Ordinul ANRE nr.15/2013 referitor la valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi modalitatea de stabilire/avizare a structurilor amestecului nu exclude si nu interzice schimburile cantitative de gaze naturale (comerciale sau fizice) cu alte țări din afara spațiului comunitar, inclusiv cu Republica Moldova, aceste schimburi putând fi realizate numai în situația existenței interconectărilor fizice între sistemele de transport, precizeaza Agentia Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, intr-un comunicat remis HotNews.ro.

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei mai precizeaza ca a emis Ordinul nr.15/2013 având în vedere declanşarea de către Comisia Europeană în noiembrie 2012 a procedurii de infringement împotriva României pentru neîndeplinirea obligaţiilor care îi revin în temeiul articolelor 35 - 36 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene şi al articolului 40 litera (c) din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 2003/55/CE, potrivit cărora ''între statele membre UE sunt interzise restricţiile cantitative la export, precum şi orice măsuri cu efect echivalent".

Prin această reglementare s-a introdus posibilitatea exportului (fizic sau comercial) de gaze naturale din România către alte ţări UE, posibilitate condiţionată de necesitatea existenţei unor puncte de interconectare fizice între sistemele naţionale de transport ale acestor ţări, potrivit ANRE.