Presiunile consumatorilor industriali legate de deblocarea Legii privind reesalonarea acordarii de certificate verzi producatorilor de energie regenerabila au efect asupra Guvernului. Victor Ponta a anuntat miercuri in cadrul sedintei de Guvern ca din cauza blocarii acestei legi de catre presedintele Traian Basescu, facturile la consumatorii industriali vor creste cu 50%. La fel vor creste si in cazul consumatorilor casnici. Legea a fost trimisa de presedinte la Curtea Constitutionala. "Ideea este sa aparam industria, eventual printr-o noua ordonanta", a spus Ponta. Insa, exista deja in vigoare o Ordonanta de Urgenta privind reesalonarea acordarii certificateor verzi, insa nu a fost promulgata pana acum Legea de aprobare a acestui act normativ. Singurul motiv pentru care ar veni Guvernul cu o noua Ordonanta de Urgenta ar fi declararea neconstitutionalitatii legii de catre Curtea Constitutionala.

Un posibil risc al cresterii preturilor cu 50% este discutabil, in conditiile in care pretul unui certificat verde este in scadere. De la 246 lei in vara anului trecut a ajuns la 160 lei in prezent.

Presedintele Traian Basescu a trimis pe 26 februarie, la Curtea Constitutionala, o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii privind reesalonarea acordarii de certificate verzi catre producatorii de energie regenerabila. Sesizarea a fost facuta dupa ce Parlamentul a respins o cerere a presedintelui de reexaminare a acestei legi. Ca si in cazul cererii de reexaminare, motivul sesizarii este incalcarea unui articol din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, nefiind respectate procedurile de notificare a Comisiei Europene in privinta modificarii unei scheme de sprijin.

"Putem observa faptul că, în opinia Comisiei Europene, procedura de notificare şi prenotificare, impusă de Articolul 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, nu a fost respectată, fapt ce poate atrage declanşarea unei proceduri de infringement împotriva României", se arata in sesizarea presedintelui. In sesizare este citata o scrisoare a Comisiei Europene din octombrie 2013 prin care se solicita autoritatilor romane o notificare oficiala in privinta intentiei de modificare a schemei de sprijin in domeniul energiei regenerabile. In aceeasi scrisoare, Comisia Europeana informa ca primit o serie de plangeri legate de aceasta intentie a autoritatilor romane. HotNews.ro a prezentat inca de la inceputul lunii ianuarie continutul acestei scrisori. Vezi aici scrisoarea.

  • Sesizarea presedintelui:

"Legea pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, PL-x nr. 227/2013, a fost adoptată de Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, în data de 17 decembrie 2013 şi transmisă spre promulgare preşedintelui României în data de 19 decembrie 2013.

În data de 10 ianuarie 2014, am solicitat reexaminarea legii. Cererea de reexaminare a fost respinsă, atât de Senat, în calitate de primă cameră sesizată, cât şi de Camera Deputaţilor, care, în calitate de cameră decizională, a adoptat legea în forma iniţială în data de 11 februarie 2014, iar, în data de 19 februarie 2014, a transmis-o spre promulgare.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2013, aprobată prin legea transmisă spre promulgare, modifică schema de ajutor de stat SA 33134 2011/N-RO. Potrivit Articolului 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene „Comisia este informată în timp util pentru a-şi prezenta observaţiile cu privire la proiectele care urmăresc să instituie sau să modifice ajutoarele”.

Guvernul României a emis această ordonanţă de urgenţă în data de 4 iunie 2013, ea fiind publicată în Monitorul Oficial al României, Partea nr. 335 din data de 7 iunie 2013, cu intrare în vigoare la data de 1 iulie 2013. Drept urmare, în data de 24 iunie 2013 Comisia Europeană a transmis o scrisoare către Reprezentanţa Permanentă a Comisiei Europene, prin care precizează faptul că nu a fost transmisă nicio prenotificare, în sensul alineatului (3) al Articolului 108 din Tratat, privind modificarea schemei de ajutor de stat.

Ca urmare a acestei scrisori, în data de 2 august 2013, la aproape două luni de la emiterea actului normativ, Departamentul pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei a transmis Comisiei o scrisoare de prenotificare, înregistrată în SANI (State Aid Notification Interactive System) sub indicativul SA 37177 2013/PN - Modificări aduse schemei de sprijin prin certificate verzi.

Comisia a răspuns acestei scrisori în data de 3 octombrie 2013, reclamând că: „În urma unei examinări preliminarii și pentru aplicarea punctului 15 al Comunicării privind Procedura Simplificată, dorim să vă informăm că această Comunicare privind Procedura Simplificată s-a dovedit a fi neaplicabilă pe măsura prenotificată deoarece există mai multe amendamente ale schemei inițiale de sprijin care trebuie analizate, iar Comisia a primit deja mai multe plângeri cu privire la această măsură faţă de care trebuie adoptată o poziție. Prin urmare, măsura prenotificată nu pare a se califica pentru a fi tratată în conformitate cu aceasta Comunicare. Astfel, măsura prenotificată, odată notificată, va fi tratată în conformitate cu procedurile normale prevăzute în Regulamentul 659/199” şi că „procedura de notificare s-a dovedit a fi incompletă (…) pentru a permite Comisiei să adopte o decizie cât mai curând posibil, sugerăm ca autorităţile române să notifice în mod formal măsura şi să includă toate informațiile suplimentare solicitate în cadrul notificării”.

Totodată, în cadrul aceleiași comunicări din data de 3 octombrie 2013 sunt enumerate măsurile pentru care se face invitația de notificare: amânarea temporară a unor certificate verzi până în 2017 - 2018; modificări ale mecanismului de ajustare (la supracompensare), limitarea acreditărilor la nivelurile stabilite în Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile (PNAER); posibilitatea de a solicita garanții financiare la racordare, tranzacționarea certificatelor verzi numai pe piața centralizată, anularea suportului pentru instalații fotovoltaice pe terenuri agricole, anularea suportului pentru energia livrată peste notificările orare şi preluarea energiei cu certificate verzi pe bază de contracte ferme.

În concluzie, putem observa faptul că, în opinia Comisiei Europene, procedura de notificare şi prenotificare, impusă de Articolul 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, nu a fost respectată, fapt ce poate atrage declanşarea unei proceduri de infringement împotriva României.

Având în vedere argumentele de mai sus, ţinând cont de încălcarea prevederilor Articolului 108 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, atât în procesul de emitere a Ordonanţei de Urgenţă, cât şi în cel de aprobare a sa de către Parlament, nefiind respectată procedura impusă de Tratat pentru iniţierea ori modificarea schemelor de ajutor de stat, învederăm că Legea pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, transmisă președintelui României spre promulgare, este neconstituţională deoarece contravine dispoziţiilor Art. 148 alin. (4) din Constituţia României, potrivit cărora „Parlamentul, preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene”.

România ca stat membru al Uniunii Europene trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile ce decurg din această calitate, iar alineatul (4) al Articolului 148 din Legea Fundamentală este o garanţie de ordin instituţional a bunei funcţionări a statului român în cadrul Uniunii Europene, a îndeplinirii de către acesta a obligaţiilor ce rezultă din întreaga ordine normativă europeană. O astfel de garanţie instituţională, precum cea instituită prin alineatul (4) al Articolului 148 din Constituție, vizează toate puterile statului, participarea în cadrul organizaţiei supranaţionale implicând în primul rând aplicarea normelor din ordinea juridică a Uniunii Europene, toate autorităţile publice fiind obligate să contribuie, în limita competenţelor lor constituţionale, la respectarea şi punerea în aplicare a prevederilor din sistemul normativ european. Cu atât mai mult această obligaţie incumbă autorităţii legislative şi autorităţii executive, ca principală autoritate publică aflată în legătură permanentă cu instituţiile Uniunii Europene.

Având în vedere cele expuse, vă solicităm să constataţi neconstituţionalitatea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie".

Reamintim ca Traian Basescu a cerut la inceputul lui ianuarie reexaminarea Legii privind amanarea acordarii unui numar de certificate verzi pentru producatorii de energie regenerabila.Motivul cererii era incalcarea unui articol din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, potrivit caruia Comisia Europeana "este informata in timp util pentru a-si prezenta observatiile cu privire la proiectele care urmaresc sa instituie sau sa modifice ajutoarele". In schimb, Departamentul pentru Energie a considerat ca in cererea presedintelui Traian Basescu de reexaminare a Legii privind certificatele verzi sunt "informatii eronate".

  • Potrivit presedintelui, Comisia Europeana a trimis o scrisoare autoritatilor romane, pe 3 octombrie, prin care sublinia necesitatea prenotificarii, obligatie neindeplinita pana in prezent de catre Guvernul Romaniei.
  • A doua zi, Departamentul pentru Energie a dat o replica presedintelui spunand ca in cererea de reexaminare exista "informatii eronate" deoarece Comisia a fost prenotificata. Insa nu s-a ajuns la notificare deoarece urma ca OUG privind reesalonarea certificatelor verzi sa fie modificata in Parlament.  "Pentru a nu oferi Comisiei spre evaluare masuri contradictorii care sa conduca la reluarea procedurii, notificarea a fost amanata pana la finalizarea dezbaterilor din Parlament si adoptarea legii", a explicat Departamentul pentru Energie motivul pentru care nu a trimis notificare oficiala.
  • HotNews.ro a obtinut scrisoarea Comisiei in care se arata ca intr-adevar a fost trimisa o prenotificare, insa nu este suficienta pentru adoptarea unei decizii. Comisia considera ca proiectul de notificare este insuficient, motiv pentru care solicita autoritatilor romane informatii suplimentare. In aceste conditii, Comisia solicita notificarea formala a masurii prin care sa transmita informatiile suplimentare solicitate.

Vezi aici mai multe detalii despreScandalul certificatelor verzi din energie: Ce a transmis Comisia Europeana Romaniei

Legea blocata de presedinte este de aprobare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului care prevede amanarea subventiilor acordate prin certificate verzi pentru producatorii de energie "verde", subventii care valoreaza conform estimarilor zeci de milioane de euro. Legea prevede amanarea temporara, incepand cu 1 iulie 2013, a acordarii unui numar de certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs de centrale electrice hidro noi cu puteri electrice instalate mai mici sau egale cu 10 MW (un certificat verde) de centrale eoliene (un certificat verde), respectiv de centrale electrice solare (doua certificate verzi). Inainte de modificare, legislatia (Legea 220/2008) prevede ca centralele eoliene primesc 2 certificate verzi pana in 2017, respectiv 1 certificate verde dupa 2018. Pentru centralele fotovoltaice erau prevazute 6 certificate, iar in cazul microhidrocentralelor noi cu putere instalata de el mult 10 MW 3 certificate si 2 certificate daca microidrocentralele sunt retehnologizate.