Ministerul Economiei a lansat in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta privind Cardul Kogalniceanu pentru intreprinderile mici si mijlocii, un instrument prin care vor putea fi oferite garantii de stat pentru creditele bancare si prin care vor putea fi subventionate dobanzile la imprumuturile contractate. "Se lanseaza Programul pentru acordarea unei linii de credit, garantata partial de stat si cu dobanda partial subventionata, care vizeaza sprijinirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la obtinerea de finantari pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen scurt", se arata in proiectul de act normativ.

In nota de fundamentare se arata ca impactul financiar generat de aplicarea intrumentului "Cardul Kogalniceanu" va fi urmatorul:

 • Numar IMM-uri beneficiare – 12.000
 • Valoare maxima credit - 125.000 lei
 • Dobanda credit – 9,5%
 • Dobanda subventionata - 4,75%

Potrivit proiectului, Ministerul Economiei, prin Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (A.I.P.P.I.M.M), subvenţionează parţial dobânda plătită de IMM-uri la contractele de credit în lei, încheiate cu institutiile de credit.

In fiecare an, vor fi alocate prin bugetul Ministerului Economiei fondurile necesare pentru aceste subventionari partiale. Bugetul total al subventiei acordate in cadrul Programului pe perioada de implementare 2011 - 2013, este 165 milioane de lei. Defalcarea acestuia pe ani se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

In ce constau facilitatile

 • Garanţii parţiale în numele şi în contul statului pentru creditele contractate de beneficiarii eligibili care respecta conditiile Programului si se
 • incadreaza în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit.
 • Garanţia parţială acopera maximum 80% din valoarea creditului solicitat, exclusiv dobinzi, comisioane si alte speze datorate de beneficiar institutiei
 • de credit, în limita sumei maxime de 100.000 de lei.
 • Subvenţia în cuantum de maximum 50% din dobânda pentru creditele în lei de maxim 125.000 de lei/an/beneficiar.
 • Perioada de rambursare a creditelor cu garanţie de stat şi cu dobândă subvenţionată este de maximum 1 an de la data acordării.
 • I.M.M.-urile vor plăti lunar 50% din dobânda aferentă creditului, urmând ca în baza convenţiei de colaborare dintre A.I.P.P.I.M.M. şi instituţia de credit parteneră, A.I.P.P.I.M.M. să vireze lunar instituţiei de credit partenere diferenţa de 50% din dobânda aferentă creditului contractat de către I.M.M.

Conditiile in care se acorda ajutorul

 • Solicitantul nu se află în dificultate financiară
 • Gradul de acoperire oferit de garanţie poate fi determinat în mod corespunzător în momentul acordării acesteia, respectiv garanţia se referă la operaţiuni de
 • finanţare/garantare specifice, are o sumă maximă determinată şi o durată limitată;
 • Garanţia nu acoperă mai mult de 80% din valoarea creditului;
 • Valoarea garanţiei se reduce pro-rata pe măsura îndeplinirii obligaţiilor solicitantului faţă de beneficiarul garanţiei;
 • Condiţiile de acordare a garanţiilor în cadrul schemei se bazează pe evaluarea riscurilor generate de operaţiune, astfel încât prima de garantare plătita de
 • solicitant asigură autofinanţarea schemei; din acest punct de vedere, schema de garantare va fi analizată cel puţin o dată pe an;
 • Prima de garantare plătita de solicitant acoperă atât riscurile normale ce rezultă din acordarea garanţiilor, costurile administrative ale schemei, cât şi finanţarea anuală a capitalului;
 • Pierderile se suporta proportional, in acelasi mod, de catre institutia de credit si garant;

Măsurile de subvenţionare a dobânzii prevăzute in prezenta ordonanţă de urgenţă fac parte dintr-o schemă transparentă de minimis, care se va derula cu

respectarea criteriilor stabilite de normele comunitare şi de legislaţia naţională în domeniu.

Între Ministerul Finanţelor şi F.N.G.C.I.M.M. se încheie o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea finanţării prin

credite bancare cu garanţie guvernamentală parţială şi cu dobândă subvenţionată.

Instituţia de credit are dreptul la plata valorii de executare a garanţiei, în condiţiile Programului .

Sumele rezultate din executarea garanţiilor parţiale acordate de F.N.G.C.I.M.M., prin Program, în numele şi în contul statului se plătesc finanţatorului de către MFP din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M.

 • Pentru mai multe detalii accesati documentele atasate