Departamentul pentru Energie considera ca in cererea presedintelui Traian Basescu de reexaminare a Legii privind certificatele verzi sunt "informatii eronate", se arata intr-un comunicat al institutiei. Comisia Europeana a fost prenotificata in vederea intentiei autoritatilor romane de a modifica legislatia privind schema de sprijin in domeniul energiei regenerabile, sustine Departamentul. Reamintim ca președintelui Traian Băsescu de a trimite Parlamentului spre reexaminare Legea privind reesalonarea acordarii de certificate verzi invocand faptul ca nu a fost prenotificata Comisia Europeana.

Comunicatul Departamentului pentru Energie:

"Comisia (DG COMP) a confirmat primirea prenotificării în data de 2 august 2013. Prenotificarea este înregistrată în SANI (State Aid Notification Interactive System)sub indicativul SA 37177 2013/PN-Modificări aduse schemei de sprijin prin certificate verzi", precizeaza Departamentul pentru Energie.

Acesta sustine ca in urma transmiterii prenotificării de către autoritățile române, Comisia a apreciat că „la prima vedere, modificările supuse atenției de către autoritățile române, nu par să ridice probleme semnificative în termeni de compatibilitate”. În ceea ce privește procedurile de lucru în relația cu Comisia Europeană, precizăm că prenotificarea este o etapă necesară în relația de informare a Comisiei deoarece dă posibilitatea acesteia să solicite clarificări și informații suplimentare înainte de luarea unei decizii.

În scrisoarea din 3 octombrie 2013, invocată în Cererea Președinției, sunt enumerate măsurile pentru care se face invitația de notificare: amânarea temporară a unor certificate verzi până în 2017-2018; modificări ale mecanismului de ajustare (la supracompensare); limitarea acreditărilor la nivelele stabilite în PNAER; posibilitatea de a solicita garanții financiare la racordare; tranzacționarea certificatelor verzi numai pe piața centralizată; anularea suportului pentru instalații fotovoltaice pe terenuri agricole; anularea suportului pentru energia livrată peste notificările orare; preluarea energiei cu certificate verzi pe bază de contracte ferme.

În data de 25 octombrie 2013, s-a întâlnit Grupul de lucru constituit pentru redactarea notificării (Departamentul pentru Energie, Consiliul Concurentei, ANRE, OPCOM, Transelectrica). În urma reluării dezbaterii OUG 57/2013 în Parlament, care urma să conducă implicit la modificări, pentru a nu oferi Comisiei spre evaluare măsuri contradictorii care să conducă la reluarea procedurii, notificarea a fost amânată pana la finalizarea dezbaterilor din Parlament și adoptarea legii.

Autoritățile au respectat procedurile de comunicare în relația cu Comisia Europeană. OUG nr.57/2013 reprezintă un act normativ extrem de important pentru români și pentru Sistemul Energetic Național. Nu trebuie să uităm că la inițierea OUG 57 s-a luat în calcul creşterea necontrolată a preţurilor la clienţii finali de energie electrică pe seama contribuției pentru energia regenerabilă, de la 8 lei în 2011 la 53 de lei per MWh în primul semestru din 2013. În plus, premisele depăşirii capacităţilor de racordare şi de echilibrare a sistemului energetic naţional nu pot fi ignorate. Nu în ultimul rând, România, similar celorlate state europene, se confruntă cu o amenințare la nivelul competitivității sectorului energointensiv, existând un risc foarte mare de relocare a acestor operatori economici. Ajustarea reglementărilor este imperios necesară, având în vedere și faptul că măsurile sunt luate în condițiile în care există toate premisele ca România să atingă din anul 2014 obiectivul național asumat pentru anul 2020 prin Directiva 2009/28/CE privind ponderea energiei din surse regenerabile, de 24% în consumul final brut de energie. În acest context, trebuie să analizăm cu atenție ce înseamnă interesul național și cum alegem să ne apărăm consumatorii casnici și industriali".

Legea transmisă spre promulgare aprobă Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, act normativ care modifică schema de ajutor de stat SA 33134 2011/N-RO, se arata in comunicatul Administratiei Prezidentiale.

Acesta mai arata ca potrivit Articolului 108 alineatul (3) al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene „Comisia este informată în timp util pentru a-și prezenta observațiile cu privire la proiectele care urmăresc să instituie sau să modifice ajutoarele”.

În data de 24 iunie 2013 Comisia Europeană a transmis o scrisoare către Reprezentanța Permanentă a Comisiei Europene prin care se precizează faptul că nu a fost transmisă nicio prenotificare, în sensul alineatului (3) al Articolului 108 din Tratat, privind modificarea schemei de ajutor de stat. În data de 3 octombrie 2013, Comisia a revenit cu o nouă scrisoare prin care subliniază necesitatea prenotificării, obligație neîndeplinită până în prezent de către Guvernul României.

"Astfel, considerăm că aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2013, până la îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, este inoportună şi expune România unor sesizări prealabile pentru încălcarea tratatelor constitutive ale Uniunii Europene", se mai precizeaza in comunicat.