Regulile fiscale pentru comerțul electronic se modifică major de la 1 iulie 2021. Aceste modificări sunt legate de o reformă legislativă europeană care va avea impact substanțial asupra tuturor companiilor care vând online servicii și mărfuri (atât intracomunitare, cât și importate) pe teritoriul Uniunii Europene.

Noile reguli de TVA în comerțul electronic de la 1 iulie 2021Foto: WORLD TRADE INSTITUTE BUCHAREST

Veți primi informații complete despre toate aceste modificări – extrem de bine structurate și pe înțelesul tuturor, oferite de una dintre cele mai recunoscute specialiste în domeniul TVA - Doamna Mariana VIZOLI, participând la unul dintre cele 2 seminarii ce se vor desfășura în data de 28 iunie 2021 și 5 iulie 2021, atât cu prezență fizică în sală, cât și online.

Începând cu 1 iulie 2021 se transpun în Titlul VI – TVA al Codului Fiscal următoarele directive: Directiva (UE) 2017/2455 și Directiva (UE) 2019/1995.

În aplicarea acestor directive a fost elaborat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2026 al Consiliului din 21 noiembrie 2019 în ceea ce privește livrările de bunuri sau prestările de servicii facilitate de interfețe electronice și regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile, care efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri.

În cadrul acestor seminarii vor fi prezentate pe larg toate modificările ce survin ca urmare a transpunerii acestor directive, dintre care vă prezentăm doar o scurtă sinteză a acestora:

  • implementarea ghișeului unic (One Stop Shop - OSS) pentru serviciile prestate către persoane neimpozabile, pentru care se datorează TVA în alte state membre;
  • actualele regimuri speciale prevăzute de art. 314 și 315 din Codul fiscal pentru servicii electronice, de telecomunicații și de radiodifuziune sau televiziune, prestate către persoane neimpozabile, vor fi modificate;
  • implementarea noțiunii de vânzări intracomunitare la distanță, cu modificări ale locului livrării și eliminarea actualelor plafoane aplicate de statele membre; aplicarea ghișeului unic pentru plata TVA într-un singur stat membru (OSS);
  • implementarea noțiunii de vânzare la distanță de bunuri importate, asociată cu mecanismul ghișeului unic pentru plata TVA într-un singur stat membru (One Stop Shop – IOSS), pentru bunurile cu valoarea redusă livrate către persoane neimpozabile;
  • regimul special pentru declararea și plata TVA la import pentru bunurile de mică valoare livrate către persoane neimpozabile, atunci când nu se utilizează ghișeul unic (IOSS);
  • prevederi noi referitoare la interfețele electronice care facilitează livrarea/importul unor bunuri; cum sunt ele tratate, ce rol joacă, cum trebuie să se înregistreze, ce obligații au.

Pentru tematica extinsă a seminarului, înscrieri și informații organizatorice, vă rugăm accesați următoarele linkuri, astfel:

-pagina seminarului din 28 iunie 2021: http://www.wtib.ro/cursuri-seminarii/fisccont_28iun2021/

-pagina seminarului din 5 iulie 2021: http://www.wtib.ro/cursuri-seminarii/tva_5iul2021/

Despre organizator

World Trade Institute Bucharest (WTIB) este cel mai important institut non-academic ce oferă servicii de training și dezvoltare în management din România, prezent pe piața din România încă din anul 1995 fiind membru al World Trade Center București

Oferim mediului de afaceri din România de peste 25 de ani informații de la cei mai buni specialiști în domeniul fiscal, contabil dar și din alte domenii cu modificări legislative importante.