Introducere

Criza financiara mondiala a avut un impact serios asupra economiei Romaniei. Bancile au devenit mult mai reticente in acordarea de imprumuturi si, in consecinta, companiile se confrunta cu dificultati in accesarea creditelor. Lipsa capitalului blocheaza activitatea de afaceri, ceea ce afecteaza in mod grav intreaga economie. Intr-un asemenea context, societatile pot lua in considerare optiunea de a obtine finantare din cadrul schemelor de ajutor de stat pentru care se califica.

Ajutorul de stat este reglementat la nivelul Uniunii Europene (“UE”), iar asemenea reglementari sunt direct aplicabile in Romania, ca stat membru UE. Comisia Europeana a recunoscut ca exista o nevoie legitima de acordare a ajutorului de stat pentru a contracara prezenta criza economica in anumite conditii, iar, in consecinta, Directoratul Concurenta din Comisia Europeana a infiintat Echipa de Criza Economica. Statele membre pot contacta echipa de criza cu privire la orice masuri de ajutor de stat in scopul de a determina in mod adecvat si la timp schemele nationale de ajutor de stat, in conformitate cu reglementarile adoptate la nivelul UE, luand in considerare faptul ca politica de ajutor de stat joaca un rol important in diminuarea efectelor negative ale crizei financiare in economia reala.

Conceptul de ajutor de stat

Consideratii generale

Ajutorul de stat este definit drept orice avantaj in orice forma conferit pe baza selectiva “intreprinderilor” de catre autoritatile publice nationale. Dat fiind faptul ca o societate care primeste sprijin guvernamental dobandeste un avantaj asupra concurentilor sai, Tratatul privind Comunitatile Europene (“TCE”) interzice in general ajutorul de stat, cu exceptia cazurilor in care acesta este justificat de motive privind o dezvoltare economica generala. Pentru a asigura mentinerea acestei interdictii, pe de o parte, si aplicarea exceptiilor in mod egal pe teritoriul UE, pe de alta parte, Comisia Europeana monitorizeaza conformitatea acordarii ajutoarelor de stat la nivel national cu reglementarile adoptate la nivelul UE.

Comisia Europeana trebuie sa determine mai intai daca o societate a primit ajutor de stat sau nu. Aceasta problema se pune in cazul in care ajutorul acordat intruneste urmatoarele criterii: a existat o interventie a statului sau prin resurse de stat, ceea ce poate imbraca diverse forme (de exemplu, imprumuturi, exonerare de la plata impozitelor ori taxelor, garantii, furnizarea de bunuri sau servicii la termene preferentiale etc.); interventia confera un avantaj destinatarului pe o baza selectiva, de exemplu unor societati ori sectoare specifice din economie; concurenta a fost sau poate fi distorsionata; este posibil ca aceasta interventie sa afecteze comertul intre statele membre UE. Prin contrast, masurile generale nu sunt considerate ajutor de stat, deoarece ele nu sunt selective si se aplica tuturor societatilor, indiferent de marimea acestora, de locatie sau sector de activitate, cum ar fi, de exemplu, masurile generale de impozitare sau reglementarile din legislatia muncii.

In conformitate cu reglementarile UE, urmatoarele tipuri de ajutor sunt considerate compatibile cu piata comuna a UE: sprijin avand caracter social, acordat consumatorilor individuali, cu conditia ca acest sprijin sa fie acordat fara discriminare cu privire la originea produselor avute in vedere; precum si sprijin acordat in scopul de a repara prejudiciile cauzate de dezastrele naturale. In plus, urmatoarele tipuri de ajutor pot fi considerate ca fiind compatibile cu piata comuna: sprijin pentru promovarea dezvoltarii economice a zonelor in care standardul de viata este anormal de scazut ori unde nivelul de somaj este foarte ridicat; sprijin pentru promovarea executarii unui proiect important de interes european ori pentru remedierea unor deficiente importante din economia unui stat; sprijin pentru facilitarea dezvoltarii anumitor activitati economice ori a anumitor zone economice, in cazul in care un asemenea sprijin nu afecteaza in mod negativ conditiile comerciale intr-o masura contrara interesului comun al Comunitatilor Europene; si sprijin pentru promovarea culturii si conservarea patrimoniului in cazul in care un asemenea sprijin nu afecteaza in mod negativ conditiile comerciale intr-o masura contrara interesului comun al Comunitatilor Europene.

In general, ajutorul de stat devine acceptabil atunci cand are drept scop cresterea capacitatii inovatoare si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, sau cand are drept scop dezvoltarea capitalului uman (training, noi locuri de munca etc.). Asa cum am mentionat mai sus, Comisia Europeana supervizeaza conformitatea schemelor nationale de ajutor de stat cu reglementarile adoptate la nivelul UE. Obiectivul unui asemenea control al ajutorului de stat este, asa cum e precizat in Tratatul CE, asigurarea faptului ca intervenitile institutiilor guvernamentale nu distorsioneaza concurenta si comertul intra-comunitar.

Prevederi legale specifice in Romania

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 117/2006, aprobata prin Legea 137/2007 (“OUG 117”), este actul normativ ce reglementeaza procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat. OUG 117 prevede, printre altele, obligatiile autoritatilor romane ce pot acorda ajutor de stat si pe cele ale beneficiarilor unor asemenea scheme de ajutor, precum si sanctiunile aplicabile in cazul incalcarii acestor obligatii. In temeiul OUG 117, competenta de a autoriza schemele de ajtuor de stat a fost transferata de la Consiliul Concurentei la Comisia Europeana. Practic, Consiliul Concurentei reprezinta in prezent punctul de contact in relatile dintre Comisia Europeana si autoritatile si institutiile publice nationale ce sunt furnizori de ajutor de stat, precum si beneficiarii implicati in procedurile privind acordarea ajtuorului de stat.

Ajutor de stat ilegal

In cazul in care Comisia Europeana decide ca o masura de ajutor de stat incalca legea, beneficiarul unei asemenea masuri va fi obligat sa ramburseze echivalentul sumei acordate ca ajutor de stat, a carei rambursare a fost decisa de Comisie. Intr-o asemenea situatie, Consiliul Concurentei are obligatia de a transmite imediat catre furnizorul ajutorului de stat o copie a deciziei Comisiei Europene, iar furnizorul este obligat sa transmita imediat o copie a acestei decizii catre beneficiar. De asemenea, furnizorul ajutorului de stat trebuie sa intreprinda imediat toate masurile necesare in scopul implementarii deciziei Comisiei. In cazul in care beneficiarul nu ramburseaza suma primita drept ajutor de stat, furnizorul are dreptul, in baza deciziei Comisiei Europene, sa introduca o actiune la Curtea de Apel Bucuresti, prin care sa solicite instantei anularea actului prin care a fost acordat ajutorul de stat in prima instanta, precum si rambursarea sumei acordate ca ajutor de stat, impreuna cu dobanda corespunzatoare. Recursul impotriva unei asemenea decizii emise de Curtea de Apel Bucuresti se poate introduce la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei.

Scheme specifice de ajutor de stat

In principiu, domeniile de activitate si regiunile pentru care urmeaza a fi aplicate scheme de ajutor de stat sunt determinate luand in considerare impactul pe care un asemenea sprijin, odata acordat anumitor sectoare de activitate ori regiuni, il va avea in dezvoltarea regionala ori in refacerea anumitor activitati. Exista anumite scheme de ajutor de stat care pot fi de un real interes pentru societatile care, in prezent, cauta oportunitati de finantare in domeniile lor de activitate. Prezentam mai jos cateva asemenea scheme de ajutor de stat ce pot fi atractive pentru potentiali beneficiari.

Schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile

Aceasta schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1680/2008, este in vigoare de la 1 ianuarie 2009, si are drept scop dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor si prin crearea de noi locuri de munca in anumite regiuni. Schema este aplicabila intreprinderilor infiintate in conformitate cu prevederile Legii 31/2990, asa cum a fost aceasta modificata si completata (“Legea Societatilor Comerciale”), si care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii: realizeaza o investitie initiala cu o valoare ce depaseste echivalentul in lei a 30 milioane euro si creeaza cel putin 300 de noi locuri de munca, ca urmare a realizarii investitiei initiale. Investitiile si locurile de munca ce urmeaza a fi create pot fi in toate sectoarele de activitate, cu exceptia celor mentionate expres in anexa la sus-mentionata Hotarare de Guvern, printre care activitatile de pescuit ori fabricarea sau comercializarea produselor agricole. Aceasta schema de ajutor de stat nu este aplicabila intreprinderilor ce sunt considerate drept intreprinderi aflate in dificultate sau celor impotriva carora Comisia Europeana a emis o decizie de recuperare a ajutorului de stat, daca o asemenea decizie nu a fost inca implementata.

Ajutorul este reprezentat de fapt de acordarea unor sume nerambursabile de la bugetul de stat. Un beneficiar poate primi, pe baza acestei scheme, echivalentul in lei a sumei maxime de 28,125 milioane euro, in cazul in care intentioneaza sa efectueze investitia initiala si sa creeze locuri de munca in orice regiune din Romania, cu exceptia unei zone din regiunea Bucuresti-Ilfov, unde suma maxima este echivalentul a 22,5 milioane euro. Ajutorul de stat este acordat daca proiectul are un efect stimulativ si indeplineste unul sau mai multe dintre urmatoarele criterii: o crestere substantiala a dimensiunilor proiectului ca urmare a acordarii ajutorului; o crestere substantiala a ritmului de finalizare a proiectului; sau proiectul nu ar fi fost realizat in regiunea respectiva in lipsa acordarii ajutorului.

Pentru a asigura compatibilitatea acestei scheme cu alte scheme de ajutor de stat regional, intreprinderile nu pot beneficia de ajutor de stat provenind din aceasta schema daca au primit, in scopul de a acoperi aceleasi costuri, alte tipuri de ajutor de stat ori ajutor de minimis de la alti furnizori de ajutor de stat. Aceasta schema este disponibila pentru perioada 2009-2013, iar Ministerul Economiei si Comertului (“MEC”), ce reprezinta autoritatea furnizoare de ajutor de stat in cadrul acestei scheme, are obligatia de a publica pe pagina sa de internet bugetul anual disponibil si data de la care intreprinderile pot depune solicitari pentru obtinerea ajutorului de stat. In cazul in care beneficiarii nu indeplinesc orice obligatie asumata drept cerinta premergatoare acordarii ajutorului de stat ori orice conditie stabilita de furnizor in cadrul schemei de ajutor de stat, beneficiarilor le vor fi aplicate sanctiuni de catre furnizor, conducand pana la rambursarea ajutorului de stat.

Schema de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor

Aceasta schema de ajutor de stat, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 753/2008, este aplicabila intreprinderilor mari infiintate in conformitate cu prevederile Legii Societatilor Comerciale, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: efectueaza o investitie initiala cu o valoare ce depaseste echivalentul in lei a sumei de 100 milioane euro, in timp ce valoarea costurilor eligibile depaseste echivalentul in lei a sumei de 50 milioane euro, si creeaza cel putin 500 de noi locuri de munca drept rezultat al unei asemenea investitii.

Asa cum s-a mentionat anterior, aceasta schema de stat este aplicabila “intreprinderilor mari”, ce reprezinta de fapt intreprinderile ce nu sunt incluse in definitia “intreprinderilor mici si mijlocii” (“IMM-uri”) stabilita in Legea 364/2004. Conform acestei legi, IMM-urile sunt intreprinderi ce indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: au un numar mediu anual de angajati mai mic de 250; au o cifra de afaceri neta de pana la 50 milioane de euro, in echivalent in lei, ori detin active a caror valoare nu depaseste echivalentul in lei a 43 milioane de euro, potrivit ultimei situatii financiare aprobate a societatii. La fel ca in cazul schemei precedente, aceasta schema nu este aplicabila intreprinderilor considerate intreprinderi in dificultate sau celor impotriva carora Comisia Europeana a emis o decizie privind rambursarea sumei acordate drept ajutor de stat, in cazul in care aceasta decizie nu a fost implementata. Aceasta schema de ajutor de stat este valabila pentru perioada 2008-2012.

Scheme de ajutor de stat “de minimis” pentru dezvoltarea sau modernizarea intreprinderilor

Beneficiari ai acestei scheme de ajutor de stat de minimis, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1164/2007, pot fi intreprinderi ce indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: sunt infiintate conform prevederilor Legii Societatilor Comerciale; au sediul si isi desfasoara activitatea in Romania; desfasoara activitati dintre cele mentionate in anexele la Hotararea Guvernului, cum ar fi prelucrarea hainelor, a produselor din lemn, a sticlei, ori a mobilei, activitati de imprimerie sau servicii administrative; pentru o perioada de trei ani fiscali consecutivi anterior datei solicitarii nu au primit ajutoare de minimis sau, daca au primit, acestea cumulate nu depasesc plafonul echivalent in lei cu 200.000 euro; la momentul solicitarii ajutorului de stat prezinta un plan de investitii care sa reflecte modul de utilizare a sumelor solicitate; nu inregistreaza debite restante; nu se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, dizolvare, faliment; nu sunt considerate intreprinderi in dificultate si impotriva lor nu a fost luata nicio decizie de rambursare a ajutorului de stat acordat sau, daca o asemenea decizie a fost luata, aceasta a fost deja implementata. Aceasta aschema de ajutor de stat este valabila pana in 2011.

Ajutor de stat potential pentru retele de energie si gaze

Consiliul Concurentei a avizat o schema de ajutor de stat de 28,4 milioane de euro pentru sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de distributie de gaz si electricitate. Consiliul Concurentei a transmis notificarea catre Comisia Europeana si, daca va fi aprobata de Comiei, schema va fi implementata. Conform acestei scheme, proiectele de investitii pot fi dezvoltate in orice regiune din Romania si trebuie mentinute in respectivele zone pentru o perioada de minim 3 ani, in cazul IMM-urilor, si de 5 ani in cazul intreprinderilor mari. Proiectele trebuie co-finantate, valoarea maxima ce poate fi acordata drept ajutor de stat fiind de 50%, cu exceptia regiunii Bucuresti-Ilfov unde valoarea maxima este de 40% din costurile eligibile ale investitiei. Este necesar ca solicitantii sa nu se afle in pozitie de dificultate economica, sa nu se afle intr-o procedura de rambursare a ajutorului de stat considerat ilegal ori utilizat abuziv si trebuie sa-si demonstreze capacitatea de co-finaintare a proiectului. De asemenea, solicitantii nu trebuie sa aiba datorii la bugetul central la local si trebuie sa dispuna de resursele umane necesare pentru dezvoltarea proiectelor. Daca va primi aprobarea Comisiei Europene, aceasta schema va fi valabila pana in 2013.

Concluzii

Prin stimularea investitiilor in regiuni specifice si, in consecinta, prin crearea de noi locuri de munca, masurile de ajutor de stat sprijina de fapt atat mediul de afaceri, cat si economia in sine. In vremuri de criza economica, atunci cand lipsa finantarilor a avut un impact dezastruos asupra companiilor ce si-au vazut proiectele blocate, sprijinul ce vine din partea schemelor de ajutor de stat poate reprezenta tocmai solutia adecvata pentru mentinerea economiei, prevenirea cresterii somajului si furnizarea resurselor necesare pentru noi investitii.

Totusi, dat fiind faptul ca ajutorul de stat este reglemntat in detaliu, iar incalcarea acestor reglementari genereaza consecinte grave pentru beneficiari – incluzand obligatia de rambursare a intregii sume acordate ca ajutor de stat, impreuna cu dobanda aferenta – este important pentru intreprinderile ce intentioneaza sa solicite ajutor de stat sa obtina consiliere juridica adecvata inainte si in timpul procedurii, precum si in timpul implementarii proiectelor dezvoltate prin intermediul ajutoarelor de stat acordate.

Articolul a fost publicat cu aprobarea:

Rubin Meyer Doru & Trandafir

SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI / LAWYERS PROFESSIONAL CORPORATION

IN ASOCIERE CU / AFFILIATED WITH HERZFELD & RUBIN, P.C.

http://www.hr.ro