Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Fondului pentru mediu, precum si lista programelor pentru protectia mediului finantate in 2011. Bugetul Fondului pentru mediu cuprinde credite bugetare in valoare de 2,4 miliarde lei si credite de angajament de 3,1 miliarde lei. Creditul de angajament reprezinta limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate, in timpul exercitiului bugetar, in limitele aprobate. Vezi in text care sunt toate programele finantate prin Fondul de Mediu si sumele alocate pentru fiecare in parte.

Pentru 2011, a fost aprobat un buget de 228 milioane de lei pentru programul "Rabla", a declarat premierul Emil Boc. Potrivit acestuia, bugetul programului Rabla ar putea sa fie suplimentat, daca va fi nevoie.

Prima etapa a Programului din 2011 va incepe in a doua jumatate a lunii martie si se vor aloca fonduri necesare casarii a circa 60.000 de masini. Anul trecut au fost casate 190.000 autoturisme si achizitionate 63.000 unitati, dintre care 26.000 de productie autohtona.

Programele de mediu finantate in 2011

 • Programul Rabla (de stimulare a inoirii Parcului auto national) va fi finantat din 228.000.000 lei (credite de angajament) si 342.544.000 lei (credite bugetare),
 • Programul Rabla pentru tractoare (de stimulare a inoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate) va beneficia de 50.000.000 lei (credite de angajament) si 68.582.000 lei (credite bugetare),
 • Programul privind cresterea productiei de energie din surse regenerabile: 900.000.000 lei (credite de angajament) si 316.633.000 lei (credite bugetare),
 • Programul Casa Verde (privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regnerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire) va fi finantat prin 300.000.000 lei (credite de angajament) si 435.899.000 lei (credite bugetare),
 • Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati va beneficia de 303.120.000 lei (credite de angajament) si 331.252.000 lei (credite bugetare)
 • Programul de realizare a pistelor pentru biciclisti va avea 50.000.000 lei (credite de angajament) si 20.000.000lei (credite bugetare)
 • Programul privind gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase va fi finantat prin credite de angajament in valoare de 110.000.000 lei si credite bugetare de 139.843.000 lei,
 • Programul privind protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare va fi finantat prin credite de angajament in valoare de 598.115.000 lei si credite bugetare de 88.700.000 lei,
 • Programul de impadurire a terenurilor degradate, reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor va beneficia, in anul 2011, de 200.000.000 lei din credite de angajament si 75.213.000 lei din credite bugetare,
 • Programul privind educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului vor fi alocati 40.000.000 lei (credite de angajament) si 20.895.000 lei (credite bugetare),
 • Programul de refacere a siturilor contaminate istoric, cu exceptia celor reglementate prin legi speciale:100.000.000 lei (credite de angajament) si 50.000.000 lei (credite bugetare),
 • Programul de reducere a impactului asupra atmosferei, apei si solului, inclusiv monitorizarea calitatii aerului: credite bugetare cu o valoare de 32.859.000 lei,
 • Programul privind realizarea de monitorizari, studii si cercetari in domeniul protectiei mediului, padurilor si apelor privind sarcini derivate din acorduri internationale, directive europene sau alte reglementari nationale sau internationale, precum si cercetare-dezvoltare va avea o finantare de 50.000.000 lei (credite de angajament) si 25.000.000 lei (credite bugetare),
 • Programul pentru realizarea de lucrari de inchidere a iazurilor de decantare din sectorul minier va fi finantat din credite bugetare in valoare de 79.950.000 lei,
 • Programul de realizare a lucrarilor destinate prevenirii, inlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului, precum si pentru refacerea unor obiective importante de infrastructura rutiera si feroviara, grav afectate de alunecari de teren care pot conduce la obturarea scurgerii cursurilor de apa va fi finantat din 200.000.000 lei (credite de angajament) si 363.349.000 lei (credite bugetare),
 • Programul de dezvoltare si optimizare a Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului va beneficia de 10.000.000 lei (credite de angajament) si 10.000.000 lei (credite bugetare)
 • Programul privind conservarea biodiversitatii si administrarea ariilor naturale protejate va beneficia de 981.000 lei - credite bugetare