​Guvernul a aprobat miercuri o Ordonanță de Guvern privind finanțarea cu 7,5 miliarde de lei a IMM-urilor din construcții agricultură, precum și din zonele de producție și intermediere, a declarat miercuri Adrian Câciu, ministrul Finanțelor.

Bani de investițiiFoto: Dreamstime.com

Ministrul Finanțelor a spus că Ordonanța adoptată de Guvern aprobă mai multe programe de sprijin pentru IMM-uri, respectiv IMM-Prod, Rural Invest (care împreună au o finanțare de 4 miliarde de lei), Garant Construct pentru sprijinirea proiectelor din costrucții și Innovation - un program de sprijin pentru companiile românești care vor să acceadă pe piețele externe.

Ministerul Finanțelor a lansat luna trecută în consultare publică proiectul de Ordonanță de urgență privind instituirea acestor programe, care au fost prezentate pe larg de StartupCafe.ro.

Programele vor fi implementate sub formă de scheme de ajutor de stat în baza cărora se vor acorda garanții și granturi, care vor acoperi o parte din costurile de finanțare a creditelor contractate de beneficiari, în toată țara, inclusiv în București și județul Ilfov (o zonă în care antreprenorii au mai puține opțiuni de finanțare).

Ajutorul de stat acoperă maximum 90% din creditele bancare acordate pentru investiţii şi/sau pentru susţinerea activităţii curente, precum și un grant (nerambursabil) compus din o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, comisioane de administrare și de risc și parțial costul aferent dobânzilor.

1. Programul IMM PROD - finanțări pentru firme de producție

Programul IMM PROD propune asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor realizate de către IMM-uri, inclusiv startup-uri, din zona urbană.

În vederea realizării obiectivelor specifice, în cadrul Programului IMM PROD se pot finanța următoarele activități:

 • a) Achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție;
 • b) Construcția, achiziția, amenajarea de terenuri și hale destinate producției;
 • c) Achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează și dezvoltă proiecte în industria producătoare;
 • d) Achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy) care să genereze eficiența energetică consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare;
 • e) Finanțarea capitalului de lucru pentru stocuri de materii prime, materiale și mărfuri (în cazul companiilor producătoare care dețin propriile lanțuri de distribuție) și pentru alte cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/ diversifice activități de producție.

Pentru anul 2022, se propune aprobarea unui plafon total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul programului de 1,5 miliarde lei. Bugetul schemei de ajutor de stat este de 268.544.792 lei, fiind estimat un număr de 2.550 de beneficiari.

RURAL INVEST - fermierii își vor putea cumpăra și terenuri agricole

Programul RURAL INVEST are ca obiectiv asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor realizate de către beneficiarii eligibili care își localizează producția în mediul rural și urban mic.

În cadrul acestui program sunt eligibile următoarele destinații ale finanțărilor aferente creditelor de investiții și capital de lucru:

 • achiziția de terenuri agricole;
 • dotare/retehnologizare și automatizare;
 • securitate energetică;
 • certificate de depozit;
 • piscicultura, acvacultura;
 • industria alimentară;
 • alinierea la obiectivele de mediu (taxonomy).

Bugetul schemei de ajutor de stat aferent Programului RURAL INVEST este de 530.583.333 lei, pentru un număr estimat de 4.286 de beneficiari, iar pentru anul 2022, se propune aprobarea unui plafon total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul programului de 2,5 miliarde lei.

3. GARANT CONSTRUCT- finanțări pentru firme de construcții

Programul GARANT CONSTRUCT vizează asigurarea lichidităților și finanțării investițiilor pentru IMM-urile din sectorul construcțiilor implicate în proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu.

În cadrul Programului GARANT CONSTRUCT se propune stabilirea eligibilității pe următoarele destinații ale finanțărilor:

 • a) Achiziția de echipamente și utilaje de constructii, logistică industrială, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții;
 • b) construcția, achiziția, amenajarea de hale pentru uz propriu, inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții;
 • c) Achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor care derulează contracte în sectorul construcții;
 • d) Achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy) care să genereze eficiența consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare;
 • e) Finanțarea capitalului de lucru pentru achiziția de materiale de construcții, combustibil, energie, salarii, pentru IMM-urile care derulează contracte în sectorul construcții.

Pentru anul 2022, se propune aprobarea unui plafon total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul programului de 2,5 miliarde lei, din care 1,25 miliarde lei pentru Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcții și 1,25 miliarde lei pentru Subprogramul de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru UAT-uri, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor. Bugetul schemei de ajutor de stat este de 495.572.822 lei pentru un număr estimat de 4.165 beneficiari.

4. INNOVATION - bani pentru firme care inovează și exportă

Programul INNOVATION are ca obiectiv sprijinirea realizării invențiilor, susținerii activităților la export ale IMM-urilor cu activitate în domenii de comerț și servicii, cu cifra de afaceri mai mică de 1 milion de euro, care activează în industria exportatoare, nepoluantă.

În cadrul Programului INOVATION vor putea fi finanțate activități constând în:

 • a) Stimularea exporturilor româneşti;
 • b) Susţinerea tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor româneşti în străinătate;
 • c) Stimularea comerțului on-line și a digitalizării;
 • d) Retehnologizarea companiilor locale;
 • e) Achiziții software și certificate de e-commerce și de administrare a unei firme (de tip ERP);
 • f) Obținerea brevetelor de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare.

Pentru anul 2022, se propune un plafon total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul programului de 1 miliard lei.

Bugetul schemei de ajutor de stat este de 214.550.000 lei, pentru un număr de 1.835 de beneficiari.