Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, în ședința de marti, Planul de dezvoltare a reţelei electrice de transport (RET) pe 10 ani, document elaborat de Transelectrica, informeaza ANRE.

Potrivit legii energiei electrice si a gazelor naturale 123/2012, operatorul de transport si de sistem are obligația de a elabora planuri de investiții și dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani, în concordanță cu stadiul actual și evoluția viitoare a consumului de energie și a surselor, inclusiv importurile și exporturile de energie. Planurile de dezvoltare conțin modalitățile de finanțare și realizare a investițiilor privind rețelele de transport, cu luarea în considerare și a planurilor de amenajare și sistematizare a teritoriului străbătut de acestea, în condițiile respectării normelor de protecție a mediului.

"Menționăm, totodată, că, Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică prevede înfiinţarea Rețelei Europene a Operatorilor de Transport si Sistem pentru Energie Electrica (ENTSO-E) pentru cooperarea operatorilor de transport si de sistem europeni, organism care, în vederea realizării unei viziuni unitare asupra dezvoltării RET europene, elaborează Planul de dezvoltare a reţelei pe 10 ani la nivel comunitar", mai precizeaza ANRE.

Potrivit autoritatii, planul comunitar are la bază planurile regionale şi naţionale de dezvoltare ale RET, iar Planul de dezvoltare a reţelei electrice de transport (RET) pe 10 ani elaborat de CN Transelectrica SA și aprobat de ANRE contribuie la stabilirea investiţiilor necesare pentru satisfacerea cerinţelor de ordin tehnic impuse de funcţionarea interconectată a SEN cu reţeaua ENTSO-E și la asigurarea funcționării interconectate, în condiţii de siguranţă, a Sistemului electroenergetic national cu sistemele electroenergetice din Europa.