​Guvernul se angajează să facă o reformă pentru îmbunătățirea guvernanței corporative a companiilor de stat din sector, potrivit Planului Național de Redresare și Reziliență. Printre altele, reforma vizează revizuirea, prin intermediul unui consultant independent, a felului în care Guvernul implementează legislația în vigoare, și listarea unui pachet de acțiuni de până la 15% al Hidroelectrica.

HidroelectricaFoto: AGERPRES

Consultă aici PNRR, varianta finală

Conform raportului privind Semestrul European (2020) nu s-a înregistrat niciun progres în ceea ce privește recomandările specifice de țară 2019 cu privire la guvernanța companiilor de stat, se arată în PNRR.

Potrivit documemtului, în ciuda existenței unuia din cele mai performante cadre legislative privind guvernanța companiilor de stat și a unui Ghid privind privind gestionarea integrată a participanțiilor statului în economie, elaborat prin asistență tehnică de către Ministerul Finanțelor Publice, nici legislația, nici principiile acestui ghid orientativ nu se aplică.

Statul, ca acționar nu va interfera cu conducerea întreprinderilor publice, iar un ciclu complet și corect de profesionalizare și monitorizare a performanței acestora este în curs de implementare.

Obiectivele reformei:

• Revizuirea, prin intermediul unui consultant independent a felului în care Guvernul implementează legislația curentă și orientările privind gestionarea participațiilor statului în economie, în special a felului în care sunt determinați și evaluați indicatorii de performanță

• Implementarea recomandărilor rezultate în urma acestei revizuiri

• Continuare profesionalizării selectării organelor de conducere în companiile de stat în domeniul energiei prin reprofesionalizarea procesului de selecție a acestora

• Întărirea capacității Ministerului Energiei și în special a Secretariarului General al Guvernului ca autorități publice tutelare pentru companiile energetice din România

• Implementarea, cu scopul îmbunătățirii, a unui sistem funcțional de Board Evaluation pentru toate companiile din sector

• Listarea unui pachet de acțiuni de până la 15% al Hidroelectrica

• Eliminarea obstacolelor legislative care împiedică în prezent valorificarea, prin pachete minoritare, a participațiilor statului în sector

Natura reformei:

• Revizuirea implementare

• Evaluarea consiliului

• Modificări legislative

• Listare

Grup țintă: Ministerul Energiei, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Finanțelor,

Hidroelectrica

Responsabil reformă: Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Energiei