Comisia Europeana a lansat joi o procedura de constatare a incalcarii dreptului comunitar impotriva Romaniei in legatura cu incheierea unui acord bilateral privind serviciile aeriene incheiat cu Rusia. De asemenea, a trimis Romaniei o cerere oficiala de informatii cunoscuta sub denumirea de "scrisoare de notificare oficiala". Comisia este ingrijorata de faptul ca acest acord ar putea compromite tratamentul egal al companiilor aeriene din UE si ar putea denatura concurenta dintre acestea. Aceasta constituie prima faza a procedurii de infringement.

Potrivit Comisiei Europene, acordurile bilaterale privind serviciile aeriene incheiate intre un stat membru al UE si o tara terta trebuie sa contina o "clauza de desemnare a UE" prin care se recunoaste faptul ca termenii respectivelor acorduri se aplica in egala masura tuturor companiilor aeriene din UE, nu doar celor ale statului membru in cauza. Aceasta obligatie reprezinta un element esential al pietei comune europene a serviciilor aeriene, creata la inceputul anilor '90, care le garanteaza tuturor companiilor aeriene dreptul de a opera in aceleasi conditii oriunde in UE. Cerinta privind introducerea "clauzei de desemnare a UE" a fost confirmata in 2002 de hotararile Curtii de Justitie privind "cerul deschis". Curtea a decis ca prevederile din acordurile privind serviciile aeriene care confera avantaje numai companiilor aeriene ale statului membru in cauza contravin normelor UE.

  • De atunci, majoritatea acordurilor cu tari terte au fost adaptate conform hotararilor Curtii. Rusia este una dintre putinele tari din lume care nu recunoaste faptul ca toti transportatorii aerieni din UE trebuie tratati in mod egal si ca orice acord bilateral trebuie sa includa "clauza de desemnare a UE" si sa se aplice tuturor. Acest fapt genereaza probleme grave de ordin practic, putand compromite exercitarea drepturilor de trafic, de exemplu, in cazul companiilor aeriene preluate de un transportator aerian din alt stat membru al UE.
  • Statele membre au la dispozitie doua luni pentru a raspunde unei scrisori de notificare oficiala. In absenta unei reactii satisfacatoare, Comisia va transmite un aviz motivat prin care va solicita Romaniei sa isi modifice acordul bilateral privind serviciile aeriene incheiat cu Rusia.

In cazul in care statul membru nu a raspuns notificarii sau daca raspunsul este insuficient, iar incalcarea identificata continua, Comisia Europeana va emite o opinie motivata care va stabili in mod clar, precis si detaliat motivele pentru care Comisia considera ca statul membru a incalcat dreptul comunitar si indica textele comunitare incalcate, precum si practica Curtii Europene de Justitie in aceasta materie. Prin aceasta, Comisia invita statul membru sa se conformeze si ii acorda, in acest scop, un nou termen limita.

Daca dupa epuizarea celor doua faze incalcarea regulilor comunitare persista, Comisia poate sesiza Curtea Europeana de Justitie.

Au fost deja trimise scrisori de notificare oficiala Austriei, Finlandei, Frantei si Germaniei in octombrie 2010, Belgiei, Danemarcei, Italiei, Luxemburgului, Olandei, Suediei si Marii Britanii in ianuarie 2011, Ciprului, Irlandei, Poloniei, Portugaliei, Slovaciei si Spaniei in februarie 2011, Estoniei, Greciei, Ungariei, Lituaniei, Maltei si Sloveniei in martie 2011, precum si Republicii Cehe si Bulgariei in aprilie 2011.

UPDATE Ministerul Transporturilor: Am adresat părţii ruse solicitarea revizuirii cadrului juridic bilateral

  • Potrivit Ministerului Transporturilor, serviciile de transport aerian dintre România şi Federaţia Rusă sunt reglementate de Acordul între Guvernul României şi Guvernul Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice privind transporturile aeriene, încheiat la 22 decembrie 1976.
  • "Menţionăm că acest Acord nu conţine clauzele standard comunitare prevăzute explicit în acordurile aeriene încheiate de UE cu state terţe. În luna februarie, MTI a adresat părţii ruse solicitarea revizuirii cadrului juridic bilateral pentru operarea serviciilor aeriene între cele două ţări, ţinând cont inclusiv de statutul României de stat membru al UE. Partea rusă a comunicat că în cursul acestui an va întreprinde măsuri corespunzătoare pentru amendarea acordurilor bilaterale încheiate cu statele membre UE", precizeaza Ministerul Transporturilor.
  • Ministerul Transporturilor mai arata ca incepând cu luna octombrie 2010, Comisia Europeană a lansat proceduri de „infringement” (încălcarea legislaţiei comunitare) în ceea ce priveşte clauza de desemnare din Acordurile aeriene încheiate cu Federaţia Rusă de către următoarele state comunitare: Austria, Finlanda, Franţa, Germania, Belgia, Danemarca, Italia, Luxemburg, Olanda, Suedia, Marea Britanie, Cipru, Irlanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania, Estonia, Grecia, Ungaria, Lituania, Malta, Slovenia, Bulgaria şi Republica Cehia (în total 25 de state membre UE).