Veniturile totale ale unei familii la nivelul celui de-al doilea trimestru au fost de 2338 de lei (si de 804/ persoana), iar cheltuielile de 2.056 lei lunar pe gospodărie (707 lei pe persoană) se arata intr-un comunicat al Institutului National de Statistica (INS). Aceste venituri cuprind veniturile banesti si cele in natura, conform metodologiei utilizate de INS.

Astfel, veniturile banesti au fost in aceeasi perioada de 1.986 lei lunar pe gospodărie (683 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 352 lei lunar pe gospodărie (121 lei pe persoană).

În mediul rural, principala sursă a veniturilor gospodăriilor a reprezentat-o producţia agricolă, care a asigurat circa o treime din totalul veniturilor. Cea mai mare parte a acestora (peste un sfert din totalul veniturilor) a fost formată de contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii, veniturile băneşti din agricultură asigurând numai 7,4%, în creştere, însă, faţă de trimestrul I 2009 cu 3,6 puncte procentuale. O contribuţie importantă la formarea veniturilor gospodăriilor rurale a revenit şi veniturilor salariale (31,1%) şi celor din prestaţii sociale (27,6%).

Cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în trimestrul II 2009, în medie, de 2.056 lei lunar pe gospodărie (707 lei pe persoană) şi au reprezentat 88,0% din nivelul veniturilor totale.

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare (aproape ¾ din totalul cheltuielilor), nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor etc.

Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei. O componentă a consumului, cu pondere relativ mare în cheltuieli, este legată de locuinţă (apă, energie electrică şi termică, dotarea şi întreţinerea locuinţei). În trimestrul II 2009, acesteia i s-a alocat din cheltuielile de consum 18,7%.

Cea mai mare parte a cheltuielilor cu locuinţa (14,3%) a fost absorbită de consumul de utilităţi (apă, energie electrică şi termică, gaze naturale şi alţi combustibili).

Cheltuielile efectuate de gospodării pentru sănătate (4,5% din cheltuielile de consum) şi mai ales cele pentru educaţie (1,0%) au înregistrat un nivel scăzut, în special datorită faptului că satisfacerea acestor nevoi ale membrilor gospodăriilor se realizează în cea mai mare parte prin servicii publice de care aceştia beneficiază în cadrul sistemului asigurărilor sociale sau gratuit.