Guvernul vrea să șteargă datoriile bugetare de peste 45,8 milioane de lei ale Avioane Craiova, companie din industria naţională de apărare la care statul este acţionar majoritar, prin conversia acestora în acțiuni, potrivit unui proiect de Hotărâre care se află joi pe masa Executivului. Măsura creează premise pentru evitarea deschiderii procedurii insolvenței asupra acestui operator economic de importanță strategică şi menţinerea capacităţilor de producţie pentru apărare.

IAR 99 SoimFoto: Cer Senin
  • "Se aprobă conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare principale ale Societății Avioane Craiova S.A., operator economic din industria națională de apărare la care statul este acționar majoritar, reprezentând obligații fiscale principale în cuantum de 45.481.306 lei, datorate și neachitate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform Deciziei nr. 565/07.05.2020 a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.", se arată în proiectul de Hotărâre de Guvern.

În Nota de fundamentare se precizează că 'societatea Avioane Craiova, la care Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului deţine 95,8401% din acţiuni, dispune de capacităţi de producție pentru modernizarea aeronavelor IAR 99 din dotarea Ministerului Apărării Naționale.

Datoriile pe care le înregistrează sunt generate de cheltuielile pentru menţinerea şi conservarea capacităţilor de producţie pentru apărare în conformitate cu dispoziţiile tuturor actelor normative incidente."

Potrivit autorităților, "menţinerea obligaţiilor bugetare, a penalităților și majorărilor de întârziere diminuează posibilităţile de redresare ale acestui operator economic, creează vulnerabilităţi forțelor sistemului național de apărare privind siguranța aprovizionării cu armament, muniții, echipamente şi tehnică de luptă, cu consecinţe grave asupra capacităţii de apărare a ţării şi protejării în timp real a intereselor esenţiale ale siguranţei statului."

Conversia în acţiuni a obligaţiilor bugetare la operatorul economic din industria naţională de apărare se realizează prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului prin majorarea capitalului social pentru acţiunile emise în favoarea statului de operatorul economic menţionat şi înregistrarea operaţiunii de majorare a capitalului social la Oficiul Registrului Comerţului.

Măsura va avea ca efect stingerea obligaţiilor bugetare și posibilitatea ca acest operator economic să-şi poată desfăşura activitatea ca unitate economică viabilă, să asigure un management performant şi să atragă fonduri pentru investiţii necesare retehnologizării şi modernizării în vederea realizării de produse/servicii necesare FSNA, la standarde NATO şi UE, în vederea apărării intereselor esenţiale de securitate.