Guvernul discută în ședința de miercuri un proiect de OUG privind acordarea unor ajutoare de stat companiilor TAROM și BLUE AIR, pe motiv că cele două companii aeriene au pierderi importante din cauza efectelor pandemiei COVID -19. Statul va garanta în procent de 100% împrumuturi de peste 600 milioane lei, a dobânzilor și comisioanelor aferente.

TaromFoto: tarom.ro

Tarom este o companie cu capital românesc de stat, iar Blue Air companie cu capital privat românesc.

  • Pe fondul suspendării zborurilor, TAROM a înregistrat în luna martie 2020, un număr de 93.114 pasageri, în scădere cu 57% față de numărul pasagerilor bugetați pe luna martie 2020. În luna aprilie 2020 traficul de pasageri pe cursele regulate a fost suspendat, fiind reluat, pe câteva rute, abia începând cu luna iunie.
  • În luna martie 2020, BLUE AIR a înregistrat o scădere cu 60% a numărului de pasageri transportați față de perioada similară a anului precedent, în condițiile deciziei de sistare a zborurilor regulate începând cu data de 21 martie 2020. În lunile aprilie-mai, cursele regulate au fost suspendate complet, compania operând numai zboruri charter și la cerere, ale căror încasări au fost folosite exclusiv pentru costurile de operare ale respectivelor curse.

Proiectul de OUG prevede autorizarea Ministerului Finanţelor Publice să emită, la solicitarea TAROM, o garanție de stat pentru contractarea de către Beneficiar a unui împrumut în limita sumei de 312.744.200 lei, pe o perioadă de 6 ani, cu titlu de ajutor de stat, precum și, la solicitarea Blue Air, o garanție de stat pentru contractarea de către Beneficiar a unui împrumut în limita sumei de 300.775.000 lei pe o perioadă de 6 ani, cu titlu de ajutor de stat.

Ajutorul de stat sub formă de garanție de stat se acordă în scopul acoperirii cheltuielilor de exploatare și de capital necesare susținerii activității celor doi transportatori aerieni, TAROM și BLUE AIR, până la data de 31.12.2020 și nu va depăși valoarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19 și cauzate direct de această pandemie, evaluate de către cele două societăți și stabilite în conformitate cu Decizia Comisiei Europene.

Furnizorul ajutoarelor de stat este Ministerul Finanțelor iar administratorul acestora, Ministerul Transporturilor.

Evaluarea capacităţii de rambursare, a clasei de risc și a structurii garanțiilor constituite de fiecare beneficiar în favoarea statului se realizează pe baza unei analize economico-financiare efectuate de către EximBank - S.A..

De asemenea, garanția de stat va fi garantată de către fiecare din cele două companii cu garanții care să acopere cel puțin valoarea împrumuturilor, dobânzilor și comisioanelor aferente, care vor fi instituite în conformitate cu dispozițiile art. 4 din proiectul de act normativ.

Guvernul spune că fără ajutor, Tarom și Blue Air ar putea intra în faliment

Condițiile de acordare a garanției și structura finanțării garantate de stat, documentația contractuală aferentă (model conventie de garantare), termenii și condițiile financiare (maturitate, dobândă, perioadă de grație) se vor stabili în conformitate cu Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat pentru sprijinirea economiei în contextul actualei epidemii de COVID 19 si se vor aproba prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice.

Ministerul Finanţelor Publice va încheia cu TAROM, respectiv, cu BLUE AIR câte o convenţie de garantare în care vor fi precizate drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi termenii şi condiţiile de acordare şi derulare a garanției de stat.

Până la data de 30 aprilie 2021, TAROM, respectiv BLUE AIR, vor prezenta analize economico-financiare realizate de către un auditor financiar independent din care să reiasă valoarea reală a pagubei cauzate direct fiecărei societăți de pandemia COVID-19, în perioada 01.03.2020 – 31.12.2020. În cazul în care această valoare este mai mică decât sumele pentru care au fost emise scrisori de garanție de stat, diferența se returnează finanțatorului, iar valoarea garanției de stat se diminuează corespunzător.

În situaţia în care pe parcursul derulării împrumutului, unul dintre beneficiari intră în lichidare, creanţele statului rezultate din gestionarea împrumutului se urmăresc şi se execută în condiţiile legii. Sumele recuperate în urma procesului de lichidare se fac venit la fondul de risc.

Potrivit notei de fundamentare, în lipsa acordării ajutoarelor de stat există o mare probabilitate ca TAROM și BLUE AIR să intre în incapacitate de plată și, în final, în faliment.

Pentru asigurarea respectării normelor europene în materia ajutoarelor de stat se prevede că acordarea ajutorului individual de stat se va face numai după obținerea autorizării din partea Comisiei Europene și în condițiile prevăzute în decizia forului european.

La nivel european, în contextul generat de criza COVID-19, unele state membre au demarat și parcurs procedurile necesare în vederea obținerii de ajutoare de stat în sectorul aerian, în baza art. 107 alin. (2) lit. b) sau art. 107 alin. (3) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (a se vedea cazurile Air France, SAS, LUFTHANSA, CONDOR, Austrian Airlines, Alitalia, etc.).

Potrivit notei de fundamentare, sectorul aviației este unul dintre cele mai afectate de noua criză, iar la nivel european toate statele caută soluții de sprijin financiar pentru acei transportatori aerieni care sunt vitali pentru menținerea conectivității rapide, stabile și continuă cu alte state.

În cazul României, în prezent, doar cei doi transportatori aerieni operează servicii aeriene regulate și asigură stabilitatea conectivității aeriene internaționale a României.

Tarom și BLUE AIR acoperă aproape o treime din piața de transport aerian din Romania (respectiv o cotă de piață cumulată de 30.7% conform cifrelor la 2019), având împreună la data de 30 martie 2020 un număr de aproximativ 2730 angajați (respectiv, 1.800 angajați în cadrul TAROM și 930 angajați în cadrul BLUE AIR) și generând activitate pentru un număr semnificativ de furnizori și subcontractori care depind de activitatea acestora.