​Comitetul de Conformare al Protocolului de la Kyoto a anuntat suspendarea eligibilitatii Romaniei privind participarea la mecanismele flexibile ale Protocolului de la Kyoto, pana la rezolvarea unor neconformitati. "Suspendarea eligibilitatii devine efectiva numai in cazul in care ea va fi mentinuta si andosata prin decizia finala a Comitetului de Conformare. Decizia finala in cazul Romaniei va fi luata la sfarsitul lunii august 2011", anunta Ministerul Mediului. Contactat de HotNews.ro, Iosif Nagy, preşedintele Agenţiei Naţionale de Protecţie a Mediului, spune ca suspendarea eligibilitatii nu inseamna, deocamdata, si suspendarea de la tranzacţionarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. O decizie privind interzicerea tranzactionarilor ar putea fi luata in august.

  • "Comitetul de conformare ne-a mai cerut niste lamuriri si trebuie sa le trimitem pana in august", a spus Iosif Nagy. Acesta nu a precizat care sunt neconformitatile la care face referire Comitetul. "In perioada care urmeaza, Ministerul Mediului va face un comunicat pe aceasta tema", a mai spus presedintele Agentiei de Mediu.

Istoria deciziei Comitetului de Conformare al Protocolului de la Kyoto

Potrivit unui comunicat al Ministerului, Romania a participat in perioada 6-8 iulie, la Bonn, la o audiere oficiala in fata Comitetului de Conformare, pentru prezentarea propriei poziţii.

Romania este obligata sa transmita anual, la Secretariatul Conventiei Cadru a Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (UNFCCC) inventarul National al Emisiilor de Gaze cu Efect de Sera (INEGES). Acest raport anual raspunde obligatiilor asumate de Romania la Protocolul de la Kyoto si este supus analizei si evaluarii anuale realizate de expertii revizori in coordonarea Secretariatului Conventiei.

Ca urmare a analizei Inventarului National transmis in anul 2010, echipa de experti a inaintat Comitetului de Conformare al Protocolului de la Kyoto un set de intrebari de implementare, cu privire la potenţiale neconformitati identificate in raport. Comitetul de Conformare a notificat Romania asupra acestor intrebari de implementare.

Romania a prezentat un document scris de raspuns catre comitet si a participat, in perioada 6-8 iulie, la Bonn, la o audiere oficiala in fata Comitetului de Conformare.

In cadrul audierilor, partea romana a prezentat masurile luate pentru imbunatatirea a sistemului national si a inventarului national al emisiilor de gaze cu efect de sera. Au fost prezentate masurile de consolidare a capacitatii institutionale a Ministerului Mediului si Agentiei de Mediu Mediu.

In urma acestei audieri, Secretariatul UNFCCC a publicat pe 12 iulie, concluziile preliminare ale Comitetului de Conformare. Potrivit acestora, Romania trebuie sa asigure derularea si dezvoltarea masurilor menite sa asigure indeplinirea adecvata a tuturor activitatilor si functiunilor specifice sistemului national.

Pana la evaluarea deplina a efectivitatii acestor masuri, Comitetul de Conformare a luat act de neconformarea Romaniei privind liniile directoare destinate sistemului national de estimare a emisiilor de gaze cu efect de sera si a anuntat, ca o concluzie preliminara, suspendarea eligibilitatii Romaniei privind participarea la mecanismele flexibile in baza articolelor 6, 12 si 17 ale Protocolului de la Kyoto, pana la rezolvarea neconformitatilor identificate.

Suspendarea eligibilitatii devine efectiva numai in cazul in care ea va fi mentinuta si andosata prin decizia finala a Comitetului de Conformare. Decizia finala in cazul Romaniei va fi luata la sfarsitul lunii august 2011.

Romania a anuntat ca va continua demersurile de argumentare a functionarii conforme a sistemului national si a inventarului national de emisii de gaze cu efect de sera, urmand sa prezinte noi elemente de progres pana la luarea deciziei finale.

Borbely Laszlo a declarat recent că au mai fost şi alte ţări suspendate de la tranzacţionarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, dar el speră ca acest lucru să nu se întâmple în cazul României, adăugând că, din informaţiile sale, o astfel de decizie nu se va lua "azi sau mâine".

  • "Într-adevăr, avem o sesizare din partea comisiei care se ocupă de aceste raportări, avem o audiere astăzi ( joi - n.r.) şi se va mai discuta probabil în cursul lunii august. Au mai fost şi alte ţări, deci nu este nici prima şi nici ultima oară când se acordă o suspendare pe o anumită perioadă şi în cazul în care (se va întâmpla) acest lucru se poate rezolva. Este o problemă de cum facem aceste raportări şi anul trecut au fost bani puţini pentru studii, acum am demarat studiul care ne ajută să avem raportarea - şi audierea chiar despre acest lucru vorbeşte, că noi arătăm că am urgentat şi vom corecta cu acele date suplimentare care le trebuie. Şi eu sper să nu fim suspendaţi. Dacă vom fi suspendaţi, nu azi sau mânie se va lua decizia, cel puţin acestea sunt informaţiile mele", a declarat Borbely.
  • Romania este Parte atat la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra Schimbarilor Climatice (UNFCCC), cat si la Protocolul, la aceasta Conventie, semnat la Kyoto. Valoarea angajamentului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera (GHG) asumat de catre Romania este de 8% fata de anul de baza 1989.
  • Fiecare stat inclus in Anexa B a Protocolului de la Kyoto are dreptul sa emita o anumita  cantitate de emisii de GHG in conformitate cu cantitatea atribuita prin Protocol. Unitatile cantitatii atribuite (AAU) sunt efectiv inregistrate, tranzactionate si urmarite prin Registrului National al emisiilor de GHG (1 AAU = 1 tona CO2 echivalent). Cantitatea atribuita este proprietatea privata a statului roman.
  • Conform ultimului inventar national al emisiilor de GHG  transmis Comisiei Europene, nivelul emisiilor de GHG din anul 2008 (145 milioane tone CO2 echivalent) este cu circa 38% mai scazut decat valoarea tinta medie prevazuta de Protocolul de la Kyoto in perioada 2008-2012.
  • Astfel, in concordanta cu proiectiile emisiilor de GHG pentru perioada 2008-2012, Romania isi va indeplini angajamentul de reducere cu 8% a emisiilor, fara  masuri suplimentare de reducere

Diferenta dintre AAU-uri si certificatele de emisie de gaze cu efect de sera

Ministerul Mediului considera ca trebuie facuta distincţia între unităţi ale cantităţii atribuite (AAU-uri) care aparţin statului roman şi certificate de emisie de gaze cu efect de seră (EUA) sub EU-ETS, care aparţin operatorilor economici, care au primit aceste certificate prin Planul Naţional de Alocare.

Fiecare stat inclus în Anexa B a Protocolului are dreptul să emită o anumită cantitate de emisii de GHG în conformitate cu valoarea atribuită prin Protocol.

  • Unităţile cantităţii atribuite sunt efectiv tranzacţionate şi urmărite în cadrul Registrului Naţional (administrat în prezent de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, instituţie subordonată MMP) sub forma unor Assigned Amount Units (1 AAU = 1 tonă CO2 echivalent = 1 credit de carbon). Din punct de vedere juridic, dreptul de a emite GHG şi, implicit, dreptul asupra tranzacţionării AAU-urilor în limitele angajamentelor Protocolului de la Kyoto, aparţine Părţilor - deci Statului Român. În consecinţă, vânzarea AAU-urilor implică tranzacţionarea unor drepturi de proprietate ale statului român şi se va supune legislaţiei relevante privind transferul drepturilor de proprietate ale statului.

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvenului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de Unităţi ale Cantităţii Atribuite României prin Protocolul de la Kyoto, aprobată cu completări prin Legea nr.145/2010 şi Hotărârea Guvernului nr. 432/2010 privind iniţierea şi dezvoltarea schemelor de investiţii verzi, a fost reglementată posibilitatea valorificării surplusului de unitati ale cantităţii atribuite (AAU-uri) României prin Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice.