Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, a incheiat o Conventie de colaborare cu Institutul National de Statistica, informeaza autoritatea de reglementare. Prin aceasta Conventie se reglementeaza continutul si derularea actiunilor de cooperare intre ANRE si INS in domeniul sistemului informational statistic, in scopul completarii si dezvoltarii capacitatii de informare si decizie, precum si al intregirii fondului national de date statistice.

ANRE va coopera cu INS in identificarea surselor de date administrative existente ce pot fi utilizate in producerea de statistici, vor crea registre si baze de date commune cu scopul exclusive de producere de statistici oficiale, in conditiile pastrarii caracterului confidential al datelor

ANRE va colabora in pregatirea si realizarea Programului Statistic National Anual, avand un reprezentant in Comitetul Sistemului Statistic National - COMSTAT, in acord cu Regulamentul Parlamentului european si al Consiliului privind statisticile europene.