Comisia Europeana a autorizat schema de ajutor de stat privind salvarea companiilor din portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) si al Ministerului Economiei (ME), in vederea depasirii efectelor crizei economico-financiare mondiale, se arata intr-un comunicat al Consiliului Concurentei. Bugetul total estimat al schemei de ajutor de stat este de 30 milioane de euro, din care jumatate sunt alocati pentru anul 2009.

Sumele necesare sustinerii bugetului schemei vor fi alocate de la bugetul de stat, prin bugetul AVAS si al ME.

“Schema de ajutor de stat are drept obiectiv salvarea intreprinderilor mici si mijlocii din portofoliul AVAS si al Ministerului Economiei, avandu-se in vedere sprijinirea temporara si reversibila a companiilor aflate in dificultate ca urmare a crizei economico-financiare mondiale. Autorizarea de catre Comisia Europeana reprezinta o conditie sine qua non pentru ca schema sa poata fi pusa in practica”, a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.

Valoarea maxima a ajutorului de stat ce poate fi acordat unui beneficiar in cadrul schemei este egala cu echivalentul in lei a 2,5 milioane de euro.

Ajutorul de stat care se acorda in baza schemei consta in credite pe o durata care nu depaseste sase luni, cu o rata a dobanzii egala cu rata de referinta adoptata de Comisia Europeana pentru Romania, majorata cu 1%. In prezent, rata de referinta este de 17,29%.

Beneficiarii pot fi agenti economici din toate sectoarele de activitate, cu exceptia sectorului carbunelui si otelului, agriculturii, pescuitului si acvaculturii. Numarul maxim estimat de beneficiari in cadrul schemei este de 15.

Durata acestei scheme de ajutor de stat este de doi ani, respectiv 2009–2010, cu posibilitatea prelungirii cu un an in situatia in care criza economico-financiara mondiala se mentine.