Departamentul pentru Energie intentioneaza sa aprobe indicatorii tehnico-economici pentru exploatarea zacamantului uranifer Promatar 1, Primatar 2, Bradu, Prisecani si Zona 3, in judetul Neamt, se arata intr-un proiect de Hotarare de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Economiei. Potrivit acestuia, finantarea se asigura din sursele proprii ale Companiei Nationale a Uraniului si din bugetul Ministerului Economiei-Departamentul pentru Energiei. Anexa proiectului de HG arata ca valoarea investitiilor este de 407,3 milioane de lei. Proiectul este promovat in contextul in careNuclearelectrica se afla in plin proces de listare pe bursa, subscrierea urmand sa se incheie pe 20 septembrie. Precizam ca uraniul este utilizat pentru functionarea reactoarelor nucleare..

Zacamantul se afla in comuna Grinties, judetul Neamt, in zona Carpatilor Orientali pe versantul stang al Vaii Bistricioara. POtrivit proiectului de HG, investitia s-ar derula pe o perioada de 9 ani. Capacitatea de exploatare medie anuala de minereu uranifer ar fi de 124 mii tone.

"Argumentele specialiştilor se bazează pe planurile de dezvoltare a noi unităţi nucleare (558 în diverse faze în întreaga lume, respectiv în construcţie, planificate sau propuse). Tendinţa mondială spre energie curată, fără emisii de gaze cu efect de seră, plasează energetica nucleară într-o pozitie favorabilă, în ciuda disputelor privitoare la problemele de siguranţă în exploatarea centralelor şi de depozitare finală a deşeurilor nucleare. Previziunile referitoare la construcţia de centrale nucleare arată că cererea de uraniu va creşte de 4 ori în următorii 10 ani, până la circa 112.000 tone octoxid de uraniu în 2020. Actualele surse de uraniu nu pot satisface un astfel de consum, motiv pentru care este nevoie de surse noi. În acest context global în ședința Guvernului din data de 05.05.2010 a fost aprobat Memorandumul cu tema: „Asigurarea de către Compania Naţională a Uraniului S.A. a materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear pentru unităţile 1 – 4 Cernavodă", se arata nota de fundamentare a proiectului.

Potrivit acestuia, România nu are o piaţă a uraniului, Compania Naţională a Uraniului S.A. fiind singurul furnizor din România de pulbere sinterizabilă de UO2 care constituie materia primă pentru fabricarea combustibililui nuclear necesar funcţionării centralei de la Cernavodă. În vederea asigurării materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării celor două unităţi nuclearoelectrice, precum şi a funcţionării în perspectivă a unităţilor 3 şi 4 este obligatorie şi urgentă parcurgerea concomitentă a următoarelor două direcţii: asumarea deschiderii unei noi capacităţi naţionale de producţie şi, respectiv, asigurarea cadrului legislativ necesar şi participarea pe plan mondial la concesionări de zăcăminte uranifere în vederea exploatării acestora sau la importul de minereu uranifer sau de concentrate tehnice, se mai precizeaza in nota de fundamentare.

Acesta mai arata ca in anul 2011 a fost încheiat acordul cadru împreună cu contractele subsecvente pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice complete necesare pentru punerea în operă a obiectivelor de investiții aferente zăcământului uranifer din Carpații Orientali (studii de fezabilitate cu toate studiile aferente).

Compania Naţională a Uraniului are în prezent un singur zăcământ în exploatare – zăcământul Crucea-Botuşana. Începând cu 01.01.2009 activitatea de exploatare a minereului de uraniu din perimetrul Băiţa Plai, jud.Bihor, a fost întreruptă, conform Acordului nr. 404434/28.11.2008 al Agenției Naționale pentru Resurse

Minerale. Licența de concesiune pentru exploatarea minereului de uraniu din zăcământul Crucea-Botuşana își încetează valabilitatea în anul 2015, (24.04.2015).