Angajaţii Romaero SA reclamă, într-o scrisoare publicată de Economica.net, că societatea ”nu mai îndeplineşte condiţiile de aprobare EASA” (Agenţia pentru Siguranţa Aviatică a Uniunii Europene), din cauza pierderii ”aproape complete” a personalului calificat, atât de management, cât şi de execuţie, dar şi a lipsei capacităţii financiare, citează News.ro.

RomaeroFoto: romaero.com

Ei susţin că la Romaero ”se continuă executarea de lucrări la aeronave civile de pasageri fără a îndeplini condiţiile minime care să asigure conformitatea lucrărilor şi siguranţa eliberării la zbor a aeronavelor”, menţionând că în prezent în societate nu mai lucrează nicio persoană cu autorizarea necesară conducerii activităţii de mentenanţă. Ei critică şi ”lipsa de acţiune” a Autorităţii Aeronautice Civile ”în legătură cu situaţia încălcărilor grave a reglementărilor” de către Romaero, care ”pune în pericol traficul aerian şi vieţile pasagerilor care călătoresc cu aceste avioane comerciale”.

”Ne exprimăm îngrijorarea cu privire la situaţia extrem de periculoasă, cu potenţial de a cauza pierderi de vieţi omeneşti, în care îşi desfăşoară activitatea Societatea Romaero SA. Degradarea severă a condiţiilor de funcţionare a societăţii din ultimele luni obligă Autoritatea Aeronautică Civilă să ia măsurile necesare pentru prevenirea pericolelor la care este supusă aviaţia civilă prin continuarea activităţii de întreţinere aeronave Romaero. Societatea funcţionează în subordinea Ministerului Economiei însă este responsabilitatea AACR sa verifice şi să se asigure că organizaţiile aprobate menţin toate standardele de conformitate şi de siguranţă”, se arată în scrisoarea angajaţilor Romaero, publicată de Economica.net.

Aceştia susţin că, prin pierderea ”aproape completă a personalului calificat”, atât din poziţii de management, cât şi de execuţie, precum şi din lipsa totală a capacităţii financiare, societatea ”nu mai îndeplineşte condiţiile de aprobare EASA”, menţionând că Romaero a pierdut, prin demisie, jumătate dintre salariaţi în perioada februarie-octombrie 2022.

”Prin Staţia de Întreţinere şi Reparaţii aeronave (autorizată EASA part 145 şi FAA) la Romaero se continuă executarea de lucrări la aeronave civile de pasageri fără a îndeplini condiţiile minime care să asigure conformitatea lucrărilor şi siguranţa eliberării la zbor a aeronavelor”, afirmă angajaţii semnatari ai scrisorii.

Ei mai susţin că, potrivit prevederilor EASA, funcţiile de conducere a secţiilor întreţinere linie, bază şi componente se ocupă de personal calificat, autorizat de AACR, după verificarea cunoştinţelor şi asigurarea îndeplinirii condiţiilor specifice de a ocupa o astfel de funcţie.

”În acest moment, în timp ce sunt executate lucrări la aeronave, niciuna dintre secţii nu este condusă de persoane care îndeplinesc aceste criterii esenţiale. Nicio persoană autorizată form 4 (autorizare necesară conducerii activităţii de mentenanţă) nu îşi mai desfăşoară activitatea în acest moment în societate”, se arată în document.

Angajaţii afirmă că, după demisia întregului personal al biroului, funcţia de calitate (reglementare obligatorie EASA) ”este astăzi complet inexistentă, Romaero neavând nici auditori specializaţi part 145 care să verifice conformarea cu reglementările şi nici personal de asigurare a calităţii care să se asigure că cerinţele sunt actualizate şi implementate”.

”Mai mult, şeful departamentului calitate nu are experienţa şi cunoştinţele necesare, aşa cum sunt cerute de către reglementările aplicabile, pentru a exercita această funcţie. În lipsa acestor instrumente de verificare, societatea nu poate garanta că lucrările sunt conforme, eliberarea certificatelor de repunere în serviciu a aeronavelor fiind ilegală”, adaugă aceştia.

Potrivit acestora, în prezent, Divizia de întreţinere şi reparaţii aeronave civile nu are acces la documentaţia de reparaţie actualizată (My Boeing Fleet). Conform reglementarilor EASA, este obligatoriu ca organizaţiile de întreţinere şi reparaţii aeronave să aibă acces propriu la documentaţia în vigoare a producătorului, specifică activităţilor. Lipsa unui abonament plătit pentru acces încalcă atât litera legii, care impune obligaţia, şi creează un pericol real prin forţarea personalului să execute lucrări conform unor ediţii ieşite din actualitate, acest lucru făcând lucrările neconforme.

”În plus, în lipsa resurselor financiare şi a mecanismelor de control, există pericolul ca materialele, echipamentele, uneltele şi piesele folosite în procesul de reparaţii să fie neconforme. În acest moment societatea nu dă dovada capacităţii de a asigura materialele de bază, utilizarea de materiale şi substanţe expirate creând premisele unui pericol grav în siguranţă”, se mai arată în scrisoare.

Angajaţii Romaero reclamă nereguli şi în ceea ce privelte resursa umană.

”Pericolul cauzat de personalul insuficient şi necalificat este dublat de încălcarea gravă a tuturor principiilor factor uman, obligatorii pentru siguranţa aviaţiei. Întârzierea de patru luni a salariilor, lipsa de profesionalism a conducerii în interacţiunea cu personalul de execuţie creează o atmosferă de stres, frustrare şi griji pentru salariaţii care execută lucrări care necesită extremă atenţie, concentrare şi responsabilitate. În aceste condiţii, făcute publice prin diverse mijloace de către salariaţii Romaero care şi-au exprimat îngrijorarea inclusiv în faţa conducerii societăţii şi reprezentanţilor Autorităţii Aeronautice, nicio măsură nu a fost luată până în prezent de AACR pentru eliminarea neconformităţilor. Lipsa de acţiune a AACR în legătură cu situaţia încălcărilor grave a reglementărilor part 145 de către Romaero pune în pericol traficul aerian şi vieţile pasagerilor care călătoresc cu aceste avioane comerciale”, susţin ei.

Potrivit acestora, este datoria AACR să intervină pentru prevenirea unui accident grav, ”în condiţiile incapacităţii conducerii societăţii la toate nivelele de a lua măsurile necesare pentru asigurarea conformităţii (conducere aflată în acest moment într-o situaţie care impune răspunderea penală pentru fals cu consecinţe deosebit de grave), din lipsă de pregătire managerială severă şi necunoaşterea legii şi reglementărilor specifice aviaţiei”.

”Dat fiind pericolul imediat şi sesizările repetate ale conducerii şi AACR rămase fără răspuns, precum şi conflictul de interese în care reprezentanţii AACR se pot afla (atât actualul director operaţional Romaero cât şi şefa departamentului calitate au activat până în urmă cu câteva luni în cadrul AACR, posturile anterioare fiind îngheţate în perioada în care activează în cadrul Romaero) o sesizare cu privire la această situaţie extrem de periculoasă va fi transmisă şi către EASA. Din respect pentru vieţile omeneşti şi pentru locul României în lumea aviaţiei europene, avem speranţa că autorităţile din ţara noastră vor lua măsurile legale care se impun”, mai scrie în document.

Romaero, societate pe acțiuni cu capital majoritar de stat, este cea mai mare companie din industria aerospațială și de apărare românească, din perspectiva valorii activelor şi portofoliului de clienți, și unul dintre cei mai importanți furnizori de produse și servicii pentru Forțele Aeriene Române.

La Romaero, Ministerul Economiei deţine 57% din acţiuni, SIF Muntenia - 23%, iar Fondul Proprietatea - 19%. Romaero lucrează cu Boeing, Airbus, Bae Systems, Bombardier (în prezent Viking), pentru care desfășoară activități de proiectare și fabricație, aerostructuri, ansamble majore, subansamble si piese primare, precum și proiectare și fabricație dispozitive și executareprocese tehnologice speciale.

În domeniul mentenanței de aeronave, Romaero desfășoară activități de inspecție și întreținere pentru aeronavele tip Hercules C-130B/H, tip Antonov AN-26/AN-30 și Spartan ale Ministerului Apărării Naționale și controale periodice, urmate de întreținere generală la aeronavele comerciale, în mod deosebit Boeing 737 NG și Airbus A.320, pentru o serie de companii aeriene civile interne (ex. Blue Air) și internaționale (ex. Ryanair).

În momentul de față, conform Profit.ro, Romaero se află într-un declin constant al activităților economice, ca urmare a dificultăților de realizare a activităților de producție și mentenanță în parametrii contractați, situație generată, în principal, de pandemia Covid-19 și războiul din Ucraina, evenimente care au influențat negativ activitatea societății, precum şi de dificultățile majore în asigurarea finanțării pe termen scurt și mediu a afacerilor.

În acest context, compania s-a confruntat cu: scăderea rapidă a cifrei de afaceri - de la 84,4 milioane lei în 2018 la 51,9 milioane lei în anul 2021; creșterea volumului pierderilor de la suma de 35,3 milioane lei în 2018,la 62.972.896 lei în anul 2021; degradarea continuă a tuturor indicatorilor de performanță.

Romaero s-a confruntat în ultimii ani cu scăderea personalului, printre cauze fiind apariția și manifestarea agresivă a pandemiei SARS-COV-2, în urma căreia întreaga industrie aerospațială a fost afectată profund, din cauza restricțiilor impuse. Astfel, compania, având activitățile principale conectate direct cu piața aviației comerciale, a înregistrat o scădere severă a veniturilor și, pe cale de consecință, numărul mediu al salariaților s-a diminuat cu peste 24%, de la un număr mediu de 908 salariați în anul 2019, la un număr mediu de 690 persoane în luna decembrie 2021.