​Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a realizat un raport cu privire la analiza de supracompensare a sistemului de sprijin pe 2012 a producatorilor de energie regenerabila prin certificate verzi. In urma analizei cost-beneficiu, a rezultat ca pentru a nu se ajunge la supracompensare, numarul de certificate verzi trebuie reduse. Cea mai mare reducere va fi la energia solara. Vezi in text cate certificate verzi (CV) vor primi producatorii pentru fiecare MWh de energie produsa din surse regenerabile.

"Mecanismul de revizuire a numărului de certificate rezultat în urma analizei de supracompensare se bazează pe recalcularea anuală, pe durata de aplicare a schemei de sprijin, a numărului de certificate verzi/MWh astfel încât rata internă de rentabilitate (RIR) pentru fiecare tehnologie, pentru noii intraţi, la nivel agregat, să fie egală cu valoarea RIR de referinţă rezultată din analiza cost-beneficiu stabilită la autorizarea sistemului de promovare. În cazul în care se evidenţiază o tendinţă de creştere a ratei interne de rentabilitate cu mai mult de 10% faţă de nivelul de referinţă Guvernul ar urma să reducă numărul de certificate verzi pentru tehnologia respectivă", sustine ANRE intr-un comunicat.

Potrivit ANRE, din analiza cost-beneficiu cu actualizare efectuată la nivel agregat pentru fiecare categorie de tehnologie de producere a energiei regenerabile, cu luarea în considerare a indicatorilor rezultaţi din medierea costurilor şi conform capacităţilor prognozate a fi puse în funcţiune, a rezultat că pentru a nu se ajunge la supracompensare, numărul de certificate verzi acordate ar trebui să fie următorul:

  • Pentru energia eoliana produsa in instalatii noi, numarul de certificate verzi scade de la 2 la 1,5 CV pentru fiecare MWh
  • Pentru energia eoliana produsa in instalatii reutilizate, numarul scade de la 2 la 1,3 CV /MWh
  • Pentru energia produsa in centrale hidro cu o capacitate mai mica de 10 MW, numarul de certificate verzi scade de la 3 la 2,3/MWh
  • Pentru energia solara, numarul de certificate verzi scade de la 6 la 3/MWh.

Raportul cu privire la analiza de supracompensare a sistemului de promovare prin certificate verzi a energiei din surse regenerabile de energie pentru anul 2012, va fi publicat pe site-ul ANRE pe 29 martie.

Reducerea numărului de certificate verzi, aşa cum rezultă din concluziile Raportului de monitorizare, urmează a fi aplicată pe bază de Hotărâre de Guvern, în conformitate cu prevederile legale.

Numarul certificatelor scade, insa pe de alta parte, creste valoarea lor in urma unei indexari care se face anual. Reamintim ca ANRE a publicat in Monitorul Oficial un ordin privind indexarea valorii certificatelor verzi de care beneficiaza producatorii de energie regenerabila. Astfel, valoarea minima a unui certificat verde a crescut de la 28,1 euro la 28,8 euro, iar valoarea maxima a crescut de la 57,3 euro la 58,8 euro. Aceasta ajustare se face anual in baza Legii 220/2008.

Legea 220 prevede initial o valoare minima de tranzactionare de 27 euro/certificat si o valoare maxima de tranzactionare de 55 euro/certificat. Insa, aceeasi lege permite ajustarea anuala a pretului in raport cu indicele mediu de inflatie calculat la nivelul UE 27 de catre EUROSTAT. Pentru 2012, valoarea minima pe certificat a crescut la 28,1 euro, iar cea maxima la 57,3 euro. Pentru 2013, a fost stabilita o valoare minima de 28,8 euro si o valoare maxima de 58,8 euro. Trebuie precizat in Romania certificatele se tranzactioneaza la valoarea maxima. Anul trecut, pretul mediu de tranzactionare a certificatelor verzi a fost foarte aproape de valoarea maxima.

La inceputul acestui an, impactul asupra facturii a fost de 10%. Amintind acest aspect, ministrul delegat pentru energie a afirmat ca este necesara reducerea schemei de sprijin pentru regenerabile. "Trebuie sa fie o modificare a schemei echitabila pentru toata lumea. Astfel, nu vom modifica pretul minim al certificatelor verzi, dar nu mai putem sustine tariful maxim de 55 de euro pe certificat pentru ca anul acesta ajungem la un total de circa 500 milioane de euro ­ contravaloarea acestor certificate, care se va regasi in facturile tuturor consumatorilor. Noi nu suntem o tara atat de bogata ca sa sustinem asemenea subventii. Cu tot respectul pentru investitiile in acest tip de energie curata, dar acesti investitori trebuie sa inteleaga ca, asa cum s-a intamplat si urmeaza sa se intample in multe state europene, si schema noastra trebuie ajustata intr-un mod echitabil”, a spus Nita intr-un interviu acordat ziarului Bursa.

Precizam ca producatorii din Romania beneficiaza de cea mai generoasa schema de sprijin din UE. Nita a vorbit despre reducerea schemei de sprijin inca din momentul numirii sale in actuala functie. Motivul ar fi impactul prea mare asupra facturilor la energie. Doar in luna ianuarie, influenta a fost de circa 10%.

Legislatia sprijina proiectele in energii regenerabile prin sistemul certificatelor verzi, care permite investitorilor recuperarea investitiilor. Certificatele verzi sunt acordate pentru energia electrica produsa din surse regenerabile si livrate consumatorilor.

Practic, producatorii de energie regenerabila primesc un sprijin sub forma de certificate verzi (CV) in functie de tehnologia folosita. Insa, stimulentele acordate pentru investitiile in energia verde vor fi suportate de toti consumatorii de electricitate. Furnizorii sunt obligati, prin lege, sa cumpere aceste certificate verzi care mai departe se regasesc in pretul la consumatorul final. Tranzactionarea certificatelor verzi este independenta de tranzactionarea energiei electrice, care se realizeaza prin mecanisme de piata, pe piata de energie electrica. Prin aceasta schema de sprijin consumatorii finali suporta, prin pretul majorat al energiei electrice, acoperirea costurilor suplimentare de productie ale producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie.

In urma aplicarii acestei scheme de sprijin, sectorul regenerabilelor a inceput sa se dezvolte puternic. La ora actuala, s-a ajuns la o capacitate instalata de circa 2.000 MW in centrale eoliene si circa 50 MW unitati fotovoltaice si cam tot atat in centrale pe biomasa.