Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie a selectat firma Boyden Global Executive Search pentru a acorda asistenţă în procesul de recrutare a candidaţilor, membri în Consiliul de Supraveghere de la Hidroelectrica, potrivit unui anunt publicat pe site-ul companiei. Consiliul de Supraveghere actual este provizoriu. Chiar presedintele acestuia, Remus Borza, a spus la sfarsitul saptamanii trecute ca va mai sta la Hidroelectrica doar o luna pana cand va fi schimbat Consiliul de Supraveghere. Nu este pentru prima oara cand la Hidroelectrica sunt angajate firme pentru recrutare de manageri privati. In primavara cand se afla in insolventa a demarat o procedura de selectie a 67 de mangeri prin firma Pedersen & Partners. De asemenea, anul trecut a fost incheiat un contract de 200.000 euro cu Egon Zehnder International pentru gasirea unui director general.

Nici pana in momentul de fata nu au fost numiti manageri privati la Hidroelectrica. Astfel, dupa doua proceduri de selectie fara rezultate, OPSPI demareaza o nou proces de recrutare a managerilor privati la Hidroelectrica, cu o noua firma. In luna iulie, intrebat de rezultatele acestor proceduri, Gabriel Dumitrascu,director in cadrul Departamentului pentru Energie, spunea ca nu a vazut nicio lista cu manageri privati si niciun rezultat. "Nu am vazut ca rezultatul muncii sa fi fost inregistrat intr-un document aprobat la Hidroelectrica", a spus Dumitrascu pentru HotNews.ro. Dumitrascu mai afirma ca nu stie cum s-au cheltuit banii. Reamintim ca pe 20 martie, administratorul judiciar al Hidroelectrica a demarat procesul de recrutare a 67 directori prin Pedersen & Partners, in baza unui contract de 60.000 euro.

Anul trecut a fost incheiat un contract cu Egon Zehnder International pentru suma de 200.000 euro. Gabriel Dumitrascu a spus ca in conditiile in care nu exista "rezultatele muncii", va fi demarata o noua procedura de selectie in baza unui acord-cadru semnat in decembrie 2012 cu cinci asocieri de firme specializate in recrutare si plasare de personal: PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants, D&B David si Baias si George Butunoiu Group, asocierea Boyden Global Executive Search si Choice Management&Consulting, asocierea Fast Forward Solutions si The Searchers Advisory Group, asocierea Quest Advisors si Transearch International, precum si cu firma Grafton Recruitment.

Astfel, s-a ajuns la actualul contract cu firma Boyden Global Executive Search pentru selectia de membri in Consiliul de Supraveghere.

Criterii de recrutare şi selectare:

 • Minim 10 ani experienţa profesională, dintre care minim 5 ani în funcţii de administrare/conducere;
 • Absolvent(ă) de studii superioare;
 • Cunoaşterea măsurilor prevăzute în Planul de reorganizare al S. P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A., aprobat de Adunarea Creditorilor in data de 18 Iunie 2013 si
 • confirmat de judecatorul sindic pe 20 iunie 2013, plan in baza căruia în data de 26 iunie 2013 Tribunalul Bucureşti a dispus încheierea procedurii insolventei.
 • Persoanele juridice vor fi specializate în administrarea afacerilor din sectorul energetic, cu o experienţe de minim 5 ani;
 • Experienta persoanelor fizice sau juridice în funcţii de administrare/ conducere în companii cu cifra de afaceri de minim 100 milioane euro sau 1000 de angajaţi
 • Cunoştinţe de afaceri specifice companiei şi sectorului energetic românesc;
 • Cunoaşterea limbii române sau a unei limbi de circulaţie internaţională.

Constituie avantaje:

 • Pentru persoanele fizice/ reprezentanţii persoanelor juridice române constituie un avantaj cunoaşterea limbii engleze;
 • Pentru persoanele fizice/ reprezentanţii persoanelor juridice străine constituie un avantaj cunoaşterea limbii române;
 • Absolvent(ă) al(a) unei specializări/master în domeniile: management/ marketing/juridic/economic/tehnic;
 • Cunoştinţe aferente legislaţiei din domeniul de activitate al întreprinderii publice;
 • Cunoştinte în domeniul pieţelor de capital şi relaţia cu investitorii;
 • Experienţă atât în companii locale cât şi internaţionale;
 • Experienţă relevantă în cadrul persoanelor juridice de drept public sau de drept privat;
 • Experienţa în relaţia cu autorităţile publice, autorităţile de reglementare şi supraveghere;
 • Cunoştinţe solide de guvernanţă corporativă;
 • Cunoştinţe despre piaţa de capital;
 • Viziune strategică demonstrată;
 • Abilităţi de comunicare interpersonală;
 • Profesionalism.

Reguli cu privire la procesul de selecţie

 • Pot fi selectaţi cel mult 2 (doi) membri din rândul funcţionarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul Ministerului Economiei
 • în calitate de autoritate publică tutelară sau din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.
 • Cel puţin una dintre persoanele selectate trebuie să aibă o experienţă de minim 5 ani în domeniul producţiei de energie electrica.
 • Cel puţin unul dintre membrii Consiliului de Supraveghere trebuie să aibă studii economice şi experienţa în domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar, de cel puţin 5 ani.
 • O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator şi/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăţi pe acţiuni/întreprinderi publice al căror sediu se afla pe teritoriul României.
 • În mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi.
 • Majoritatea membrilor Consiliului de Supraveghere selectaţi trebuie să fie formată din administratori neexecutivi şi independenţi în sensul art 138² din Legea nr. 31/1990.

Societatea are un capital social de 4.475.643.070 lei, deţinut în proporţie de 80,0561 % de Statul român prin Ministerul Economiei şi în proporţie de 19,9439 % de S.C. Fondul Proprietatea S.A. şi are ca domeniu principal de activitate, producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice.

Hidroelectrica S.A.este administrată în sistem dualist (directorat si consiliu de supraveghere), are în componenţă 7 sedii secundare cu statut de sucursală, fără personalitate juridică, S.H. Bistriţa, S.H. Cluj, S.H.Curtea de Argeş, S.H. Haţeg, S.H. Porţile de Fier, S.H. Râmnicu Vâlcea şi S.H. Sebeş şi o filială, S.C. HIDROELECTRICA SERV S.A. Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale membrilor Consiliului de Supraveghere se regăsesc în Actul Constitutiv al societăţii, fiind cele prevăzute în Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a în treprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Vezi mai multe detalii despre conditiile de recrutare pe site-ul Hidroelectrica.