Valorile de referinta pentru diferite categorii de lucrari de infrastructura de transport au fost publicate pe site-ul Ministerului de resort. Este vorba despre proiectele "standardelor de cost", adica 12 documente care stabilesc niste reguli generale atat tehnice cat si financiare pentru diferite lucrari: autostrazi, cai ferate, drumuri nationale, piste decolare etc.

Spre exemplu, pentru 1 km de autostrada la deal costul unitar (1 km) a fost stabilit la 5,05 milioane euro sau 21,2 milioane lei fara TVA.

In document se precizeaza ce anume s-a luat in calcul la stabilirea costului unitar:

- pentru materiale, utilaje şi transport: preţurile la nivelul lunii ianuarie 2010;

- pentru manoperă: salariu mediu brut pe ramură comunicat de Institutul Naţional de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contribuţii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul şi le include în costuri: C.A.S, C.A.S.S, Ajutor şomaj, C.C.I, Fond garantare: cotele în vigoare conform Legii nr.12/2010 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010;

- pentru accidentele de munca, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 (republicată) privind asigurările pentru accidente de muncă;

- pentru cheltuieli indirecte şi profit: procentul de 10% şi respectiv de 5%;

- pentru distanţa de transport: transport materiale la 25 km.

Pentru reabilitare drumuri nationale, costul unitar de referinta a fost stabilit la 761.000 euro/km, fara TVA. In plus, se mai arata in documentele citate,

"Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investiţiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- Cap. I. - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;

- Cap. II. - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

- Cap. III. - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;

- Cap. V. - Alte cheltuieli;

- Cap. VI. - Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar."

Ministrul transporturilor, Anca Boagiu a declarat ca asteapta observatii si propuneri pe aceste documente pentru a le putea elabora in forma finala.