Guvernul roman este obligat sa elimine pana in luna decembrie 2011 barierele legislative impuse comertului transfrontalier cu energie electrica si gaze, se arata in proiectul privind primul memorandum suplimentar de intelegere dintre Uniunea Europeana si Romania, document obtinut de HotNews.ro. Potrivit acestuia, Guvernul trebuie sa prezinte pana pe 15 decembrie 2011 un plan pentru fluxurile de export si import de gaze la granita cu Ungaria. Documentul mai prevede finalizarea pana in ianuarie a calendarului privind eliminarea treptata a preturilor reglementate la energie.

Prin conducta Arad-Szeged ar putea fi exportate si gaze rusestiFoto: Hotnews

Totodata, Ministerul Finantelor si Ministerul Muncii trebuie sa defineasca exact consumatorii vulnerabili in legile privind electricitatea si gazele si sa stabileasca mecanismele de protectie a acestora.

Foaie de parcurs pentru eliminarea preturilor reglementate

Guvernul trebuie sa adopte o foaie de parcurs detaliata a procesului de eliminare treptata a preturilor reglementate la electricitate si gaze pentru consumatorii industriali si casnici printr-un memorandum guvernamental pana la finele lunii ianuarie 2102, pentru a fi inaintata Parlamentului in acelasi timp urmand a fi ulterior adoptata prin legislatie nationala cat se poate de repede.

Proiectul de foaie de parcurs va fi transmis partenerilor din cadrul programului pana la inceputul lunii ianuarie 2012, spre a fi agreata pana la finele lunii ianuarie 2012 intre ANRE, Guvernul Romaniei, Comisia Europeana si Fondul Monetar International.

Foaia de parcurs trebuie sa prevada:

  • calendarul final al dereglementarii ce trebuie realizata cat se poate de curand dar nu mai tarziu de finele anului 2013 (pentru consumatorii industriali) si de finele anului 2015 (pentru consumatorii casnici) la electricitate si gaze;
  • principalii pasi intermediari ai procesului de dereglementare pentru electricitate si gaze, ce trebuie sa aiba la baza o metoda clara si transparenta de majorare treptata a tarifelor prin care sa se asigure ca pe perioada eliminarii treptate preturile de piata si tarifele reglementate nu vor fi foarte divergente, si metode de evitare a subventiilor incrucisate intre segmentele de consumatori, precum si criterii clare si transparente pentru consumatorii pentru care acestea se vor elimina treptat;
  • un cadru de reglementare adecvat care sa contina mecanisme care sa asigure concurenta pe piata energetica, in mod special pe piata gazelor, prin implicarea Consiliului Concurentei si prin asigurarea dezvoltarii unui loc de practicare a schimburilor (o bursa), mai ales pentru contractele de gaze, un astfel de loc neexistand in prezent.

Autoritatile romane vor pune la dispozitia partenerilor din program toate lucrarile pregatitoare, precum studiile ce sunt efectuate in prezent, de indata ce acestea devin disponibile.

Guvernul, nevoit sa deblocheze exporturile de gaze

Eliminarea barierelor legislative, de reglementare si fizice impuse comertului transfrontalier cu energie electrica si gaze este o conditie impusa de Comisia Europeana. Eliminarea barierelor legislative si de reglementare impuse exportului de gaze trebuie facuta pana in luna decembrie 2011.

De asemenea, Guvernul trebuie sa prezinte pana pe 15 decembrie 2011 un plan pentru fluxurile de export si import de gaze la granita cu Ungaria.

In plus trebuie imbunatatite licitatiile coordonate la granitele cu Ungaria si Bulgaria si stabilirea unei piete intraday (cu decontarea in decursul aceleiasi zi) pentru energia electrica pana in luna decembrie 2011.

O alta obligatie este adoptarea de catre guvern a tuturor actiunilor ce se impun pentru a se asigura crearea unui flux bi-directional de gaze la granita cu Ungaria pana la finele anului 2012.

Documentul mai prevede asigurarea unei separari efective a retelelor de transport al energiei electrice si gazelor si functionarea acestora intrun mod transparent si nediscriminator.

  • In plus trebuie sa initieze negocierile cu Federatia Rusa in vederea modificarii vechilor acorduri interguvernamentale referitoare la conductele de "tranzit al gazelor" pe teritoriul Romaniei, cat se poate de curand.

HotNews.ro a aratat recent ca Romania se afla in plin proces de renegociere a Conventiei semnata la Moscova in 1996 cu Rusia referitoare la importurile de gaze.O modificare esentiala a conventiei va fi introducerea dreptului de a revinde in alte state gazele exportate din Rusia. In plus vor fi negociate si cantitatile de gaze pe care Gazprom le va exporta in Romania, putand ajunge la 10 miliarde de metri cubi pana in 2020, de 4 ori mai mult decat anul trecut.

In document se mai arata ca este necesara crearea, prin legile privind electricitatea si gazele, prin care se transpun Directivele UE 2009/72/EC si 2009/73/EC, a conditiilor de functionare pentru o autoritate puternica si independenta de reglementare in domeniul energiei prin adoptarea unui cadru legislativ care sa asigure independenta autoritatii de reglementare in domeniul energiei si dotarea acesteia cu mijloacele necesare indeplinirii atributiilor si responsabilitatilor sale.

Guvernul trebuie sa mai notifice oficial legile relevante pentru transpunerea Directivelor UE 2009/72/EC si 2009/73/EC (parte din cel de-al treilea Pachet pe Energie) privind pietele energiei si gazelor cat se poate de repede. Legile trebuie sa asigure o transpunere integrala si corecta a Directivelor 2009/72/EC si 2009[73/EC si trebuie sa reflecte, printre altele, angajamentele asumate de Romania prin MI. Legile vor include calendarul final pentru dereglementarea preturilor la electricitate si gaze.