Compania Transgaz a publicat pe site-ul sau un anunt pentru recrutarea si selectia adrministratorilor profesionisti, in baza OUG/2011 privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice. În cadrul procesului de recrutare şi , pot depune candidaturi persoane fizice sau juridice atat din Romania, cat si din strainatate. Procedurile de numire a managementului privat ar trebui sa se incheie in aprilie la Transgaz, a declarat recent ministrul Economiei, Varujan Vosganian.

Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI) a selectat asocierea formată din Quest Advisors S.R.L. şi Transearch Internaţional S.R.L. pentru a asista Ministerul Economiei, în procesul de recrutare la cele trei companii. Candidaturile vor fi trimise/ depuse la Ministerul Economiei până cel târziu in data de 13 martie 2013.

Criterii de recrutare şi selectieale administratorilor celor trei companii: Transgaz, Romgaz si Nuclearelectrica

 • Minim 10 ani experienţa profesională, dintre care minim 5 ani în funcţii de administrare/ conducere;
 • Absolvent(ă) de studii superioare;
 • Cunoaşterea limbii române sau a unei limbi de circulaţie internaţională;
 • Persoanele juridice vor fi specializate în administrarea afacerilor din sectorul energetic, cu o experienţe de minim 5 ani;
 • Experienta persoanelor fizice sau juridice în funcţii de administrare/ conducere în companii cu cifra de afaceri de minim 100 milioane euro sau 1000 de angajaţi.
 • Pentru persoanele fizice/ reprezentanţii persoanelor juridice române constituie un avantaj cunoaşterea limbii engleze;
 • Pentru persoanele fizice/ reprezentanţii persoanelor juridice străine constituie un avantaj cunoaşterea limbii române;
 • Absolvent(ă) al(a) unei specializări/master în domeniile: management/ marketing/ juridic/ economic/tehnic;
 • Cunoştinţe aferente legislaţiei din domeniul de activitate al întreprinderii publice;
 • Cunoştinte în domeniul pieţelor de capital şi relaţia cu investitorii;
 • Experienţă atât în companii locale cât şi internaţionale;
 • Experienţă relevantă în cadrul persoanelor juridice de drept public sau de drept privat;
 • Experienţa în relaţia cu autorităţile publice, autorităţile de reglementare şi supraveghere;
 • Cunoştinţe de guvernanţă corporativă;
 • Viziune strategică demonstrată;
 • Abilităţi de comunicare interpersonală;
 • Profesionalism.

Reguli cu privire la procesul de selecţie

 • Pot fi selectaţi cel mult 2 (doi) membri din rândul funcţionarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul Ministerului Economiei – în calitate de autoritate publică tutelară sau din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.
 • Din cadrul noului Consiliu de Administraţie, cel mult 2 (doi) membri vor putea fi desemnat administratori executivi.
 • Cel puţin una dintre persoanele selectate trebuie să aibă o experienţă de minim 5 ani în domeniul gazelor naturale.
 • Cel puţin unul dintre membrii Consiliului de Administraţie trebuie să aibă studii economice şi experienţa în domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar, de cel puţin 5 ani.
 • O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi pe acţiuni/întreprinderi publice al căror sediu se afla pe teritoriul României.
 • În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.