​Parlamentul a transformat in lege Ordonanta de Urgenta 57/2013 privind amanarea acordarii unui numar de certificate verzi pentru producatorii de energie regenerabila. Camera Deputatilor a adoptat marti legea, urmand ca aceasta sa fie transmisa presedintelui pentru promulgare. In general, Legea pastreaza principalele prevederi din OUG, fiind amanate temporar o parte din certificate verzi, urmand ca acestea sa fie recuperate de catre producatori incepand 1 aprilie 2017 pentru centralele hidro si solare, respectiv incepand cu 1 ianuarie 2018 pentru centralele eoliene.

Legea prevede amânarea temporară, începând cu 1 iulie 2013, a acordării unui număr de certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs de centrale electrice hidro noi cu puteri electrice instalate mai mici sau egale cu 10 MW (un certificat verde) de centrale eoliene (un certificat verde), respectiv de centrale electrice solare (două certificate verzi).

Un amendament important introdus in lege prevede ca "se amână temporar tranzacţionarea unui număr de certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din surse regenerabile, acreditati de ANRE pana la 31 decembrie 2013". Initial, Ordonanta de Urgenta nu preciza data de "31 decemebrie 2013" si, astfel, amanarea se aplica si in cazul celor acreditati incepand cu 1 ianuarie 2014.

Insa, producatorii nou intrati pe piata nu se vor bucura de toate certificatele verzi prevazute de Legea 220/2008 privind energia regenerabila. In cazul acestora, Guvernul a stabilit printr-un act normativ publicat recent in Monitorul Oficial reducerea numarului de certificate verzi.Vezi detalii aici.

Legea 220/ 2008 prevede ca centralele eoliene primesc 2 certificate verzi pana in 2017, respectiv 1 certificate verde dupa 2018, pentru centralele fotovoltaice sunt prevazute 6 certificate, iar in cazul microhidrocentralelor noi cu putere instalata de el mult 10 MW 3 certificate si 2 certificate daca microidrocentralele sunt retehnologizate.

Un alt amendament se refera la faptul ca incepand cu 2015, cotele anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile se aproba prin Hotarare de Guvern la propunerea Departamentului pentru Energie. "Pentru perioada 2015-2020, cota anuală obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi se stabileşte anual şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru energie, în termen de 60 de zile de la data comunicării acesteia de către ANRE", se arata in lege.

Potrivit acesteia, incepând cu anul 2014, ANRE monitorizează anual cotele anuale realizate de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi în funcţie de gradul de realizare a obiectivului naţional şi impactul la consumatorul final, estimează, publică pe site-ul propriu şi informează Guvernul până la data de 30 iunie a anului curent asupra nivelului cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul următor.

Prin excepţie, ANRE calculează pentru anul 2014, până la data de 31 ianuarie 2014, cota de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, o publică pe site-ul propriu, informează Guvernul asupra nivelului acesteia şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru energie, până cel târziu la data de 31 martie 2014.

Aceste amendamente au fost introduse "nivelul ţintei naţionale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul final brut de energie electrică în perspectiva anului 2020 este in prezent atinsa, ca si obiectivul national". In aceste conditii, "se impune impunerea unei corelari intre acestea si ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie realizata in anul anterior si evolutia consumului final brut de energie electrică, cu o consecinta directa asupra impactului E-SRE in factura de energie electrica la consumatorul final".

Modalitatea de recuperare eşalonată a numărului de certificate verzi amânate se stabileşte de ANRE.