Compania Hidro Tarnita a anuntat ca a publicat joi anuntului international privind initierea procedurii de selectie de investitori in vederea implementarii proiectului strategic de interes national Centrala hidroelectrica cu acumulare prin pompaj Tarnita-Lapustesti, cu o capacitate de 1.000 MW. Investitia este estimata la aproximativ 1 miliard euro.

Vezi documentul atasat

Centrala va fi situata la 30 km departare de orasul Cluj-Napoca, pe valea raului Somesul Cald, pe versantul stang al acumularii Tarnita si este prevazuta a se realiza cu patru grupuri reversibile, turbina-pompa, cu o putere instalata de 4x 250 MW, constructia fiind preconizata a se realiza in doua etape, pe parcursul a 5-7 ani. Fiind o centrala cu acumulare prin pompaj, va asigura o crestere a sigurantei in functionare a sistemului electroenergetic. Capacitatea lacului superior va fi de 10 milioane metri cubi apa. Peste 4.000 de locuri de munca vor fi create pe parcursul constructiei.

In acest context, realizarea CHEAP Tarnita-Lapustesti este un proiect prioritar de interes national pentru Romania, avand in vedere serviciile tehnologice de sistem si de echilibrare pe care le va pune la dispozitia SEN, permitand Romaniei sa-si indeplineasca angajamentele europene si obiectivele de strategie energetica in conditii de siguranta.

Proiectul va avea un rol important in participarea la reglajul frecventa-putere necesar odata cu intrarea in functiune a grupurilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda.

Guvernul Romaniei a aprobat prin Memorandum in anul 2013 realizarea investitiei necesare realizarii Centralei Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnita-Lapustesti prin intermediul societatii de proiect HIDRO TARNITA S.A., la capitalul careia vor participa companii din domeniul energiei, avand capital integral sau majoritar detinut de stat, respectiv: COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A., SAPE S.A., NUCLEARELECTRICA S.A. si COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. alaturi investitori selectati, in conformitate cu prevederile legale referitoare la constituirea de societati mixte.

 • Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca investitorii

Capacitatea financiara

Pentru admiterea la Procedura de Selectie a unui investitor care se incadreaza in Categoria I si/sau in Categoria II prevazute la punctul 1 de mai sus, acesta trebuie sa indeplineasca, in mod cumulativ, urmatoarele criterii financiare (in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate – IAS):

 • Venituri anuale (media veniturilor anuale in ultimii trei ani financiari incheiati) trebuie sa fie mai mare de 200 milioane EUR;
 • Marja medie a EBITDA (media in ultimii trei ani financiari incheiati a EBITDA) trebuie sa fie mai mare de 10%;
 • Datoria neta/EBIDTA (pentru ultimul an financiar incheiat) trebuie sa fie mai mica de 5x.

Pentru admiterea la Procedura de Selectie a unui investitor care se incadreaza in Categoria III prevazuta la punctul 1 de mai sus, acesta trebuie sa indeplineasca urmatorul criteriu:

 • Angajament de capitaluri proprii mai mare de 100 milioane EUR, intr-un proiect din domeniul energetic care are o valoare egala cu, sau mai mare de, 500 milioane EUR.

In cazul participarii la Procedura de Selectie in asociere, criteriile de precalificare privind capacitatea financiara, pentru fiecare categorie de investitori, se vor considera indeplinite daca cel putin unul dintre membrii asocierii indeplineste criteriul de precalificare care corespunde categoriei de investitori in care acest membru al asocierii se incadreaza. Pentru evitarea oricarui dubiu, nu se va proceda la cumularea resurselor financiare ale membrilor asocierii.

Etapele procedurii de selectie:

 • Documentul care contine informatii despre etapa de precalificare si etapa de negociere preliminara si neangajanta a Procedurii de Selectie si care detaliaza documentele necesare in aceste etape si procedurile ce urmeaza a fi aplicate (“Documentatia pentru Precalificare”) poate fi procurat incepand cu data de 11 august 2014, ora 09:00 (ora Romaniei), de la sediul Societatii din Bucuresti, Sectorul 2, Bdul Carol I nr. 29, etaj 4, camera 406, cod postal 020921. Documentatia pentru Precalificare poate fi ridicata de la sediul Societatii zilnic, de luni pana vineri (exceptand zilele de sarbatoare legala), in intervalul orar 09:00 – 15:00.
 • Incepand cu data de 11 august 2014, investitorii interesati pot descarca de pe pagina de internet a Societatii (www.hidrotarnita.ro) Regulamentul de Functionare a Camerei de Date, care include si Angajamentul de Confidentialitate. Incepand cu data de 7 august 2014, pe pagina de internet a Societatii va fi disponibil prezentul Anunt, precum si o Prezentare de Marketing a Proiectului. Documentatia pentru Precalificare costa 12.000 Euro, la care se adauga TVA
 • Data si ora limita pana la care pot fi depuse documentele mentionate este 31 octombrie 2014, ora 10:00 (ora Romaniei), acest termen fiind termen de decadere.
 • Deschiderea plicurilor continand documentele de participare la etapa de precalificare (Plicul nr. 1) se va face la data de 31 octombrie 2014, ora 11:00, la sediul Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie, situat in Bucuresti, Sectorul 6, Str. Splaiul Independentei nr. 202 E, etaj 3.
 • Verificarea si analizarea documentelor prevazute la paragraful (8) se va face pana la data de 14 noiembrie 2014, cand se va intocmi si afisa, pe pagina de internet a Societatii (www.hidrotarnita.ro), lista investitorilor precalificati, care pot continua participarea la Procedura de Selectie (“Lista Scurta”).
 • Investitorii inclusi in Lista Scurta vor fi invitati sa participe la sedinta de deschidere a plicurilor sigilate continand documentele de participare la etapa de negociere preliminara si neangajanta (Plicul nr. 2). Data si ora acestei sedinte se vor stabili de comun acord, dupa consultari cu investitorii, si vor fi comunicate de Societate, in scris, fiecarui investitor inclus in Lista Scurta.
 • In intervalul 17-30 noiembrie 2014, se va proceda la verificarea si analizarea documentelor prevazute la paragraful (10) de mai sus. Dupa finalizarea acestor verificari si analize, Societatea va transmite fiecarui investitor inclus in Lista Scurta si care a prezentat documente conforme pentru participarea la negocierile preliminare si neangajante o invitatie de a se prezenta la sesiunile de negocieri, indicand locul reuniunilor, zilele si orele (intervalele orare) cand acestea se vor desfasura (cu exceptia cazurilor in care Documentatia pentru Precalificare va suferi modificari in acest sens, se informeaza investitorii ca vor fi stabilite maxim doua sesiuni de negocieri pentru fiecare investitor). In masura posibilului, programarea sesiunilor de negocieri se va stabili de comun acord, dupa consultarea investitorilor, astfel incat toate negocierile sa se deruleze in intervalul cuprins intre 02 decembrie 2014 si 31 ianuarie 2015.
 • Negocierile preliminare si neangajante se vor desfasura pe baza ofertelor preliminare si neangajante prezentate de investitorii inclusi in Lista Scurta, elaborate conform instructiunilor din Documentatia pentru Precalificare, precum si pe baza observatiilor formulate de investitori la proiectul orientativ al Memorandumului de Intelegere si la proiectul orientativ al Acordului Actionarilor, incluse in Documentatia pentru Precalificare. Cu fiecare investitor inclus in Lista Scurta se vor negocia numai documentele prezentate de acesta, pastrandu-se confidentialitatea asupra continutului documentelor prezentate de ceilalti investitori.
 • Pe baza rezultatelor negocierilor preliminare si neangajante, se va elabora caietul de sarcini pentru licitatie (“Caietul de Sarcini pentru Licitatie”)
 • Caietul de Sarcini pentru Licitatie va fi pus cu titlu gratuit la dispozitia investitorilor care au participat la negocierile prevazute la paragrafele (11) si (12) de mai sus. In masura posibilului, Societatea va furniza Caietul de Sarcini pentru Licitatie in intervalul cuprins intre 16-20 februarie 2015. In masura posibilului, Societatea va asigura ca termenul pe care investitorii il vor avea la dispozitie pentru pregatirea participarii la licitatie si pentru pregatirea ofertei angajante sa fie de cel putin 2 luni.