Mii de kilometri din reteaua de distributie a gazelor au disparut din evidentele Distrigaz, se arata in raportul Curtii de Conturi pe 2010. Potrivit acestuia, au fost descoperite mai multe nereguli legate de modul in care au fost indeplinite clauzele cuprinse in contractele de privatizare a Distrigaz Sud si Distrigaz Nord. Raportul arata ca ambii cumparatori, GDF Suez si E.On, nu au respectat aceste clauze, dar nici vanzatorul, adica Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI), nu si-a dat interesul sa ceara clarificari. Vezi in text ce a descoperit Curtea de Conturi.

 • Distrigaz Sud a fost privatizata in 2005, cand a fost preluata de Gaz de France, care in 2008 a fuzionat cu Suez.
 • Distrigaz Nord a fost privatizata tot in 2005 fiind preluata de E.ON

Actiunea de control din 2010 a vizat, printre altele, si modul în care OPSPI si-a respectat obligatia de a urmari respectarea clauzelor contractuale de catre cei care au cumparat Distrigaz Sud si Distrigaz Nord.

In raport se arata ca nici GDF Suez si nici E.On nu au respectat termenele de transmitere catre OPSPI a certificatelor privind îndeplinirea obligaţiilor postprivatizare”, în forma şi conţinutul prevăzute de cele două contracte de privatizare.

În ambele contracte de privatizare s-a prevăzut că, în termen de 90 de zile de la fiecare dintre primele 5 aniversări ale datei finalizării, cumpărătorul va preda vanzatorului un certificat privind îndeplinirea obligaţiilor post-privatizare.

”Data Finalizării” reprezintă data transferului dreptului de proprietate asupra pachetului de acţiuni, reprezentând 51% din capitalul social al societăţii.

Obligaţiile cumpărătorului, la care se făcea referire în certificatul privind îndeplinirea obligaţiilor post-privatizare, erau:

 • păstrarea identităţii şi statutului societăţii;
 • respectarea restricţiilor în ceea ce priveşte „activele de bază”; utilizarea sumelor obţinute din majorarea capitalului social;
 • măsuri cu privire la statutul Cumpărătorului;
 • restricţiile privind transferul de acţiuni

In ambele cazuri au fost gasite neconcordanţe între datele privind activele de bază (reţele de distribuţie şi staţii de reglare-măsurare) înscrise în Contractele de privatizare şi cele rezultate în urma investigaţiilor efectuate de OPSPI. Cu toate ca au fost depistate diferente clare, OPSPI nu a cerut clarificari.

Prin contractele de privatizare, cumpărătorul şi-a asumat că ”…este de acord ca, pe o perioadă de 5 ani să nu înstrăineze nici o parte din activele de bază care, împreună sau separat, să reprezinte mai mult de 5% din acestea”. Cu toate acestea apar diferente de pana la 50%.

În Contractul de Privatizare nr.6/2004 privind privatizarea SC Distrigaz Sud SA Bucureşti, s-a precizat că “Activ de Bază înseamnă reţelele de distribuţie (toate conductele conectate între ele, inclusiv instalaţiile şi echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale în regim de presiune, conform standardelor specifice), aflate în proprietatea Societăţii, cu o lungime de 8.175 kilometri şi staţiile de reglare măsurare în proprietatea Societăţii în număr de 1.918.”

În Contractul de Privatizare nr.7/2004 privind privatizarea SC Distrigaz Nord SA Târgu Mureş, s-a precizat că “Activ de Baza înseamnă reţelele de distribuţie (toate conductele conectate între ele, inclusiv instalaţiile şi echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale în regim de presiune, conform standardelor specifice), aflate în proprietatea Societăţii, cu o lungime de 13.282 kilometri şi staţiile de reglare-măsurare în proprietatea Societăţii în număr de 2.342”.

De asemenea, în contracte s-a prevăzut că vânzătorul are dreptul să efectueze investigaţiile pe care le consideră necesare pentru a obţine confirmarea declaraţiilor din certificat.

Ce s-a constatat

 • La Contractul privind privatizarea SC Distrigaz Sud SA Bucureşti, în urma propriilor verificări efectuate de OPSPI, a rezultat că în cazul staţiilor de reglare-măsurare, la data de 31.05.2005, erau înregistrate în evidenţa societăţii un număr de 1.374 bucati faţă de 1.918 bucati înscrise în contractul de privatizare, rezultând o diferenţă în minus de 544 bucati (o diminuare cu 39,59%). La data de 31.07.2007, erau înregistrate în evidenţa societăţii un număr de 1.312 bucati faţă de 1.918 bucati înscrise în contractul de privatizare, rezultând o diferenţă în minus de 606 bucati (o diminuare cu 46,19%).
 • La Contractul privind privatizarea SC Distrigaz Nord SA Târgu Mureş, în urma propriilor verificări efectuate de OPSPI, s-a constatat cu privire la reţelele de distribuţie, că la data de 30.06.2005, erau înregistrate în evidenţa societăţii ”Reţele de distribuţie în patrimoniu” în lungime de 9.759 km, faţă de 13.182 km, înscrise în contractul de privatizare, rezultând o diferenţă în minus de 3.523 km (o diminuare cu 36,10%). La data de 30.06.2006 erau înregistrate în evidenţa societăţii ”Reţele de distribuţie în patrimoniu” în lungime de 9.873 km, faţă de 13.282 km, înscrise în contractul de privatizare, rezultând o diferenţă în minus de 3.409 km (o diminuare cu 34,53 %).
 • Tot la Distrigaz Nord, la data de 30.06.2007, erau înregistrate în evidenţa societăţii ”Reţele de distribuţie în patrimoniu” în lungime de 9.635 km, faţă de 13.282 km, cuprinse în contractul de privatizare, rezultând o diferenţă în minus de 3.647 km (o diminuare cu 37,85 %).
 • Cu privire la staţiile de reglare-măsurare, s-a constatat că, la data de 30.06.2005, erau înregistrate în evidenţa societăţii un număr de 1.658 buc. faţă de 2.342 buc. înscrise în contractul de privatizare, rezultând o diferenţă în minus de 684 buc. (o diminuare cu 41,25%). La data de 30.06.2006 figurau în evidenţa societăţii ”Staţii de reglare măsurare” în număr de 1.692 buc. faţă de 2.342 buc. înscrise în contractul de privatizare, rezultând o diferenţă în minus de 650 buc. (o diminuare cu 38,42%). De asemenea, la data de 30.06.2007 erau înregistrate în evidenţa societăţii „Staţii de reglare măsurare” în număr de 1.552 bucati, faţă de 2.342 bucati înscrise în contractul de privatizare, rezultând o diferenţă în minus de 790 bucati (o diminuare cu 50,90%).
 • În condiţiile în care societatile nu au înstrăinat active, clauzele din contract au fost certificate de OPSPI ca fiind respectate, fără a se lua măsuri pentru clarificarea diferenţelor constatate.

S-a mai constatat ca in ambele cazuri, certificatele privind îndeplinirea obligaţiilor post-privatizare au fost trimise cu mare intarziere.

 • In cazul Contractului nr.6/2004 privind privatizarea SC Distrigaz Sud SA Bucureşti, pentru prima şi a doua aniversare de la ”Data Finalizării”, certificatul a fost transmis cu o întârziere de 365 de zile şi respectiv, 30 de zile;
 • In cazul Contractului nr.7/1997 privind privatizarea SC Distrigaz Nord SA Târgu Mureş, pentru prima aniversare de la ”Data Finalizării”, s-a inregistrat o intarziere de 309 zile.

Cumparatorii nu au respectat nici termenul de 90 de zile de la ”Data Finalizării”, pentru înregistrarea la Registrul Comerţului cu un număr de minimum 5 acţionari

 • In cazul contractului privind privatizarea SC Distrigaz Sud SA Bucureşti, înregistrarea la Registrul Comerţului, cu un număr de minimum 5 acţionari, s-a efectuat cu o întârziere de 228 de zile;
 • In cazul contractului privind privatizarea SC Distrigaz Nord SA Târgu Mureş, înregistrarea la Registrul Comerţului, cu un număr de minimum 5 acţionari, nu s-a mai efectuat, în condiţiile în care aceasta nu s-a făcut în termenul de 90 de zile de la Data finalizării (27.09.2005), şi nici după expirarea acestui termen, iar în anul 2006, art.10, alin.(2) din Legea nr.31/1990 s-a modificat prin art.11 din Legea nr.441/27.11.2006, care prevede: Articolul 10 va avea următorul cuprins:….(3) Numărul acţionarilor în societatea pe acţiuni nu poate fi mai mic de 2...”.

Curtea de Conturi a mai descoperit ca nu a fost respectat termenul de un an de la ”Data Finalizării” pentru efectuarea majorării capitalului social al societăţii comerciale cu valoarea aferentă ”Terenurilor în curs de clarificare”.

 • In cazul Contractului privind privatizarea SC Distrigaz Sud SA Bucureşti, cumpărătorul nu a majorat capitalul social cu valoarea terenurilor aferentă unui număr de 56 certificate de atestare a dreptului de proprietate, în suprafaţă de 45.320,34 mp. De asemenea, cumpărătorul nu a determinat societatea să întocmească documentaţia în vederea obţinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate pentru 213 terenuri, în suprafaţă de 50.115,04 mp.
 • In cazul Contractului privind privatizarea SC Distrigaz Nord SA Târgu Mureş, cumpărătorul nu a majorat capitalul social cu valoarea terenurilor aferentă unui număr de 40 certificate de atestare a dreptului de proprietate, în suprafaţă de 18.067,33 mp. De asemenea, cumpărătorul nu a determinat societatea să întocmească documentaţia în vederea obţinerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate pentru 78 de terenuri, în suprafaţă de 28.705,86 mp.