Consiliul Concurentei a amendat cu 40.000 lei societatea Agricola International Bacau pentru preluarea societatii Avicola Lumina Constanta inaintea emiterii unei decizii cu privire la aceasta operatiune de catre autoritatea de concurenta, potrivit unui comunicat al autoritatii. Masurile luate de Agricola Bacau au vizat numirea de membri in conducerea Avicola Lumina, adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli precum si adoptarea planului de afaceri si a planului de investitii ale companiei achizitionate.

"Operatiunea de concentrare economica s-a realizat la data de 13 februarie 2008 prin dobandirea controlului unic de catre Agricola International Bacau asupra Avicola Lumina Constanta. In perioada dintre data realizarii operatiunii de concentrare economica si data emiterii de catre Consiliul Concurentei a deciziei de autorizare a operatiunii, societatea achizitoare, Agricola International, a pus in practica operatiunea in cauza, prin luarea de masuri administrative si economice in cadrul societatii achizitionate, Avicola Lumina", se arata in comunicat.

Masurile luate de Agricola International au vizat numirea de membri in conducerea Avicola Lumina, adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli precum si adoptarea planului de afaceri si adoptarea planului de investitii ale companiei achizitionate.

Conform prevederilor Legii concurentei, sunt supuse controlului si trebuie notificate Consiliului Concurentei, pentru analiza compatibilitatii lor cu un mediu concurential normal, operatiunile de concentrare economica care depasesc pragurile valorice prevazute de lege. Acestea sunt indeplinite daca cifra de afaceri cumulata a agentilor economici implicati intr-o operatiune de concentrare economica este mai mare decat echivalentul in lei a zece milioane de euro si exista cel putin doi agenti economici implicati in operatiune care sa realizeaze pe teritoriul Romaniei, fiecare in parte, o cifra de afaceri care depaseste echivalentul in lei a patru milioane de euro.