Metrorex a incheiat contractul cu consortiul care a castigat licitatia pentru elaborarea studiului de fezabilitate al proiectului magistralei 7 de metrou Bragadiru- Voluntari. Consortiul castigator este format din PricewaterhouseCoopers, Metroul SA, Salans-Moore si Asociatii. Valoarea contractului este de 36,2 milioane de lei, fara TVA, si se va derula pe o perioada de 36 de luni.

Atributiile si responsabilitatile principale cuprinse in contract:

  • Elaborarea studiului de prefezabilitate si fundamentare a proiectului de parteneriat public-privat, a anuntului de selectie si a documentului atasat;
  • Elaborarea documentatiei de atribuire a contractului de parteneriat public-privat;
  • Asistenta si consultanta pe parcursul etapei de analiza si selectie a candidatilor in cadrul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public- privat;
  • Asistenta si consultanta pe parcursul etapei de negociere in cadrul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public- privat;
  • Elaborarea documentelor privind organizarea si functionarea companiei de proiect;

Linia de metrou ce urmeaza a se realiza va asigura legatura, pe directia Sud Vest- Nord Est a zonei centrale cu zonele Alexandriei-Rahova si Obor-Colentina. Noua linie va fi construita in regim de parteneriat public-privat.

Magistrala 7 va avea o lungime de cca 25,00 Km, 30 statii, un depou si o parcare. Durata pentru realizarea lucrarilor si punerea in functiune cu calatori a noii linii de metrou este estimata la 7-8 ani.

Potrivit Metrorex, particularitatea proiectului consta in faptul ca acesta va include lucrari specifice unei linii de metrou, precum si o serie de proiecte de urbanizare mixta (dezvoltari rezidentiale, comerciale, de agrement, etc.) asociate investitiei de baza.