Compania Nationala a Uraniului (CNU) a supus dezbaterii publice un raport privind impactul de mediu asupra unui nou proiect care vizeaza construirea unei uzine de preparare a minereului uranifer in localitaea Feldioara, judetul Brasov. Trebuie precizat ca acolo exista deja o platforma pe care se prelucreaza minereul de uraniu (Uzinele R si E). Noua investiţie va avea o capacitate anuală de prelucrare proiectată de 80.000 – 120.000 tone minereu uranifer. Reamintim caCNU intentioneaza sa investeasca si intr-o noua exploatare- zacamantul uranifer Promatar 1, Primatar 2, Bradu, Prisecani si Zona 3, in judetul Neamt.

"Realizarea obiectivului presupune executarea de lucrări de construcţie a unităţilor de producţie, lucrări de montaj a instalaţiilor, utilajelor şi echipamentelor prevăzute în fluxul tehnologic de preparare a minereului de uraniu. Totodată se vor executa şi lucrări de construcţie a unui sediu cu destinaţie social – administrativă, precum şi o serie de edificii cu caracter gospodăresc (remiza PSI, secţia de reactivi chimici, rezervoare apă industrială, etc.)", se arata intr-un rezumat al raportului la studiul de mediu asupra noii uzine de preparare a minereului de uraniu. Vezi documentul atasat.

Potrivit acestuia, in ciuda reculului mondial al energeticii nucleare, urmare a accidentului de la Fukushima (Japonia) de la începutul anului 2011, acest sector va continua să se dezvolte, argumentul suprem fiind raportul favorabil investiţie/producţie (rezultat), mai ales în perspectiva creşterii semnificative a cererii mondiale de electricitate.

Previziunile referitoare la construcţia de centrale nucleare arată că cererea de uraniu la nivel mondial va creşte de 4 ori în următorii 10 ani, mai sustine CNU.

Compania Naţională a Uraniului S.A. este singurul furnizor din România de

pulbere sinterizabilă de UO2 care constituie materia primă pentru fabricarea combustibililui nuclear necesar funcţionării centralei de la Cernavodă. Producţia internă asigurată prin exploatarea şi prepararea minereurilor uranifere provenite din zăcământul Crucea – Botuşana va fi continuată până în anul 2015, pentru ca ulterior zăcământul să intre în faza de lichidare.

In condiţiile menţinerii în funcţiune a unităţilor 1 şi 2, respectiv în contextul intrării în exploatare a unităţilor 3 şi 4, vor fi demarate următoarelor proiecte nvestiţionale:

  • Deschiderea etapizată a zăcământului de uraniu Tulgheş – Grinţieş, intrare în faza de exploatare în anul 2016;
  • Proiectarea şi construirea unei uzine modulare de prelucrare a minereurilor uranifere, până în anul 2016;
  • Proiectarea şi construirea unei uzine de rafinare a concentratelor tehnice de uraniu, până în anul 2016.

Durata etapei de funcţionare operaţională a proiectului investiţional LOTUL 2 – Uzina de preparare minereuri uranifere – Uzina (TG) este de 20 de ani, respectiv în intervalul temporal 2016 - 2035.

România este singura ţară din Europa care produce în prezent combustibil nuclear pentru centrale nuclearo-electrice de tip CANDU.