Guvernul a adoptat proiectul de ordonanta de urgenta privind Cardul Kogalniceanu pentru intreprinderile mici si mijlocii, un instrument prin care vor putea fi oferite garantii de stat pentru creditele bancare si prin care vor putea fi subventionate dobanzile la imprumuturile contractate. Premierul Emil Boc a declarat ca statul va oferi IMM-urilor garanţii guvernamentale de până la 80% din valoarea creditelor contractate, în limita a 100.000 de lei. De asemenea, subvenţia acordată de stat va ajunge la 75% din dobânzi, dar nu mai mult de 6,5% pe an.

Pentru anul 2011, Guvernul va aloca 24 de milioane de lei pentru subvenţionarea parţială a dobânzilor şi 400 de milioane de lei pentru garanţii de stat, în cadrul acestui program. Daca programul va avea succes, bugetul alocat va fi suplimentat, a spus premierul. Pana la sfarsitul anului vor beneficia de Cardul Kogalniceanu circa 4.000 de IMM-uri, urmand ca numarul acestora sa se tripleze in perioada 2012-2013, a precizat Boc.

Programul vizeaza sprijinirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii la obtinerea de finantari pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen scurt.

Initial, proiectul prevedea o subvenţie în cuantum de maximum 50% din dobânda pentru credite.

In ce constau facilitatile

 • Garanţii parţiale în numele şi în contul statului pentru creditele contractate de beneficiarii eligibili care respecta conditiile Programului si se incadreaza în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit.
 • Garanţia parţială acopera maximum 80% din valoarea creditului solicitat, exclusiv dobinzi, comisioane si alte speze datorate de beneficiar institutiei de credit, în limita sumei maxime de 100.000 de lei.
 • Subvenţia în cuantum de maximum 75% din dobânda pentru credite.
 • Perioada de rambursare a creditelor cu garanţie de stat şi cu dobândă subvenţionată este de maximum 1 an de la data acordării.
 • I.M.M.-urile vor plăti lunar 50% din dobânda aferentă creditului, urmând ca în baza convenţiei de colaborare dintre A.I.P.P.I.M.M. şi instituţia de credit parteneră, A.I.P.P.I.M.M. să vireze lunar instituţiei de credit partenere diferenţa de 50% din dobânda aferentă creditului contractat de către I.M.M..

Conditiile in care se acorda ajutorul

 • Solicitantul nu se află în dificultate financiară;
 • Gradul de acoperire oferit de garanţie poate fi determinat în mod corespunzător în momentul acordării acesteia, respectiv garanţia se referă la operaţiuni de finanţare/garantare specifice, are o sumă maximă determinată şi o durată limitată;
 • Garanţia nu acoperă mai mult de 80% din valoarea creditului;
 • Valoarea garanţiei se reduce pro-rata pe măsura îndeplinirii obligaţiilor solicitantului faţă de beneficiarul garanţiei;
 • Condiţiile de acordare a garanţiilor în cadrul schemei se bazează pe evaluarea riscurilor generate de operaţiune, astfel încât prima de garantare plătita de solicitant asigură autofinanţarea schemei; din acest punct de vedere, schema de garantare va fi analizată cel puţin o dată pe an;
 • Prima de garantare plătita de solicitant acoperă atât riscurile normale ce rezultă din acordarea garanţiilor, costurile administrative ale schemei, cât şi finanţarea anuală a capitalului;
 • Pierderile se suporta proportional, in acelasi mod, de catre institutia de credit si garant.

Măsurile de subvenţionare a dobânzii prevăzute in prezenta ordonanţă de urgenţă fac parte dintr-o schemă transparentă de minimis, care se va derula cu respectarea criteriilor stabilite de normele comunitare şi de legislaţia naţională în domeniu.

Între Ministerul Finanţelor şi F.N.G.C.I.M.M. se încheie o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea finanţării prin credite bancare cu garanţie guvernamentală parţială şi cu dobândă subvenţionată.

Instituţia de credit are dreptul la plata valorii de executare a garanţiei, în condiţiile Programului.

Sumele rezultate din executarea garanţiilor parţiale acordate de F.N.G.C.I.M.M., prin Program, în numele şi în contul statului se plătesc finanţatorului de către MFP din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M.​.