Vego Holdings realizează servicii de expertiză tehnică pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - MDLPA pentru implementarea regulamentului de proiectare BIM (Building Information Modeling/ Modelarea informațiilor despre clădiri este un proces susținut de diverse instrumente, tehnologii și contracte care implică generarea și gestionarea reprezentărilor digitale ale caracteristicilor fizice și funcționale ale locurilor) în România.

Vego Holdings: Prima Reuniune de consultare - Plan de implementare BIM în RomâniaFoto: Vego Holdings

Primul eveniment din cadrul reuniunilor de consultare - Plan de implementare BIM în România va avea loc vineri, 4 februarie, începând cu ora 10.00 și va fi organizat on-line. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), în calitate de beneficiar al proiectului „Creșterea coerenței cadrului normativ și a eficienței reglementărilor tehnice în domeniul construcțiilor”, cod SIPOCA 731, alături de VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. în calitate de prestator de servicii de expertiză pentru elaborarea unor reglementări tehnice pentru proiectare BIM, vă invită să participați la reuniunea de consultare on-line pe tema BIM în Proiectare și Execuție.

Facem precizarea că aceasta este prima întâlnire dintr-o serie de 4 reuniuni ce se vor desfășura în următoarea perioadă, acestea având următorul calendar:

Vineri - 04.02.2022 - ora 10:00 - Întâlnire cu firmele de proiectare

Luni - 07.02 2022 - ora 10:00 - Întâlnire cu firmele de execuție, Patronatul societăților în construcții, Asociații proiectare BIM.

Miercuri - 09.02.2022 - ora 10:00 - Întâlnire cu vendorii de softuri BIM și sectorul de cercetare - dezvoltare (Universități, Instituții de cercetare, clustere BIM)

Vineri - 11.02.2022 - ora 10:00 - Întâlnire cu entități din Administrația publică - ISC, CNI, ANAP, CNAIR, ANL, Ministere, ADR, PMB, Primarii sector, Primarii municipii.

Vă adresăm rugămintea de a nominaliza, cu specificarea, în clar, a sesiunii vizate de dumneavoastră pentru înscriere, în vederea participării, cel puțin un reprezentant care are competența necesară pentru a participa constructiv la dezvoltarea subiectelor expuse în documentul inclus în această postare. În situația în care considerați că tematica discuțiilor este de interes și pentru alți reprezentanți din cadrul instituției/companiei dumneavoastră, vă rugăm să nu ezitați să le transmiteți și acestora invitația.

Vă rugăm să confirmați participarea la adresele de e-mail: elena.calarasu@mdrap.ro și bim.mdlpa731@vego.holdings.

După confirmarea participării veți primi, prin e-mail, datele necesare în vederea accesări sesiunii on-line.

***

Vego Holdings este o companie antreprenorială românească cu tradiție din anul 2000 care este implicată, în prezent, în două proiecte de dezvoltare a capitalului administrativ al Autorităților publice din România

Vego Holdings în asociere cu Intergraph Computer Services este consultant în cadrul proiectului Consolidarea capacității ISC de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace, al cărui beneficiar este Inspectoratul de Stat în Construcții. Realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului vizează implementarea proiectului derulat de I.S.C. prin care se urmărește consolidarea capacității instituției în ceea ce privește exercitarea controlului de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism și a regimului de autorizare a construcțiilor, precum și la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității în construcții, prin simplificarea procedurilor ce vizează reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri.

Vego Holdings realizează servicii de expertiză tehnică pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - MDLPA pentru implementarea regulamentului de proiectare BIM în România, în cadrul proiectului „Creșterea coerenței cadrului normativ și a eficienței reglementărilor tehnice în domeniul construcțiilor”, cod SIPOCA 731. În cadrul acestui proiect, Vego Holdings oferă servicii de expertiză pentru: Dezvoltarea reglementărilor tehnice de proiectare BIM; Ghid privind managementul și monitorizarea informațiilor generate în sistemul BIM; Reglementare tehnică privind utilizarea instrumentelor pentru proiectarea și gestionarea datelor digitale legate de construcții, Asigurarea procesului de informare și diseminare a reglementărilor tehnice.

Cu o tradiție de peste 20 de ani, Vego Holdings a dezvoltat un concept antreprenorial profesional pentru piața românească prin viziunea fondatorului, Virgil Profeanu. Compania funcționează printr-un sistem intraprenorial unic, creat pentru a sustine profesionisti cu dezvoltare multidisciplinară ce au capacitatea de a acționa interdisciplinar. De aceea, sediul Vego a fost proiectat cu sisteme performante pentru a sustine echipele în atingerea rezultatelor printr-o abordare transdisciplinară. Inteligența umană este susținută de inteligență artificială și de protocoale profesionale ce fac parte dintr-o cultură organizațională performantă: Rezo by Vego.

Articol susținut de Vego Holdings