Vego, împreună cu partenerul Intergraph a susținut pe 8 februarie 2022, workshop-ul pe tema ”Îmbunătățirea și simplificarea fluxurilor de lucru ISC, pentru reducerea poverii administrative, atât pentru personalul ISC, cât și pentru mediul de afaceri”. Asocierea dintre Vego Concept Engineering S.R.L. (Lider) și Intergraph Conputer Services S.R.L. (Partener) are calitatea de Consultant pentru Inspectoratul de Stat în Construcții (I.S.C.) în cadrul proiectului “Consolidarea capacității I.S.C. de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace”, cod SIPOCA 587.

VEGO, împreună cu partenerul Intergraph a susținut workshop-ul pe tema ”Îmbunătățirea și simplificarea fluxurilor de lucru ISCFoto: Vego Holdings

În cadrul workshop-ului au fost dezbătute rezultatele analizei fluxurilor de lucru la nivelul ISC efectuate de VEGO și Intergraph în domeniile:

  • Emiterea avizului tehnic de către ISC pentru documentațiile tehnico - economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice.
  • Emiterea adeverinței prin care se confirmă plățile efectuate, respectiv dacă investitorul a virat către ISC sumele aferente cotelor prevăzute în Legea 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție și Legea 10/ 1995 privind calitatea în construcții.
  • Emiterea autorizațiilor RTE/ diriginți de șantier/ laboratoare

În cadrul workshop-ului au fost dezbătute temele propuse împreună cu:

- personalul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.

- reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

- reprezentanți ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere

- reprezentanți ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență

- reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne

- reprezentanți ai Companiei Naționale de Investiții

- reprezentanți ai Unităților Administrativ Teritoriale și Consiliilor Județene

- Responsabili Tehnici cu Execuția - Diriginți de Șantier

- reprezentanți ai mediului de afaceri.

Realizarea serviciilor ce fac obiectul contractului vizează implementarea proiectului derulat de I.S.C. prin care se urmărește consolidarea capacității instituției în ceea ce privește exercitarea controlului de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism și a regimului de autorizare a construcțiilor, precum și la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității în construcții, prin simplificarea procedurilor ce vizează reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri.

Articol susținut de Vego Holdings