IMM-urile ar putea beneficia de esalonarea obligatiilor bugetare restante pe o perioada de pana la cinci ani, potrivit unui proiect de Ordonanta elaborat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS). In aceasta perioada, majorarile de intarziere si penalitatile aferente obligatiilor bugetare restante, precum si procedurile de executare silita initiate pentru recuperarea acestor sume vor fi suspendate.

Inlesnirile la plata obligatiilor fiscale restante vizeaza sprijinirea IMM-urilor in realizarea investitiilor, cu scopul mentinerii in activitate a personalului si creare de locuri de munca.

Proiectul de act normativ prevede "esalonarea obligatiilor restante, calculate pana la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, pe o perioada de pana la cinci ani, cu o perioada de gratie de sase luni, cuprinsa in perioada de esalonare, conform graficului aprobat de catre creditorul bugetar". De asemenea, in document este prevazuta si "amanarea la plata in vederea scutirii, pana la ultimul termen din graficul de esalonare, a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de orice fel aferente obligatiilor bugetare mentionate, calculate si datorate pana la data intrarii in vigoare a actului normativ, cuprinse in certificatele de obligatii bugetare eliberate la solicitarea operatorului economic".

De la amanarea la plata fac exceptie "majorarile de intarziere si penalitatile pentru datoriile cu stopaj la sursa", care se esaloneaza in acelasi conditii cu obligatiilor bugetare restante.

Esalonarea obligatiilor restante isi pierde valabilitatea in situatia in care societatea nu isi achita obligatiile bugetare curente ale fiecarui an fiscal cu termene scadente incepand cu data de 1 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a actului normativ. In cazul in care societatea comerciala nu achita la scadenta obligatiile bugetare curente, poate efectua plata acestora in cel mult 90 de zile, impreuna cu majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere aferente, dar nu mai tarziu de data de 20 decembrie a fiecarui an fiscal.

Nerespectarea conditiilor si a termenelor in care s-au aprobat inlesnirile la plata atrage anularea acestora si inceperea sau continuarea, dupa caz, a executarii silite pentru intreaga suma neplatita si obligatia de plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere calculate de la data la care termenele sau conditiile nu au fost respectate.

"In termen de 30 de zile lucratoare de la data solicitarii operatorului economic, autoritatile administratiei publice centrale sau locale creditoare vor emite certificatele de obligatii bugetare prin care se atesta cuantumul sumelor care fac obiectul inlesnirilor la plata", se arata in proiectul de lege.

Pentru sumele reprezentand obligatii esalonate la plata se datoreaza si se calculeaza majorari conform prevederilor Codului de Procedura fiscala, plata acestora efectuandu-se impreuna cu rata respectiva. Pe perioada de gratie acordata la esalonare, majorarile datorate conform legii se achita lunar.

Pentru obligatiile restante, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, nu se calculeaza si nu se datoreaza majorari de intarziere la plata, dupa data intrarii in

vigoare a prezentului act normativ si data emiterii actului administrativ de acordare a facilitatilor.

Procedura de executare silita se suspenda intre data depunerii solicitarii beneficiarului si data emiterii actului administrativ de acordare a facilitatilor sau data respingerii solicitarii. Suspendarea executarii silite se intinde si pe perioada derularii inlesnirilor la plata. Inlesnirile la plata se acorda prin ordin al Ministerului Finantelor Publice, ordin al presedintelui AVAS sau prin ordin comun al Ministerului Finantelor Publice si AVAS.

"Masurile de sprijin vor fi acordate sub forma unor scheme de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala sau de restructurare, cu respectarea legislatiei nationale si comunitare in materie, dupa ce Comisia Europeana a adoptat, dupa caz, o decizie prin care masurile de sprijin sunt compatibile cu piata comuna", potrivit proiectului AVAS.