Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a lansat noi licitatii pentru reabilitarea drumurilor judetene in cadrul Programului National de Dezvoltare a Infrastructurii. De data aceasta este vorba de reabilitarea a 533,82 km drum judeţean şi de interes local din judeţele Olt şi Argeş. Valoarea estimata a lucrarilor este de circa 556,85 milioane de lei, fara TVA. Ministerul Dezvoltarii a mai lansat cateva licitatii de acest gen,pentru reabilitarea drumurilor din Covasna, Brasov, Caras Severin, Mehedinti, Braila, Galati, Tulcea, Constanta, Suceava si Botosani.

  • Aceste investitii sunt incluse in subprogramul privind modernizarea a 10.000 km de drumuri judetene si de interes local.
  • Programul se refera la investitii in infrastructura de interes local in valoare de 4 miliarde de euro pe componentele gestionate de Ministerul Dezvoltarii si de aproape un miliard de euro pe componentele gestionate de Ministerul Mediului.

Valoarea estimată pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor din judeţul Olt este de 278.797.580 lei, fără TVA , iar pentru cele din judetul Arges de 278.060.483 lei, fără TVA.

La realizarea lucrărilor se vor respecta standardele de cost stabilite de MDRT pentru aceste categorii de investiţii din fonduri publice. Pentru realizarea investiţiei nu sunt necesare exproprieri. Criteriul de atribuire al contractului este preţul cel mai scăzut. Nu se acceptă subcontractarea în integralitate a lucrărilor.

Durata contractului de achiziţie publică include durata prevăzută pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor solicitate (3 ani) şi perioada de rambursare a creditului (maxim 7 ani) dar nu mai târziu de 2020. Durata de garanţie a lucrărilor este de 2 ani de la semnarea recepţiei la terminarea lucrărilor. În vederea reducerii costurilor se acceptă folosirea unor soluţii alternative, fără a se afecta caracteristicile prevăzute în normele tehnice.

Cum se deruleaza programul

Desi programul se va desfasura in perioada 2011-2015, platile catre constructori vor fi facute abia din 2013. Pana atunci, executantul va trebui sa asigure din surse proprii costul lucrarilor.

In ceea ce priveste finantarea proiectelor, aceasta incepe sa se deruleze din 2011 si urmeaza sa finalizeze in 2015 lucrarile de constructie. Plata proiectelor se deruleaza pe intervalul 2011-2020. Finantarea proiectelor se asigura din sume alocate anual, cu aceasta destinatie din fonduri externe rambursabile si nerambursabile, de la bugetul de stat, de la bugetele ministerelor de resort, precum si din alte surse legal constituite.

  • Constructorii vor contracta lucrarile si le vor incepe din fonduri proprii sau din imprumuturi bancare garantate de stat. Incepand din 2013, autoritatea contractanta va incepe sa achite contravaloarea acestor lucrari pe masura ce sunt finalizate.

HotNews.ro a prezentat pe largcum ar putea lasa Ministerul Dezvoltarii si Ministerul Mediului viitoarelor guvernari o nota de plata de 5 miliarde de euro prin Programul National de Dezvoltare a Infrastructurii.