget total estimat la 9,6 miliarde lei pentru extinderea și înființarea de noi rețele inteligente de gaze naturale în scopul racordării a 70% dintre locuințele din România.

• Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene și locale:

• În perioada 2021-2027 Guvernul își propune să reabiliteze și să modernizeze cca. 20.000 km de drumuri locale, cu o valoare de aproximativ 20 de miliarde lei și 7.000 de km de drumuri județene, pentru care se vor aloca 12 de miliarde lei.

• Reabilitarea termică a 45.000 de clădiri, cu o valoare estimată de 8 miliarde de lei;

• Consolidarea la nivel național a 300 de imobile cu risc seismic ridicat, cu o valoare estimată de 1 miliard de lei;

• Modernizarea infrastructurii de termoficare în 15 unități administrativ teritoriale, cu o valoare totală de 650 milioane de lei.

• Locuințe pentru specialiști în sănătate, învățământ și alte categorii socio-profesionale

• 10.000 de unități locative pentru specialiști (2 miliarde de lei) și 5.000 unități locative pentru tineri, destinate închirierii (1 miliard de lei).

• Reabilitare monumente istorice, patrimoniu cultural și sedii administrative – 2 miliarde lei

Investiții în infrastructura sportivă

• Sport de performanță:

• Construirea a 12 complexuri sportive cu o capacitate cuprinsă între 3.000-30.000 locuri, cu o valoare totală a investițiilor de 3,5 miliarde de lei;

• Construirea a 8 bazine olimpice cu o valoare de 1 miliard lei și 5 patinoare artificiale pentru competiții cu o valoare totală de 300 milioane lei;

• Construirea a 5 săli polivalente, cu o capacitate cuprinsă între 5.000-16.000 locuri, cu o valoare totală de 1,2 miliarde de lei;

• Sport de masă:

• Construirea a 250 săli de sport școlare, 45 bazine didactice, 400 baze sportive cu o valoare totală estimată de 5,5 miliarde de lei;

• Construirea a 10 centre sportive pentru sporturi olimpice, care să cuprindă săli de antrenament, școală, internat, cantină, școală de antrenori, centru medical, cu o valoare estimată de 2 miliarde de lei;