Comisia a solicitat unui numar de noua state membre, printre care si Romania, sa implementeze directiva care vizeaza imbunatatirea sigurantei cailor ferate europene. Practic, Comisia Europeana a trimis un aviz motivat, solicitand in mod oficial sa implementeze integral directiva privind siguranta cailor ferate. Romania, Austria, Germania, Lituania, Luxemburg, Olanda, Polonia, Suedia si Marea Britanie nu si-au aliniat inca legislatia nationala la directiva respectiva, desi aveau obligatia de a face acest lucru pana la data de 24 decembrie 2010. Comisia le-a acordat acestor state membre un termen de doua luni pentru remedierea situatiei, iar in caz contrar poate transmite cauzele respective Curtii de Justitie.

  • UPDATE "Directiva 2008/110/CE a fost transpusă în legislaţia naţională prin adoptarea Legii nr. 65/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, publicată în Monitorul oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 335/16 mai 2011. Măsurile naţionale adoptate prin Legea 65/2011 în vederea transpunerii Directivei 2008/110/CE au fost notificate din data de 16 mai 2011 la Comisia Europeană prin intermediul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană", informeaza Ministerul Transporturilor.

Directiva 2008/110/CE sporeste nivelul de siguranta a sistemului european de transport feroviar si ofera un temei juridic pentru un cadru comun privind intretinerea materialului rulant: inainte ca un vehicul feroviar sa primeasca autorizatia de functionare, trebuie identificat organismul responsabil cu intretinerea acestuia (cunoscut sub denumirea de "entitate responsabila cu intretinerea"). In cazul vagoanelor de marfa, entitatea responsabila cu intretinerea trebuie sa fie certificata in conformitate cu un sistem elaborat de Agentia Europeana a Cailor Ferate si adoptat de Comisie la data de 10 mai 2011.

O dispozitie esentiala a directivei prevede ca certificatul acordat entitatii responsabile cu intretinerea este valabil in intreaga Uniune Europeana. Aceasta dispozitie recunoaste echivalenta entitatilor responsabile cu intretinerea si are ca scop atat cresterea nivelului de siguranta a cailor ferate, cat si imbunatatirea interoperabilitatii acestora in intreaga UE.

  • In cazul procedurii de infringement, primul pas este transmiterea unei notificari. In cazul in care statul membru nu a raspuns notificarii sau daca raspunsul este insuficient, iar incalcarea identificata continua, Comisia Europeana va emite o opinie motivata care va stabili in mod clar, precis si detaliat motivele pentru care Comisia considera ca statul membru a incalcat dreptul comunitar si indica textele comunitare incalcate, precum si practica Curtii Europene de Justitie in aceasta materie. Prin aceasta, Comisia invita statul membru sa se conformeze si ii acorda, in acest scop, un nou termen limita.
  • Daca dupa epuizarea celor doua faze incalcarea regulilor comunitare persista, Comisia poate sesiza Curtea Europeana de Justitie.