​În mediul de afaceri vest-european, atunci când corporațiile decid să își extindă operațiunile aflate într-o anumită structură, o soluție larg răspândită este să achiziționeze o societate comercială gata înființată, ca alternativă la înmatricularea unei noi societăți. De fapt, regula este achiziționarea de societăți gata înființate, iar excepția este înmatricularea noilor societăți. Aceste societăți gata înființate, numite în engleza “shelf companies” sau, mai exact, “off-the-shelf companies” sunt societăți comerciale înmatriculate în prealabil de către furnizori specializați, cu unicul scop de a fi vândute acelor comercianți care vor avea nevoie de o societate comercială nouă în respectiva jurisdicție. Numele conferă o bună descriere a acestui produs, întrucât aceste societăți comerciale sunt în fapt un simplu set de documente, fară vreo substanță anume, acestea nedeținând active, neavand angajați, lăsând toate aceste aspecte la latitudinea cumpărătorului în cea mai flexibilă manieră posibilă, conform cu legislația locală aplicabilă.

Radu PlopFoto: TMF Romania

Principalul avantaj al achiziționării societăților gata înființate este al cumpărătorului, care pentru un onorariu primește o societate comercială deja operațională, astfel încât acesta o poate folosi imediat. Evident, toate modificările aferente achiziționării, cum ar fi schimbarea asociaților, administratorilor, numelui, obiectului de activitate sau altele asemenea, oricum vor trebui intregistrate la Registrul Comerțului. Cu toate acestea societatea comercială în speță poate deja deveni parte contractantă în diverse operațiuni comerciale, emite documente oficiale, efectua plăți în anumite cazuri, etc. În cazul opus, în care cumpărătorul decide să urmeze procedura înmatriculării unei societăți noi, este necesar să ia în calcul durata de timp necesară alcătuirii dosarului de înmatriculare, cu pregătirea unor documente ce trebuie semnate în fața notarului, sau chiar apostilate, traducerea acestora dacă sunt redactate și semnate în străinătate, și așa mai departe. Iar tot acest proces trebuie finalizat înaintea înmatriculării efective, anume înainte ca beneficiarul să se poată folosi de societatea respectivă, ceea ce uneori poate fi inacceptabil, având în vedere anumite posibile urgențe operaționale, a căror întârziere poate avea un impact negativ, putându-se ajunge chiar la inutilitatea structurii.

În România, deși majoritatea investitorilor locali, asemenea multor case de avocatură, tind să opteze pentru înmatricularea societăților comerciale noi și își asumă perioada de așteptare până când înmatricularea este finalizată, există totuși o piață pentru societățile comerciale gata înființate. Majoritatea cumpărătorilor acestui pordus sunt investitori din Europa Occidentală sau din Statele Unite, aceștia având rutina folosirii acestei metode de stabilire a prezenței locale. Totodată, sunt destule case de avocatură care apreciază beneficiile acestei opțiuni și își sfătuiesc clienții în această direcție. Firește, cum am menționat mai sus, achiziționarea unei societăți comerciale gata înființate tot trebuie să parcurgă pașii necesari înregistrării la Registrul Comerțului, dar și la alte autorități, de la caz la caz, astfel încât clienții necesită în continuare de asistență avocațială în vederea finalizării acestor proceduri.

Un alt avantaj al achiziționării de societăți comerciale este că aproape orice modificare imaginabilă poate fi efectuată cu ocazia cumpărării. În timp ce majoritatea modificărilor uzuale se referă la asociați, administratori, uneori poate la nume sau sediu social, sunt situații în care cumpărătorul decide să modifice obiectul de activitate în sensul adăugării unor activități ce necesită autorizare prealabilă, sau să schimbe forma societății din societate cu răspundere limitată (care este cea mai răspândită formă de organizare în România) în societate pe acțiuni. Natural, această din urmă schimbare implică majorarea capitalului social și a numărului administratorilor la nivelul cerut de lege.

Pe parcursul întregului proces de înregistrare, societatea respectivă rămâne operațională și poate desfășură o varietate largă de activități, cu excepția celor condiționate de autorizări prelabile.

Mai devreme în acest an Parlamentul Românei a promovat modificări legislative menite să slăbească restricțiile aplicabile societăților comerciale, printre acestea fiind eliminarea cerinței ca un asociat care este la rândul sau deținut total de un alt asociat să fie asociat unic într-o societate comercială, eliminarea cerinței conform căreia un asociat poate fi asociat unic într-o singură societate comercială, precum și eliminarea cerinței ca societățile comerciale să aibă sedii sociale identificabile separat (Legea nr. 102/2020). Aceste restricții erau văzute ca piedici de către investitori, care erau puși în situația de a implementa soluții formale cu unicul scop de a se conforma, fară a obține niciun avantaj din aceste eforturi. Totodată, restricțiile de mai sus erau un impediment mai serios pentru furnizorii de societăți comerciale gata înființate, care erau nevoiți să asigure conformarea legislativă în același timp în care trebuiau să asigure un număr suficient de societăți comerciale pentru a satisface cererea de pe piață. Chiar și așa, povara era în general transferată cumpărătorului în cazuri în care acesta solicita mai multe societăți, sau când acestea erau adăugate unei structuri existente.

Apreciem aceste modificări legislative ca fiind extrem de benefice pentru structurile viitoare, dar considerăm că mai pot fi operate îmbunătățiri în vederea asigurării unei și mai bune flexibilități. Un exemplu în acest sens este procedura de înregistrare în scopuri de TVA, care actualmente nu poate fi efectuată atâta timp cât societățile comerciale gata înființate sunt deținute de furnizorul acestora, întrucât scopul înființării de către acesta nu este să desfășoare activități comerciale supuse regimului taxei pe valoarea adăugată, așa cum prevăd normele de înregistrare în scopuri de TVA. Acest lucru înseamnă că cel mai devreme moment în care procedura de înregistrare în scopuri de TVA poate fi demarată este atunci când există un contract de cesiune părți sociale semnat și eventual acesta este deja depus la Registrul Comerțului, astfel dovedind că societatea petentă va deveni parte a unei structuri economice care o va folosi pentru “scopul său economic”. Probabil doar acest argument nu va asigura succesul înregistrării în scopuri de TVA și va fi nevoie de dovezi suplimentare privitoare la scopul structurii, cum ar fi planuri de afaceri, precomenzi, etc. În fine, cum se poate observa în practică, un dosar bine documentat este o bună premiză a unei înregistrări rapide.

O altă provocare este dată de deschiderea de conturi bancare. În mod normal, societățile comerciale gata înființate nu au conturi bancare deschise, din motive ce țin de lipsa de utilitate a acestora, societățile neavând activitate. Inutilitate întărită și de faptul că atunci când se shimba acționariatul, societățile comerciale sunt obligate să notifice banca la care au conturi deschise și să actualizeze datele ce țin de beneficiarii reali ai structurii, ca parte a procedurii de cunoaștere a clientelei (Know Your Customer). Lipsa notificării poate duce la blocarea conturilor cu efect imediat, în anumite cazuri. O soluție ar fi pentru furnizor să deschidă conturi bancare atunci când vânzarea societății comerciale se aproprie, pentru a furniza un produs cât mai complet și viabil. Acest fapt nu ar îndepărta obligația cumpărătorului de a notifica banca cu privire la schimbarea proprietarului și de a actualiza informațiile de identificare a clientelei, dar, într-un mediu excesiv de birocratic și formalist regăsit în majoritatea băncilor comerciale din România, poate reprezenta o soluție pentru asigurarea efectuării plaților fară întârziere, cel puțin pe termen scurt.

În pofida tuturor acestor provocări, considerăm că societățile comerciale gata înființate reprezintă o soluție extrem de eficientă pentru piața de servicii de acest gen din România, o alternativă viabilă la clasica înmatriculare de societăți comerciale. Încrederea noastră se bazează și pe argumentele prezentate în acest material, dar și pe vasta experiență acumulată în ultimii peste 20 de ani de prezență activă pe piața locală.

Radu Plop este coordonatorul departamentului Global Entity Management al TMF Romania.

Articol susținut de TMF Romania