Curtea de Conturi a descoperit o multime de nereguli la compania Transelectrica SA si filiala sa SMART SA, se arata in raportul Curtii de Conturi pe 2012. Potrivit acestuia, una dintre actiunile paguboase ale Transelectrica este efectuarea de cheltuieli salariale de 108 mii lei la nivel de management, fără bază legală. Practic, directorul general a primit 12 mii lei fara a avea un contract de mandat incheiat in conditiile legii. De asemenea, membrii Consiliului de Supraveghere au fost platiti cu 92 mii lei peste nivelul remuneratiei lunare aprobate de AGA. Alti 4 mii de lei fara baza legala au ajuns la secretarii Consiliului de Supraveghere si AGA.

In raport nu se precizeaza cine este directorul general care a primit 12.000 lei fara baza legala. In 2012 la conducerea Transelectrica s-au perindat trei directori generali.

Alte nereguli constatate care au prejudiciat compania cu milioane de lei au mai fost: atribuirea de contracte de prestari servicii la preturi mai mari fata de oferte, efectuarea de plati nedatorate, nerecuperarea cheltuielilor efectuate în contul unor agenți economici care au realizat dezechilibre în Sistemul Energetic Național, vânzarea de autotransformatoare la preturi subevaluate, achiziția de bunuri și servicii la prețuri supraevaluate, etc

Nereguli la Transelectrica:

 • Efectuarea în anul 2011, de cheltuieli salariale în sumă de 1.350 mii lei, peste limita legală stabilită în Legea bugetului de stat, respectiv peste nivelul cheltuielilor salariale din anul precedent, actualizat cu indicele de inflaţie prognozat;
 • Efectuarea de cheltuieli salariale, în sumă de 108 mii lei, fără bază legală, prin acordarea de remunerații lunare directorului general (12 mii lei), fără a avea un contract de mandat încheiat în condițiile legii, de remunerații membrilor Consiliului de supraveghere (92 mii lei), peste nivelul remuneraţiei lunare aprobat de AGA, de remunerații secretarilor Consiliului de supraveghere/AGA/Consiliului de administraţie (4 mii lei), neprevăzute a se acorda prin legislaţia în vigoare;
 • Atribuirea de contracte de prestari servicii la preturi mai mari fata de oferte, efectuarea de plati nedatorate, nerecuperarea cheltuielilor, în sumă de 29.941 mii lei, efectuate în contul unor agenți economici care au realizat dezechilibre în Sistemul Energetic Național, vânzarea de active (autotransformatoare) la preturi subevaluate, achiziția de bunuri și servicii la prețuri supraevaluate, efectuarea de cheltuieli salariale la nivel de management, fără bază legală,
 • Nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, respectiv nu au fost inventariate bunurile aparţinând societății, predate în custodie la terți și nu au fost luate măsuri de recuperare a bunurilor constatate lipsă în gestiune;
 • Efectuarea de plăţi nedatorate, în sumă de 3.541 mii lei, reprezentând taxă pentru servicii prestate în clădirea închiriată din București, str. Olteni, majorată în alte condiții decât cele stabilite în contract;
 • Atribuirea unui contract de prestări servicii de întreținere a culoarelor de trecere a liniilor electrice aeriene, în valoare de 1.971 mii lei, unui agent economic care nu îndeplinea condițiile de participare. Atribuirea a 4 contracte de astfel de servicii, la prețuri majorate cu sumă de 4.038 mii lei, față de prețurile ofertate de aceleași societăți la prima licitație, în condițiile în care, într-un interval de numai 50 zile, au participat la două licitații electronice organizate, iar la a doua licitație, au depus oferte cu valori de 2,6 ori mai mari, fără a modifica cantitățile de lucrări și fără a fi impuse alte condiții suplimentare care să conducă la majorarea prețului față de prima licitație;
 • Efectuarea de plăți nedatorate, în sumă estimată de 314 mii lei, pentru: servicii de defrișare (tăierea a 2.766 arbori), pentru care prestatorii de servicii nu au făcut dovada obţinerii autorizaţiei de exploatare, inventarierii şi marcării arborilor (105 mii lei); servicii efectuate de același prestator la tarife superioare față de cele acceptate pentru același tip de lucrare, în contractele încheiate direct cu același prestator (178 mii lei), precum și pentru servicii de defrișare executate, în același an, pe aceleași suprafețe și decontate atât prestatorului, cât și SC Smart SA Bucureşti (31 mii lei);
 • Efectuarea de plăți nedatorate, estimate la 1.378 mii lei, pentru lucrări de vopsitorie la stâlpi (705 mii lei), pentru care, în situațiile de lucrări întocmite de prestatori, au fost incluse și acceptate la plată, cantităţi de vopsea și diluant precum și un consum de manoperă/mp, peste nivelul celor stabilite în Norma republicană și Indicatoarele de norme de deviz, precum și articole de lucrări (operațiuni pregătitoare vopsirii: curățare, rașchetare și ștergere praf) pe suprafețe pe care nu s-a aprobat execuția
 • lucrărilor întrucât linia LEA se afla sub tensiune (673 mii lei);
 • Efectuarea de plăți nedatorate, în sumă de 556 mii lei, pentru lucrări de defrișare manuală a suprafețelor (în perimetrul și la baza stâlpilor LEA), pentru care, în situațiile de lucrări întocmite de prestatori, s-a inclus și acceptat la plată, un consum de manoperă/100mp, peste cel stabilit în Specificațiile tehnice și Indicatoarele de norme de deviz (10,26 ore în loc de 6,40 ore);
 • Efectuarea în anul 2011, de cheltuieli salariale în sumă de 1.350 mii lei, peste limita legală stabilită în Legea bugetului de stat, respectiv peste nivelul cheltuielilor salariale din anul precedent, actualizat cu indicele de inflaţie prognozat;
 • Efectuarea de cheltuieli salariale, în sumă de 108 mii lei, fără bază legală, prin acordarea de remunerații lunare directorului general (12 mii lei), fără a avea un contract de mandat încheiat în condițiile legii, de remunerații membrilor Consiliului de supraveghere (92 mii lei), peste nivelul remuneraţiei lunare aprobat de AGA, de remunerații secretarilor Consiliului de supraveghere/AGA/Consiliului de administraţie (4 mii lei), neprevăzute a se acorda prin legislaţia în vigoare;
 • Nerecuperarea cheltuielilor, în sumă de 29.941 mii lei, efectuate în contul unor agenți economici care au realizat dezechilibre în Sistemul Energetic Național, datorită schimburilor internaționale neplanificate de energie;
 • Neurmărirea recuperării creanțelor, în sumă de 468 mii lei, în cadrul termenului legal de prescripție precum și necalcularea și nesolicitarea de penalități/dobânzi legale, pentru neachitarea la termen a facturilor emise;
 • Neconstituirea de garanţii financiare în cazul unor societăți care au derulat operațiuni pe piaţa de energie și de la care creanțele nerecuperate însumează 80.145 mii lei, iar societățile în cauză se află în procedură de insolvență;
 • Utilizarea reţelei naţionale de transport al energiei electrice, fără a avea la bază un contract de concesiune încheiat în condițiile legii, în sensul că, contractul de concesiune încheiat nu a intrat în vigoare deoarece nu a fost publicat în Monitorul Oficial, iar conţinutul-cadru al caietului de sarcini nu a fost aprobat prin hotărâre a Guvernului;
 • Nerealizarea de venituri, în sumă de 756 mii lei, din vânzarea de active (autotransformatoare) la prețuri inferioare comparativ cu alte bunuri similare vândute de entitate, sau față de contravaloarea cantităților de deșeuri estimate a rezulta în urma dezmembrării acestora.

Nereguli la SC pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart” SA

 • Efectuarea de plăți nedatorate, în sumă totală de 949 mii lei, pentru lucrări de intervenții la liniile electrice aeriene (LEA), prin acceptarea în mod nelegal la plată a decontării cheltuielilor indirecte (30%) și a cotei de profit (5%) pentru materiale în valoare totală de 2.601 mii lei, puse la dispoziția executantului lucrării;
 • Efectuarea de plăți nedatorate, în sumă de 428 mii lei, pentru lucrări de vopsitorie stâlpi (curățare cu peria de sârmă și rașchetarea straturilor vechi de vopsea exfoliată sau rugină, ștergerea de praf și degresarea, vopsirea (1 strat) cu pensula pe o suprafață de 12.870 mp, pentru care nu au fost eliberate autorizații de lucru linia fiind sub tensiune);
 • Achiziția de bunuri și servicii la prețuri supraevaluate față de prețul pieții, respectiv:
 • Achiziția de materiale la prețuri supraevaluate față de prețul pieței, în sensul că au fost achiziționate 9.600 ml „fir pilot diametrul Ǿ 18 mm” la prețul de 138 lei/ml și, respectiv, 9.000 ml „fir pilot diametrul Ǿ 16 mm” la prețul de 132 lei/ml, în condițiile în care, aceleași materiale au fost achiziționate cu un an în urmă de la același furnizor, la prețuri mult mai mici, respectiv la prețul unitar de 44 lei/ml și, respectiv, de 37 lei/ml, diferența de preț estimată fiind de 2.369 mii lei;
 • Achiziția de truse, aparate și dispozitive (burghie, ciocane, discuri, polizoare, truse clești, valize și cutii metalice de transport) la prețuri supraevaluate față de prețul pieței, diferența de preț estimată fiind de 1.807 mii lei;
 • Achiziția de echipamente și accesorii pentru computer la prețuri supraevaluate față de prețul pieței, diferența de preț estimată fiind de 45 mii lei;
 • Achiziția de mașini unelte și accesorii de perforat metal, echipamente de ridicat, la prețuri supraevaluate față de prețul pieței, diferența de preț estimată fiind de 808 mii lei, în condițiile în care, o parte din bunurile recepționate nu corespund cerințelor din caietul de sarcini, fiind incomplete sau de alte dimensiuni;
 • Achiziția de utilaje, piese şi accesorii pentru maşini, unelte şi pentru echipamente de ridicare şi manipulare, la prețuri supraevaluate față de prețul pieței, diferența de preț estimată fiind de 263 mii lei, în condițiile în care, achiziția s-a efectuat pe componente a căror valoare însumată este superioară prețului mijlocului fix din care fac parte componentele achiziționate;
 • Achiziția de anvelope auto pentru iarnă (inclusiv camere de aer și benzi de jantă), la prețuri supraevaluate față de prețul pieței, diferența de preț estimată fiind de 86 mii lei;
 • Acceptarea și decontarea, în cazul unor lucrări de vopsitorie stâlpi, a 7.622 l grund (mastic epoxidic), la prețuri supraevaluate față de prețul pieței, în sensul că, în situațiile de lucrări întocmite de prestatori, cantitatea de grund mastic epoxidic „Masticon” a fost inclusă și acceptată la plată, la prețul de 93 lei/l, în condițiile în care, în același an (2011), același produs a fost achiziționat de la același furnizor/producător, de către alți prestatori care aveau contracte încheiate cu SC Smart SA, la prețul
 • unitar de 32 lei/l, diferența de preț estimată fiind de 469 mii lei.
 • Efectuarea de plăți nedatorate estimate la 703 mii lei pentru lucrări de vopsitorie la stâlpi, acceptate la plată cu nerespectarea condițiilor stabilite în caietul de sarcini privind consumul de vopsea și consumul de manoperă/100mp, în sensul că a acceptat la plată, în oferte și în situațiile de lucrări, cantităţi de vopsea pe metru pătrat, precum și un consum de manoperă/în ore/100 m, mai mare decât cel prevăzut în specificațiile tehnice, indicatoare de norme de deviz;
 • Majorarea nejustificată a cheltuielilor de exploatare cu suma de 2.766 mii lei, reprezentând premii acordate salariaților în alte condiții decât cele stabilite prin contractul colectiv de muncă;
 • Efectuarea de plăți nedatorate, estimate la 126 mii lei, pentru facturi de combustibil achiziționat pe bază de carduri emise de furnizor, fără a avea la bază documente care să justifice alimentarea cu combustibil a vehiculelor (116 mii lei), precum și pentru servicii şi produse (10 mii lei) necontractate (spălări automate, servicii curățenie auto, mâncare, băuturi, accesorii auto, lichide auto), fără a se cunoaşte utilizatorii cardurilor şi fără a avea la bază documente justificative;
 • Efectuarea de plăți nedatorate, estimate la suma de 44 mii lei, pentru servicii de catering acceptate la plată fără a avea la bază documente care să certifice scopul pentru care au fost efectuate aceste cheltuieli și în ce au constat serviciile respective (cantitate, preț unitar).

In raportul Curtii de Conturi nu se precizeaza daca au fost sesizate organele de ancheta, ci doar ca au fost facute recomandari privind intrarea in legalitate.