Procesul de recrutare si selectie a administratorilor la societatile Nuclearelectrica, Transgaz si Romgaz se afla in plina desfasurare, potrivit Ministerului Economiei. Pana pe 13 martie 2013, termenul limita stabilit de Ministerul Economiei, au fost depuse peste 200 de candidaturi din partea persoanelor interesate.

Asistenta pentru acest proces este asigurată de asocierea formată din S.C. Quest Advisors S.R.L. şi S.C. Transearch International S.R.L.

Urmare a publicării în presa internă si internatională a anuntului cu privire la transmiterea candidaturilor pentru posturile de administratori la cele trei societăti comerciale, în termenul limită au fost depuse candidaturi, astfel:

 • pentru Societatea Natională „Nuclearelectrica” S.A.: 62 candidaturi;
 • pentru Societatea Națională de Gaze Naturale „Romgaz” S.A.: 79 candidaturi;
 • pentru Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A.: 67 candidaturi.

În prezent se află în analiză si evaluare dosarele depuse de candidati.

Criterii de recrutare şi selectieale administratorilor celor trei companii: Transgaz, Romgaz si Nuclearelectrica

 • Minim 10 ani experienţa profesională, dintre care minim 5 ani în funcţii de administrare/ conducere;
 • Absolvent(ă) de studii superioare;
 • Cunoaşterea limbii române sau a unei limbi de circulaţie internaţională;
 • Persoanele juridice vor fi specializate în administrarea afacerilor din sectorul energetic, cu o experienţe de minim 5 ani;
 • Experienta persoanelor fizice sau juridice în funcţii de administrare/ conducere în companii cu cifra de afaceri de minim 100 milioane euro sau 1000 de angajaţi.
 • Pentru persoanele fizice/ reprezentanţii persoanelor juridice române constituie un avantaj cunoaşterea limbii engleze;
 • Pentru persoanele fizice/ reprezentanţii persoanelor juridice străine constituie un avantaj cunoaşterea limbii române;
 • Absolvent(ă) al(a) unei specializări/master în domeniile: management/ marketing/ juridic/ economic/tehnic;
 • Cunoştinţe aferente legislaţiei din domeniul de activitate al întreprinderii publice;
 • Cunoştinte în domeniul pieţelor de capital şi relaţia cu investitorii;
 • Experienţă atât în companii locale cât şi internaţionale;
 • Experienţă relevantă în cadrul persoanelor juridice de drept public sau de drept privat;
 • Experienţa în relaţia cu autorităţile publice, autorităţile de reglementare şi supraveghere;
 • Cunoştinţe de guvernanţă corporativă;
 • Viziune strategică demonstrată;
 • Abilităţi de comunicare interpersonală;
 • Profesionalism.

Reguli cu privire la procesul de selecţie

 • Pot fi selectaţi cel mult 2 (doi) membri din rândul funcţionarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul Ministerului Economiei – în calitate de autoritate publică tutelară sau din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.
 • Din cadrul noului Consiliu de Administraţie, cel mult 2 (doi) membri vor putea fi desemnat administratori executivi.
 • Cel puţin una dintre persoanele selectate trebuie să aibă o experienţă de minim 5 ani în domeniul gazelor naturale.
 • Cel puţin unul dintre membrii Consiliului de Administraţie trebuie să aibă studii economice şi experienţa în domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar, de cel puţin 5 ani.
 • O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi pe acţiuni/întreprinderi publice al căror sediu se afla pe teritoriul României.
 • În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.