Guvernul a intocmit un proiect de ordonanta de urgenta privind introducerea unei taxe speciale pentru explotarea resurselor minerale, altele decat gazele naturale. Potrivit proiectului care intra in vigoare la 1 februarie 2013, companiile care au activitati de exploatare si extractie a resurselor minerale, altele decat gazele naturale, sunt obligati la plata unei taxe speciale de 0,5% din venituri.

Domeniile in care se aplica noua taxa sunt: exploatarea forestiera, extractia carbunelui superior, extractia carbunelui inferior, extractia petrolului brut , extractia minereurilor feroase, extractia minereurilor de uraniu si toriu, extractia altor minereuri metalifere neferoase si alte activitati extractive.

Taxa speciala este de 0.5% aplicata la veniturile care sunt luate in considerare la stabilirea cifrei de afaceri potrivit reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. Taxa speciala reprezinta cheltuiala deductibila la stabilirea profitului impozabil.

Operatorii economici calculeaza, declara si platesc lunar taxa speciala asupra veniturilor obtinute, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se calculeaza aceasta taxa.

Taxa speciala se datoreaza pana la data de 31 decembrie 2014, iar banii obtinuti vor reprrezenta venit al bugetului de stat.