Guvernul a aprobat un proiect de Lege prin care se prevede ca producatorii de energie regenerabila care dezvolta centrale electrice cu o capacitate mai mare de 250 MW sa notifice individual Comisia Europeana in vedere obtinerii avizului necesar pe a putea beneficia de schema de sprijin prin acordarea de certificate verzi. Pana acum, notificarea individuala era necesara in cazul centralelor mai mari de 125 MW. Modificarea legislatiei este necesara in conditiile in care a intrat in vigoare o noua reglemetare europeana.

"Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, un operator economic care dezvoltă instalaţii de producere a energie electrice din surse regenerabile în situri în care puterea instalată rezultată pentru fiecare sit depăşeşte 250 MW, întocmeşte şi transmite conform legii documentaţia necesară notificării individuale a măsurii de sprijin către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile pct. (20) lit. (b) din Orientările privind ajutoarele de stat pentru protecţia mediului şi energie pentru perioada 2014-2020 (2014/C 200/01), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.C200/1 din 28 iunie 2014", se arata in proiectul de lege..

Guvernul a aprobat acest Proiect de Lege prin care este determinată necesitatea de a asigura aplicarea în continuare și fără discriminare a prevederilor Legii 220/2008 cu modificările si completările ulterioare, pentru centrale electrice din surse regenerabile de peste 125 MW și a armonizarea cadrului legislativ național cu prevederile cuprinse în orientările privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie pentru perioada 2014-2020, informeaza Guvernul printr-un comunicat de presa.