Guvernul a aprobat luni un proiect de lege care modifică și completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, iar unul dintre elementele de noutate este înființarea unei noi Agenții pentru monitorizarea și evaluarea performanțelor în intreprinderile de stat.

Posta RomanaFoto: MCSI

Potrivit anunțului Guvernului, proiectul de lege va constitui realizarea unor jaloane asumate prin PNRR, în cadrul reformei privind îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței corporative în cadrul întreprinderilor de stat.

Cele mai importante modificări au în vedere următoarele aspecte:

  • Separarea funcției de reglementare de cea de coordonare a proprietății statului sau a unităților administrativ-teritoriale în calitatea lor de acționari;
  • Elaborarea unei politici de proprietate prin care să se definească rațiunea deținerii de către stat sau de către unitățile administrativ-teritoriale a întreprinderilor publice de la nivel central și local, să se stabilească rolul statului și al unității administrativ-teritoriale în guvernanța întreprinderilor publice, precum și rolul responsabilitățile autorităților publice tutelare și ale altor părți interesate implicate în implementarea acesteia.

Elaborarea și revizuirea politicii de participare a statului în economie va fi în concordanță cu orientările OECD și va delimita în mod clar rolurile și responsabilitățile tuturor entităților implicate.

Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului a anunțat la finalul ședinței de Guvern și alte elemente de noutate din acest proiect de lege, respectiv:

  • Înfiinţarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Această structură va funcționa în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin SGG.
  • Înfiinţarea unui corp al administratorilor de întreprinderi publice care se va constitui ca o bază de date organizată și gestionată de AMEPIP și care va cuprinde lista persoanelor fizice și juridice înregistrate ca eligibile pentru selectarea și nominalizarea în posturi de administratori, în cadrul întreprinderilor publice.
  • Aceste persoane fizice și juridice vor putea candida alături de cele care nu sunt înscrise în corpul administratorilor de întreprinderi publice în cadrul proceselor de recrutare și nominalizare în posturi de administratori în cadrul întreprinderilor publice.

Proiectul de lege include și alte propuneri de modificare a legislației în măsură să asigure implementarea principiilor guvernanței corporative cuprinse în ghidurile OCDE privind guvernanța corporativă a întreprinderilor de stat.