Cum se va face accesul pe plajele concesionate. Normele din Monitorul Oficial: Cu rezervare telefonică sau online și distanță de 2 m între șezlonguri

de I.B.     HotNews.ro
Sâmbătă, 30 mai 2020, 10:06 Economie | Consumator


Pe litoral
Foto: USER UPLOADED
Accesul pe plajele concesionate se va face cu rezervare, telefonică sau online, numărul de persoane fiind limitat, având în vedere că şezlongurile trebuie aşezate cu păstrarea distanţei de doi metri între ele, conform normelor publicate în Monitorul Oficial, potrivit News.ro. Şezlongurile şi alte echipamente de pe plajă trebuie dezinfectate înainte de a fi folosite de alţi clienţi. Pe plajele neconcensionate, autorităţile locale sunt responsabile de evitarea aglomeraţiei.

Plajele turistice se deschid de la 1 iunie.
 • între şezlongurile de pe plajă trebuie păstrată o distanţă de doi metri (stânga/dreapta, față/spate), dacă acestea sunt utilizate de persoane care nu sunt din aceeaşi familie.
  păstrarea unei distanțe de doi metri atât între turiștii care nu fac parte din aceeași familie, cât și de către personalul angajat.
 • administatorii plajelor trebuie să ia măsuri pentru a limita accesul în funcţie de locurile disponibile, pentru a se evita aglomeraţiile, să stabilească în mod clar culoare unidirecţionale, de intrare/ieşire, să limiteze numărul de angajaţi care intră în contact cu publicul.
 • Accesul la plajă se va face după o rezervare, telefonică sau online.
 • Clienţii vor fi serviţi la locurile lor de pe plajă şi se recomandă servirea de produse ambalate individual.
 • angajaţii operatorului economic trebuie să poarte măşti de protecţie.
 • zonele de lucru de pe plajă (scaunele sau turnurile salvamarilor) trebuie reamenajate, astfel încât aceştia să poată păstra distanţa de minim 1,5 metri între ei.
 • echipamentele de pe plajă (şezlonguri) vor fi dezinfectate după fiecare utilizare, înainte de a fi folosite de alţi clienţi.
 • trebuie asigurate substanţe dezinfectante pentru clienţi pe plajă şi la grupurile sanitare.
 • sunt interzise sporturile şi activităţile de agrement pe plaje în alte locuri decât cele amenajate, iar acolo se desfăşoară cu limitarea numărului de persoane care nu sunt din aceeaşi familie.
 • În cazul plajelor neconcesionate, autorităţile locale sunt responsabile pentru măsurile de evitare a aglomeraţiei.

Modul de aplicare a măsurilor specifice cuprinse în Ordinul comun va fi controlat de personalul de specialitate din cadrul MMAP, MS, direcțiilor de sănătate publică județene și a Municipiului București, structurilor de specialitate ale MEEMA și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului. Nerespectarea obligațiilor prevăzute atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz, conform legislației pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit Mediafax.

Măsurile specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, pentru activitățile de operare a plajelor turistice :
 • Cerințe speciale privind măsurile specifice sanitare, economice și cerințe pentru operarea plajelor turistice.
 • Operatorii economici sau administratorii, după caz, din sectorul plajelor turistice, înainte de reluarea activităților, au ur
 • o verificarea stării de întreținere a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor;
 • o revizuirea planurilor si procedurilor de igienizare, dezinfecție și de autocontrol pentru creșterea frecvenței acestor operațiuni;
 • o asigurarea de dispozitive și produse biocide avizate necesare dezinfectării mâinilor personalului lucrător, a spațiilor, facilităților, echipamentelor și ustensilelor utilizate;
 • o igienizarea și dezinfecția cu substanțe biocide avizate, a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor, a grupurilor sanitare utilizate de personalul lucrător din cadrul operatorilor economici sau ale administratorilor, după caz, și a celor utilizate de clienți;
 • o reinstruirea sub semnătură a personalului lucrător cu privire la regulile generale de igienă ce trebuie respectate la nivelul unităților, inclusiv asupra măsurilor suplimentare în ceea ce privește prevenirea răspândirii coronavirusului SARS–CoV-2;
 • o la intrarea în unitate se va face un triaj observațional al angajaților (accesul personalului cu semne vizibile de infecție respiratorie va fi interzis), conform prevederilor ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Afacerilor Interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
 • o asigurarea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, prin încheierea de către medicul de medicina muncii a fiselor de aptitudini pentru personalul lucrător, cu modificările și completările ulterioare;
 • o asigurarea distanțării fizice în rândul angajaților;
 • o asigurarea că personalul lucrător are efectuate cursurile privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății și al ministrului Educației, Cercetării si Tineretului nr. 1225/5031/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, cu modificările și completările ulterioare.
 • La finalizarea măsurilor luate înainte de demararea activității, operatorii economici sau administratorii, după caz, sunt obligați să păstreze, la nivelul unității, documente prin care să se demonstreze că au fost implementate masurile prevăzute la alin. (1), lit. a) - h). Aceste documente vor fi puse la dispoziția organelor de control, ori de cate ori se solicită.
 • După reluarea activității, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1) și (2) operatorii economici, respectiv administratorii plajelor, după caz, trebuie să realizeze:
 • o respectarea planurilor și procedurilor specifice şi formularea unui plan intern de măsuri destinate prevenirii transmiterii noului Coronavirus, atât între lucrătorii unităţii, cât şi în relaţia cu clienţii;
 • o creșterea frecvenței operațiunilor de curăţenie și dezinfecție cu produse biocide avizate, pe bază de proceduri documentate, a tuturor spațiilor, facilităților, echipamentelor utilizate de personalul lucrător şi de către clienţi;
 • o monitorizarea permanentă a stării de sănătate a personalului lucrător și interzicerea accesului persoanelor care prezintă simptome respiratorii specifice unor boli pulmonare sau semne specifice altor boli transmisibile;
 • o personalul va fi instruit și informat cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 și în special a necesității menținerii permanente a regulilor adecvate de igienă și de protecție sanitară;
 • o notificarea direcției de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, în cazul în care există suspiciuni sau cazuri confirmate de COVID-19 la personalul lucrător;
 • o aplicarea măsurilor de igienizare corespunzătoare a spațiului de lucru, în cazul în care un angajat a fost depistat pozitiv la COVID-19, conform normelor in vigoare;

Măsuri de protecție a turiștilor
  Operatorii economici sau administratorii, după caz, au următoarele obligații privind protecția turiștilor în spațiile în care aceștia au acces:
  • vor amplasa la loc vizibil regulamentele de acces și de comportament pe plajă;
  • se asigură măsuri pentru respectarea unei distante de 2 m (stânga/dreapta, față/spate) între șezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite.
  • pentru estimarea capacității plajei cu menținerea distanței fizice se pot folosi atât proiecții de date anterioare cat si monitorizare activă.
  • administratorii vor asigura accesul pe plajă în limitele de capacitate adoptate, cu menținerea distanței fizice, descurajarea aglomerării și limitarea adunărilor mari.
  • • de asemenea, pentru atingerea obiectivelor de reducere a riscului de transmitere a infecției cu virusul SARS-CoV-2, administratorii plajelor trebuie să adopte măsuri pentru:
  • o restricționarea accesului la plajă dacă limitele de capacitate stabilite sunt depășite și distanța fizică nu poate fi menținută;
  • o asigurarea accesului prin puncte de intrare clar semnalizate;
  • o stabilirea de culoare unidirecționale, separate, de intrare si de ieșire;
  • o rezervarea utilizării plajei pe anumite perioade de timp se face prin intermediul unui sistem de rezervare online sau telefonic și / sau adoptarea de ore strategice de funcționare sau criterii de închidere flexibile;
  • o colaborare cu forțele de ordine pentru redirecționarea sau devierea vehiculelor / persoanelor, dacă este atinsă capacitatea maximă stabilită;
  • o limitarea numărului de angajați care interacționează cu publicul;
  • accesul în zonele adiacente interioare (de exemplu, zone de schimbare, vestiare, toalete) trebuie să respecte regulile de distanțarea fizică;
  • trebuie să se mențină o distanță de cel puțin 2 metri între persoane ( inclusiv angajații) în orice moment, excepție: membri ai aceleiași familii sau dacă siguranța activității de bază necesită o distanță mai scurtă (de exemplu, ridicarea echipamentelor grele).
  • Se amenajează zonele de lucru (de exemplu, scaune pt salvamari, turnuri) astfel încât, cei care prestează servicii pe plajă să stea distanțați la cel puțin 1,5 metri; atunci când distanțarea nu este posibilă, trebuie să se prevadă utilizarea măștilor de protecție sau să se adopte bariere fizice, cum ar fi panourile de plastic/plexiglas;
  • instalarea unor bariere fizice la punctele de plată, acestea fiind amplasate între spațiul rezervat angajaților și public;
  • servirea clienților se va face de către personalul angajat al plajei concesionate, fără deplasarea clienților în punctele de servire;
  • se evită, pe cât posibil, servirea de produse și băuturi neambalate; gustările și băuturile servite vor fi preambalate individual;
  • în cazul plajelor neconcesionate, administrația publică locală va răspunde de menținerea regulilor de distanțare fizică și evitarea formării de aglomerări;
  • semnalizarea distanțelor corespunzătoare cu delimitarea vizibilă a sensului pentru zonele de intrare și ieșire, pentru a controla prezența/densitatea utilizatorilor;
  • echipamentul de plajă (de exemplu, scaune, șezlonguri, umbrele) trebuie folosit individual, fără ca aceste echipamente să fie partajate intre persoane care nu sunt membrii de familie cu același domiciliu;
  • înainte și după fiecare utilizare, echipamentele de plajă (de exemplu, scaune, șezlonguri, umbrele) vor fi curățate și dezinfectate cu produse biocide avizate;
  • toaletele de pe plajă trebuie asigurate cu consumabile adecvate pentru respectarea igienei: apă, săpun, dezinfectant cu cel puțin 60% alcool, prosoape de hârtie și coșuri de gunoi fără atingere. Se va asigura curățarea și dezinfecția frecventă a acestora.
  • suprafețele atinse frecvent trebuie curățate și dezinfectarea cel puțin zilnic;
  • nu sunt premise activități sportive sau de agreement decât în spatii special amenajate cu acest scop, cu limitarea numărului de persoane care nu aparțin aceleași familii;
  • • semnalizare personalizată specifică atât pentru angajați cat si pentru utilizatori cu privire la masurilor preventive generale, cum ar fi:
  • o ”respectați regulile de igienă privind spălatul pe mâini”;
  • o ”folosiți masca de protecție ori de câte ori nu se poate respecta distanța fizică de minimum 2 m”;
  • • se asigură că normele de distanțare fizică sunt aplicate în mod eficient și că se evită pe cât posibil interacțiunea fizică cu și între clienți;
  • se asigură că personalul operatorului economic sau al administratorului plajei, după caz, va purta mască;
  • asigură dispozitive și produse biocide avizate necesare dezinfectării mâinilor turistilor și informarea acestora cu privire la modul de utilizare;
  • asigură șezlonguri pentru fiecare persoană, precum și dezinfectarea acestora după fiecare persoană.
  „Omisiunea” din hotărârea de guvern privind ridicarea restricțiilor. Orban modifică documentul pentru românii care nu au bani de sezlong


  Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

  7635 vizualizari

  • +1 (9 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Sâmbătă, 30 mai 2020, 11:30)

   [anonim]

   • -6 (12 voturi)    
    mie (Sâmbătă, 30 mai 2020, 12:09)

    nahir [utilizator] i-a raspuns lui

    nu-mi convine ca nevastă-mea să stea la 2m de mine.
    Mersul în apă se face pe culoare bine determinate, cu sens unic?
    Intru în apă când vreau eu sau când fluieră supraveghetorul?
    Dacă în timp ce înot respiră unul lângă mine, pot să-l reclam să-i facă dosar penal?
    Cei care se avântă în larg și riscă să se înece, mai sunt salvați sau nu? Dacă au SARS-Cov 2?
    • +5 (9 voturi)    
     Ar merita nevasta-ta sa se mute (Sâmbătă, 30 mai 2020, 13:38)

     eGerula [utilizator] i-a raspuns lui nahir

     de langa tine la ce probleme iti pui.
    • +4 (4 voturi)    
     nevasta-ta intra la capitolul familie. (Sâmbătă, 30 mai 2020, 13:45)

     feroviarul123 [utilizator] i-a raspuns lui nahir

     Deci stați împreună. Chiar daca nu locuiți împreună , presupun ca stai in aceeași camera de hotel. Oricum cine se duce pana pe 15 iuie la mare? Sau15 iulie ca are apa 14 grade. Daca nu ai costum de neopren nu intri in apa.
    • +3 (5 voturi)    
     Comentariu sters de utilizator (Sâmbătă, 30 mai 2020, 13:59)

     [anonim] i-a raspuns lui nahir

    • -2 (2 voturi)    
     La cat (Sâmbătă, 30 mai 2020, 14:40)

     sipu [utilizator] i-a raspuns lui nahir

     te duce ”cutiuta” nevasta-ta trebuie sa stea acasa”
  • +2 (4 voturi)    
   sezlong (Sâmbătă, 30 mai 2020, 13:26)

   gpavel [utilizator]

   la 8-10 lei sezlongul(varianta orban),nu-i o mare problema,daca vrem nisip, putem sa punem prosopul langa sezlong!
   • +1 (1 vot)    
    8-10 lei (Sâmbătă, 30 mai 2020, 14:42)

    sipu [utilizator] i-a raspuns lui gpavel

    sezlongul este in balta brailei pe canalul de irigatii .................
  • +1 (5 voturi)    
   have fun! (Sâmbătă, 30 mai 2020, 13:41)

   we have a problem [utilizator]

   radiatiile solare, in special cele uv superior-marginale, distrug sars-cov-2 in cateva secunde. de ce atata teatru al absurdului?
   am ajuns o turma de babunini.
   suntem in parabola orbilor a batranului bruegel.
   • -2 (2 voturi)    
    asta de unde ai scoso? (Sâmbătă, 30 mai 2020, 15:24)

    DanIonita1 [anonim] i-a raspuns lui we have a problem

    ai vreo dovada stintifica in acest sens? Ai devenii eorul planetei
  • +3 (7 voturi)    
   niste habarnisti.. (Sâmbătă, 30 mai 2020, 14:19)

   aero [utilizator]

   care nu au facut plaja la viata lor decat pe sezlonguri, sa dea bine ca au "bani" 8-10 lei acolo, vin sa ne spuna cum sa face plaja..Poate eu vreau doar sa ma plimb pe plaja nu sa stau pe sezlongurile lor sau sa vin cu prosopul de acasa..
   Bine ca nu ne dau norme de folosire a bailor, toaletelor etc. cat trebuie sa stai in baie, la ce temperatura sa folosesti apa si la 2 min sa te dai cu dezinfectant! Halal!
   • -1 (1 vot)    
    este (Sâmbătă, 30 mai 2020, 15:25)

    DanIonita1 [anonim] i-a raspuns lui aero

    explicat ulterior ca nu conteaza daca e sezlong sau prosop, trebuie sa fie 2m pana la urmatorul sezlong/prosop. Lucru foarte logic de altfel.
  • +2 (2 voturi)    
   I-ati ciuruit! (Sâmbătă, 30 mai 2020, 15:33)

   Cib Ara [anonim]

   ha ha ha , doi metrii intre sez- longuri .. adica sez-laturi
  • +2 (2 voturi)    
   Si pe celelalte? (Sâmbătă, 30 mai 2020, 16:27)

   Ciprian1979c [utilizator]

   Ca nu prea am pe cine sun când mă duc la Vadu sau la Tuzla?! Sun marea, ca Tudor Chirilă? Nu nu am călcat de 15 ani pe o plajă cu șezlonguri si sunt mândru de asta! Nu știu de ce se tot balmajește despre asta! S-a uitat cineva la vreme până pe 15 iunie?! Sunt numai ploi și maxim 25 de grade! Se comportă toți de parcă o sa dea lumea buluc poimâine „la șezlonguri”, cu maxima de 17 grade si aversa in Mamaia!


  Abonare la comentarii cu RSS

  ESRI

  Întâlniri on-line | #deladistanță

  Top 10 articole cele mai ...  Hotnews
  Agenţii de ştiri
  Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.  powered by
  developed by