În ciuda unui context de piață dificil, Distrigaz Sud Rețele a realizat în anul 2022 investiții totale în rețeaua de distribuție a gazelor naturale în valoare de 555 milioane de lei pentru a răspunde celor două obiective majore ale companiei: exploatarea în siguranță a sistemului de distribuție și dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale. Acestea au fost direcționate prioritar în modernizarea sistemului de distribuție prin înlocuirea conductelor din oțel cu cele din polietilenă (cu parametri tehnici superiori și o durată de viață mai mare) și în extinderea acestuia prin racordarea de noi clienți.

Distrigaz Sud Rețele a investit 555 milioane de lei în anul 2022Foto: Distrigaz Sud

Fiind preocupată în permanență de exploatarea în siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale, compania a alocat, anul trecut, un buget de circa 220 milioane de lei pentru înlocuirea a 120 km de conducte și branșamente, a 12.000 posturi de reglare-măsurare și a 250.000 contoare de gaze naturale, continuând astfel efortul susținut, din ultimii ani, de modernizare a rețelei de distribuție. Planurile de investiții anuale ale companiei, coroborate cu achiziționarea și utilizarea unor echipamente și tehnologii de ultimă generație pentru derularea activității operaționale, au condus, în decursul a 10 ani, la o reducere semnificativă, de circa 25%, a cantităților de gaze naturale destinate consumului tehnologic precum și la diminuarea emisiilor de metan echivalente.

Pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor clienților care au solicitat racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania a mobilizat resurse financiare importante, alocând 335 milioane de lei (reprezentând 60% din bugetul total de investiții) pentru lucrările de extindere și racordare ale acestora. Pentru cei 85.000 de clienți noi conectați la rețea, au fost puși în funcțiune 430 de km de conducte și realizate 28.000 de branșamente noi.

De asemenea,compania a pus accent pe digitalizarea serviciilor oferite clienților săi, compania fiind primul operator de distribuție a gazelor naturale care a implementat eportalDGSR, un portal electronic prin intermediul căruia pot fi accesate o serie de funcționalități online, disponibil la adresa https://racordaresd.distrigazsud-retele.ro/. Astfel, clienții pot depune online cererea de racordare la sistemul de distribuție și documentele aferente procesului, adăuga locul de consum și transmite indexul de gaze naturale, accesa informații referitoare la data următoarei verificări/revizii a instalației de utilizare a gazelor naturale și istoricul de consum. Prin intermediul acestui serviciu digital, în anul 2022, au fost depuse 95% din totalul cererilor de punere în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale,82% din totalul cererilor de racordare și 50% din totalul cererilor de avize.

Distrigaz Sud Rețele va continua și în anul 2023 efortul investițional în vederea modernizării infrastructurii de gaze naturale pentru a menține standardul ridicat în ceea ce privește exploatarea în condiții de siguranță a sistemului de distribuție pe care îl operează. ​​​​​​​

Articol susținut de Distrigaz Sud ​Rețele