Controalele Curtii de Conturi efectuate in domeniul transporturilor au scos la iveala o multime de nereguli in gestionarea fondurilor publice. Cele mai multe cazuri de nerespectare a legii au fost depistate la unitatile feroviare. Practic, in 2009, sucursalele de cai ferate s-au intrecut in cheltuieli "nelegale si neeconomicoase din fonduri publice". Multe abateri au fost descoperite si la directiile regionale de drumuri si poduri. Prejudiciile sunt semnificative, de la cateva zeci de mii de lei pana la zeci de milioane de lei, in functie de caz.

In urma actiunilor de control ale Curtii de Conturi s-au constatat abateri de la legalitate care au determinat producerea unor prejudicii de circa 40,2 milioane de lei. De asemenea, au existat abateri care au condus la identificarea de venituri suplimentare datorate bugetelor publice de peste 37,6 milioane de lei. La aceste actiuni de control se adauga actiunile de audit financiar in urma carora au fost constatate prejudicii de circa 216 mii lei si venituri suplimentare datorate bugetelor publice de circa 719 mii lei. Un calcul aproximativ arata nereguli de 78,8 milioane de lei.

Cateva exemple de neregulicare au determinat prejudicii

 • Servicii de deszapezire la care s-au aplicat tarife cu amortisment pentru utilaje amortizate integral (CNADNR Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti - 1.299 mii lei).
 • Încalcarea prevederilor legale referitoare la administrarea si gestionarea patrimoniului public si privat al statului- transfer ilegal de terenuri, obiecte de inventar si materiale în suma totala de 4.107 mii lei, din patrimoniul Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA în patrimoniul Societatii Feroviare de Turism ”STF-CFR” SA.
 • La obiectivul turistic Complex Snagov au fost transferate fara plata, ilegal si în mod abuziv, obiecte de inventar si materiale în suma de 2.108 mii lei, (din care obiecte de inventar în valoare de 1.697 mii lei si materiale în valoare de 411 mii lei), care nu fac obiectul prevederilor unui act administrativ (Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, Hotarâre a Adunarii Generale a Actionarilor).
 • La obiectivul turistic „Complex balneo-sportiv Baneasa” a fost transferat ilegal un teren în suprafata de 19.293,18 mp înregistrat în contabilitate la valoarea de 1.999 mii lei, teren care nu face obiectul unui act administrativ (Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, Hotarâre a Adunarii Generale a Actionarilor).
 • Necalcularea, nefacturarea si neîncasarea penalitatilor pentru neîncadrarea în prognozele de transport în perioada iulie 2007-noiembrie 2009 de catre operatorii de transport feroviar (Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA - 24.116 mii lei).
 • Necalcularea, nefacturarea si neîncasarea în totalitate a penalitatilor pentru neplata la termen a facturilor de energie electrica de tractiune de catre operatorii de transport feroviar (Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA- 4.552 mii lei).
 • Necalcularea, nefacturarea si neîncasarea penalitatilor pentru neplata la termen a facturilor de energie electrica de tractiune ca urmare a furnizarii energiei electrice de tractiune unor operatori de transport feroviar fara ca aceasta prestatie sa fie reglementata printr-un contract/conventie (Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA - 700 mii lei).
 • Nerespectarea prevederilor contractuale privind modul de facturare a serviciilor si neaplicarea prevederilor legale pentru recuperarea contravalorii serviciilor prestate (Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa „CFR - Marfa” SA - 2.915 mii lei).

In plus fata de acestea, au fost descoperite zeci de abateri de la legalitate si regularitate care nu au determinat producerea de prejudicii, dar au avut impact asupra realitatii si acuratetei situatiilor financiare. Exemple:

 • Neînregistrarea în evidenta contabila a unor creante la valoarea reala (Sucursala Regionala „CFR Marfa” Bucuresti - 2.550 mii lei).
 • Finantarea unor expertize tehnice si proiecte de executie de lucrari de investitii, aflate în diverse stadii de executie, fara ca acestea sa se mai finalizeze sau sa fie puse în aplicare pâna la data controlului (Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti - 1.942 mii lei).
 • Nerespectarea prevederilor legale privind finantele publice - efectuarea de cheltuieli peste nivelul aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli (Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov - 4.209 mii lei, Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timis - 140.151 mii lei).
 • Neîncasarea penalitatilor pentru nerespectarea clauzelor contractuale referitoare la termenele de executie a lucrarilor (Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timis).
 • Neînregistrarea în evidenta contabila si neinventarierea la finele anului 2009 a valorii rovinietelor predate distribuitorilor în vederea vânzarii, în baza contractelor de distributie încheiate cu acestia (Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti).
 • Nerespectarea prevederilor legale privind achizitiile publice în achizitionarea serviciilor de paza, depozitare, gestionare si manipulare a materialelor de cale ferata în anul 2009 (Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA, Sucursala Regionala de Cai Ferate Craiova, Sucursala regionala „CFR Marfa” Timisoara).
 • Nerespectarea prevederilor legale privind reevaluarea mijloacelor fixe, proprietate privata a entitatii, fiind diminuata astfel valoarea patrimoniului (CN CFR SA - Regionala de Cai Ferate Bucuresti - 18.958 mii lei, Sucursala Regionala de Cai Ferate Galati - 450 mii lei, Societatea Feroviara de Turism „STF-CFR” SA Bucuresti).